Eindhoven’s Toekomstmuziek

Vandaag kwam dit Persbericht van de gemeente Eindhoven binnen:

Nul-emissiezone binnen de Ring in 2030
Op 3 maart heeft het College ingestemd met het raadsvoorstel voor het stappenplan nul-emissiezone binnen de Ring. Een nul-emissiezone is een gebied waarin het verkeer geen uitlaatgassen mag uitstoten. De komende jaren zetten we verschillende stappen om dit in 2030 te realiseren. Een nul-emissiezone levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde stad voor bewoners en bezoekers. We verbeteren hiermee de luchtkwaliteit. En we zetten een flinke stap in het halen van de klimaatambities voor het thema mobiliteit.

Het stappenplan zorgt voor duidelijkheid aan het bedrijfsleven en andere belanghebbenden, zodat zij zich kunnen voorbereiden op te nemen maatregelen. Voor de zomervakantie organiseren we een (digitale) consultatieronde met onze belangrijkste belanghebbenden en de uitkomsten daarvan worden als bijlage toegevoegd aan het raadsdossier. De bespreking van het voorstel in de Raad staat gepland voor 16 september 2020. Na het raadsbesluit gaan we met bedrijfsleven en andere belanghebbenden in gesprek over eventuele aanvullende maatregelen en maatwerk.

Op woensdag 10 juni om 9:30 uur lichten wethouders Monique List (mobiliteit) en Rik Thijs (klimaat & energie) het stappenplan toe. Ze vertellen meer over wat de nul-emissiezone inhoudt, waarom we dit doen en welke stappen we de komende jaren zetten.

<einde persbericht>
Zie ook update op ED.nl

Nou, dat wordt leuk voor de middenstand in Eindhoven.

Dit jaar 2020 is bijna verloren door de Corona lock-up. Misschien gaat het goed in de herfst en krijgen we geen tweede Coronagolf, anders gaat de zaak weer een half jaar op slot.

Dan krijgen we een jaar of drie chaos in de stad omdat alle straatstenen grijs moeten worden in plaats van rood. Iets later gaat het stationsgebied op de schop om die mooie woontorens op de parkeerplaats voor het station te bouwen en aan de overkant van het spoor wordt de herinrichting van het Fellenoord naar Knoopunt XL met veel grondverzet en herrie en geluid ter hand genomen. Je kunt geen poot strekken en het hele centrum is onbereikbaar, behalve voor bouwvakkers met helmen op.

Zo rond 2030 is de rust eindelijk weergekeerd en de middenstanders kunnen opgelucht ademhalen dat de visite weer ongehinderd de stad in kan komen. Maar dan gaan we borden in de grond graven waarop staat dat alles wat op benzine en diesel loopt niet meer binnen de ring mag komen. Sperrgebiet!

Als ik middenstander was dan gaf ik er nu al de brui aan.

Gelukkig kunnen de winkels blijven bestaan omdat al die hoogbouw veel nieuwe bewoners levert die allemaal boodschappen moeten doen en kleren moeten kopen en hamburgers moeten eten. Voor de mensen uit de regio die eens Eindhoven in willen zit er niks anders op dan een elektrische auto te kopen, want met de fiets krijg je de grote en de zware dingen niet meer in huis. Misschien hebben ze daar nog geld voor na het aardgasvrij maken van hun huis.

Het plan van de gemeente Eindhoven is dus om binnen de ring een nul-emissiezone te maken. Dat betekent dat je met je gewone auto niemand meer naar het station kunt brengen, dat je tijdens het eindapplaus in het muziekcentrum snel naar buiten moet sluipen om de laatste bus niet te missen, dat je als binnen-de-ring-bewoner je dieselauto maar ergens langs de straat buiten de ring bij iemand anders voor de deur moet parkeren, dat je je nieuwe TV niet meer bij  Coolblue of Mediamarkt voor de deur kunt inladen, dat er een enorme leegstand komt van al die parkeergarages in de binnenstad, dat
je …  Och laat ook maar, ik ga al niet meer.

Aan de andere kant, het wordt wel lekker stil en rustig in de stad. Geen geronk meer van auto’s. Alleen maar een enkele fluisterstille elektrische auto’s die achter je aansluipt.

En het geeft de gemeente weer de kans om vanaf 2030 wéér de hele stad overhoop te halen omdat alle wegen voor autoverkeer aan de voetgangers en de fietsers worden teruggeven. Veel meer groen, parkjes inplaats van rotondes, hele smalle weggetjes waar alleen smalle kleine elektrische brandweerautotjes zich langs moeten wurmen om bij de brand te komen op de 85e verdieping van dat mooie appartement. De praalwagens van de carnaval mogen maximaal anderhalve meter breed en vier meter lang zijn en de marathon lopen we in ganzenpas, anders past het niet meer.

Alleen de winkels! Die winkels: die zijn er helaas niet meer tegen die tijd. De Stad met een grote S is dood.

Een reactie

 • Erik

  Een goede luchtkwaliteit is van levensbelang, en het is absoluut prijzenswaardig dat gemeente Eindhoven daar prioriteit aan wil geven. Het is echter de vraag of een plan om het verkeer, in het centrum, emissievrij te maken daar echt aan bij gaat dragen.

  De uitstoot van het wegverkeer neemt al jaren af. Omdat verbandingmotoren schoner zijn geworden en het aantal elektrische auto’s blijft stijgen. De elektrische auto is nu al goedkoper, https://universiteitvannederland.nl/college/tank-jij-straks-uit-je-stopcontact en zal de komende jaren in prijs blijven dalen. De waterstofauto http://waterstofautos.nl/ zal ook voor 2030 flinke stappen maken. De val van de dieselmotor lijkt onstuitbaar. https://waterstofautos.nl/de-val-van-de-dieselmotor-lijkt-onstuitbaar/ Over een aantal jaren willen wij allemaal een elektrische auto omdat dat beter en goedkoper is.

  Dit zijn ontwikkelingen waar de gemeente Eindhoven niets aan hoeft te doen, en waardoor de emissie van het wegverkeer de komende jaren flink gaat dalen.

  In het centrum is de luchtvervuiling niet alleen de uitstoot van het wegverkeer, maar ook van ondernemingen en huishoudens. Als gemeente Eindhoven het centrum “emissievrij” wil hebben zal het ook prioriteit moeten geven aan de uitstoot van o.a. ovens, houtkachels en vuurkorven. Omdat dat een aanzienlijk percentage is van de uitstoot waar mensen ziek van worden. Als het wegverkeer, zonder dat gemeente Eindhoven daar iets aan hoeft te doen, schoner is geworden gaan, in verhouding, ondernemingen en huishoudens meer vervuilen.

  Als gemeente Eindhoven de luchtkwaliteit in het centrum wil verbeteren zal het vooral de uitstoot van ondernemingen en huishoudens in de plannen mee moeten nemen. Opdat het plan om het centrum van Eindhoven emissievrij te maken daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft.

  Hoe de verhoudingen liggen tussen verkeer, huishoudens en industrie is o.a. beschreven in een artikel over het aandeel van houtstook in Nederlandse luchtvervuiling https://houtrookvrij.nl/aandeel-houtstook-in-luchtvervuiling/. Als je doorklikt op https://houtrookvrij.nl kom je nog meer interessante resultaten tegen van onderzoeken van diverse universiteiten en onderzoekscentra. Bijvoorbeeld https://houtrookvrij.nl/infographics/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *