Stadsontwikkeling in Eindhoven met respect voor de natuur?

Het nieuwe onderzoek naar de bevers in Eindhoven bevestigt wat we allemaal al wisten: de bevers hebben zich aan de Dommel in Eindhoven gevestigd. Dit was de bedoeling van het beleid voor het aanleggen en beschermen van Ecologische Verbinding Zones; dit beleid werkt!

Helaas lijkt het college te vergeten dat je je aan beleid moet houden als je de uitkomsten wilt vasthouden. We hebben als stad een bouwopgave; er is behoefte aan méér betaalbare
woonruimte. We willen een gezonde en mooie stad bouwen. Om dat te bereiken is een voorwaarde dat de natuur een plek krijgt en behoudt in de plannen én uiteindelijke realisatie. In de notitie over de nieuwe ontwikkeling van Fellenoord ‘Internationale Knoop XL’, wordt hoog opgegeven over de Dommel-vallei als ‘lineair stadpark met hoge verblijfskwaliteit’. Soortgelijke teksten staan in de Omgevingsvisie van juni 2020. Ook in de Binnenstadvisie wordt erkend dat in de binnenstad meer groen nodig heeft.

Tot zover de theorie, de praktijk is minder fraai. De oever van de Dommel, onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant, wordt beknot en bebouwd met een 70 meter hoge woontoren (dat is zo hoog als het Student Hotel) en een 35 tot 42 meter hoge kantoorkolos: The Edge. Hiervoor gaan -als we niet oppassen- bomen sneuvelen, waaronder een groep monumentale eiken van naar schatting minimaal 75 jaar oud en bomen in de -ter plaatse te smalle ecologische verbinding zone van het NatuurNetwerk Brabant.

De Dommel met het aangrenzende bouwterrein – Foto: Rien Valk

Maar de bomen ‘worden gecompenseerd’ en dit kost de ontwikkelaar € 247.000,- is afgesproken. Dat betekent dat er geld is om nieuwe bomen te planten. Dat klinkt mooi, maar voordat er volwassen bomen staan, zijn we 30 jaar verder. Bovendien komt die compensatie voor een groot deel boven op het dak van The Edge, op 35 meter of 70 meter hoogte: daarkan je als burger niet veel mee, en de bevers al helemaal niets.

Stichting Beter Eindhoven bepleit duurzame stadsontwikkeling met respect voor de natuur.
Bouwen is prima, maar niet op die unieke plaatsen waar de natuur voorrang heeft, zoals aan de oever van de Dommel. Waterstromen zijn belangrijk voor onder andere bevers, vleermuizen, (ijs)vogels en insecten. Als we willen dat het ecosysteem een kans krijgt, moeten we er de ruimte aan geven. Dat betekent dat er anders kan worden gebouwd op het parkeerterrein aan de Stationsweg, maar niet in op de oever van de Dommel.
Heel hoog bouwen kan soms een oplossing zijn, maar hoog bouwen op de oevers van de Dommel, leidt onvermijdelijk tot het verstoren van natuur. De Stichting Beter Eindhoven, en met haar heel veel Eindhovenaren, is dáár tegen. Wij zijn een bezwarenprocedure begonnen tegen de kapvergunning, en hebben de Raad van State om een uitspraak gevraagd over het bouwplan. In de aanloop naar de verkiezingen zal de Stichting Beter Eindhoven stadsdebatten organiseren over hoe we de stad kunnen inrichten voor meer mensen, want dat er meer woningen nodig zijn in onze bloeiende regio is een feit.

Suzanne Udo namens Stichting Beter Eindhoven

 

8 reacties

 • Christian

  Een beetje tegenstrijdig artikel. De huidige EVZ blijkt volgens u te werken, met als bewijs de Bever in de Stationsstraat. Waarom zou deze dan perse verbreed moeten worden? Het gaat bovendien in tegen het advies van deskundigen.

  • Bob

   Als ie in stand zou worden gehouden zou het al heel wat zijn. In plaats daarvan komt de strook aan weerszijde van de Dommel juist onder druk te staan. Zelfs voor GroenLinks telt langs de Dommel groen rechts blijkbaar niet, althans niet waar de zone al op z’n smalst is.

 • Eindhovenaar

  Ik snap niet wat de toren nu met de bever te maken heeft. Een Beverdeskundige van de zoogdierenvereniging, iemand die er verstand van heeft zegt “Of er straks een gebouw staat of zoals nu een parkeer­plaats ligt op 15 meter van de Dommel, dat zal de bever worst wezen.”

  Hun conclusie is dan ook dat het geen problemen op gaat leveren.. Waarom wil SBE dit dan niet aannemen?

  Dat je tijdens de bouw rekening moet houden met de Bever lijkt me wel logisch!

  • Bob

   Het gaat niet alleen om de bever. Het gaat om het totaal ontbrekende respect voor bestaande flora en fauna dat ineens niets meer waard lijkt zodra projectontwikkelaars hun plannen onthullen.

   • Eindhovenaar

    Bedoel je daarmee te zeggen dat de Bever eigenlijk niet het probleem is. De toren komt op de plek waar nu een parkeergarage ligt, aan de oever veranderd niks. En de toren heeft verder geen invloed om de bever als we de experts mogen geloven.

    Er zijn enkele bomen die mogelijk sneuvelen, daar word ik ook niet blij van.. Maar in kavel 2 gaat men de balkons zo plaatsen zodat de bomen daar behouden kunnen blijven.

    Vorige week is het eerste groene plan gepresenteerd. In oppervlakte komt er veel meer groen dan bebouwing. Op een plek waar nu geen groen is. Er komen nestkasten, insectenhotels, de gender word naar boven gebracht. Tussen het spoor en de gebouwen komt een groen park.

    Ik denk dat menig persoon met een groen hart hier blij van word, zowel de bever deskundige, Groenlinks en trefpunt groen zijn tevreden en betrokken.

    Eens dat het groeien van die nieuwe bomen tijd gaat kosten en het is zeker jammer dat niet alle bomen behouden kunnen blijven. Maar daar tegenover staat een degelijk plan met uiteindelijk veel meer groen.

    • Bob

     Jep, de bever doet ertoe, de Dommel doet ertoe en zelfs de gezonde platanen doen ertoe. En nope, die zijn niet inwisselbaar zoals jij suggereert.

     • Eindhovenaar

      De bever hoeft niet ingewisseld te worden en de Dommel blijft de Dommel.

      Maar ga jij die 1800 woningzoekende maar eens melden dat een handjevol platanen belangrijker zijn dan al deze mensen een dak boven hun hoofd te bieden.

      Nota bene naast een OV knooppunt dat levert al enorm veel op, dat juicht iedereen met een groen hart toe.

      • Bob

       Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Pasje bouwplan een beetje aan en er is veel wat wel kan. 8 platanen van 50 jaar oud, dat is tenminste mijn inschatting, zullen die 1800 woningen echt niet in de weg staan. Ook niet als je ze wel eerbiedigt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *