Coalitieakkoord #3 Frisse Lucht en Nieuwe Energie

Eindhoven werkt aan een duurzame toekomst, maar de gemeente heeft geen geld, dus de bewoners en bedrijven moeten het maar zelf betalen. “De gemeente heeft hierin een enthousiasmerende, regisserende, verbindende en aanjagende rol”. Daar sla je nog geen deuk mee in een pakje boter. Als klap op de vuurpijl nog deze opmerking:” Betaalbaarheid van verduurzaming is daarbij onderwerp van gesprek”. Dat lijkt me een goed idee als je in de portemonnaie van een ander zit te graaien.

Van het aardgas af

Om van het aardgas af te komen krijgt de gemeente een regiefunctie en moet in 2021 een Warmte-transitieplan hebben gemaakt, waarin staat welke techniek in welke wijk moet worden toegepast: 100.000 woningen en bedrijfsgebouwen moeten vóór 2050 van het gas af. Nieuwbouw mag vanaf deze zomer niet meer worden aangesloten op het aardgasnet.

Duurzame doorstroming, Groene stad, Circulaire economie

Elektrisch rijden, deelauto’s en Mobility-as-a-Service (wat is dat?) wordt gestimuleerd in Eindhoven.
De binnenstad krijgt een groene facelift. Steen vervangen door groen.
De coalitie vindt het onverantwoord om financiële risico’s te lopen om met Cure te participeren in een nieuwe technologie van afvalscheiding. De coalitie wil dus nu geen risicodragende participatie meer om Eindhoven restafvalvrij te maken. Einde verhaal dus.
Maatschappelijk vastgoed en scholen worden versneld energieneutraal gemaakt.

<< Terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *