Gemeenteraad Asten maakt historische vergissing

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad van Asten in met het scholenplan. Als voormalig werkgroeplid ter voorbereiding van de oprichting van de tweede openbare basisschool in Asten (Toverkruid) heb ik ernstige bedenkingen tegen de bizarre gang van zaken.

De gemeenteraad besloot ruim 25 jaar geleden, om een 2de openbare basisschool te starten. Bewezen was namelijk, dat er in Asten wettelijke noodzaak was voor twee openbare basisscholen. Dat was pas een historisch besluit! Toen het besluit eenmaal genomen was, zette de toenmalig verantwoordelijk wethouder Jan Jansen zich met verve in om de implementatie tot een succes te maken. Ik had enorme waardering voor deze inzet, dit omdat zijn partij Leefbaar Asten destijds al geen voorstander was van een 2de OBS en toen tegenstemde. Vervolgens werd de werkgroep volledig bij de implementatie betrokken. Vanaf dat moment was het voor ouders uit Asten-oost die gebruik wilden maken van openbaar onderwijs, niet meer nodig om de tocht naar Asten-west te maken.

Nu wordt er rigoureus een streep gezet door de OBS in Asten-west. Onterecht, want er is wat betreft noodzaak en behoefte voor het openbaar onderwijs niets veranderd. Hoewel, de ontkerkelijking is in de afgelopen 25 jaar alleen maar toegenomen. En op basis van de Grondwet moet een gemeente voldoende én bereikbaar openbaar onderwijs bieden, dat is in deze 25 jaar ook niet veranderd. Maar ja, we hebben in Asten te dealen met een rechts-conservatief-confessioneel college en idem dito meerderheid in de raad. Dus daar hoef je niets van te verwachten, al zijn er wettelijke taken.

Het bestuur van openbare scholen is inmiddels op afstand geplaatst. In Asten ligt dit bestuur bij PlatOO. Van PlatOO, mag je verwachten dat ze het belang van het openbaar onderwijs behartigt. Hier heeft het bestuur absoluut in verzaakt door akkoord te gaan met de locatiekeuze van de overgebleven OBS, in een uithoek van Asten. De ouders en kinderen in Asten-oost worden hiervan de dupe.

Maar ook de gemeenteraad mag dit verzaken verweten worden. De raad heeft namelijk een toezichthoudende rol op het bestuur van het openbaar onderwijs en de raad heeft hierin haar verantwoordelijkheid niet genomen. Alleen de PGA en D66 lieten blijken hun rol te begrijpen. Tja het is ook lastig om de toezichthoudende rol te combineren met het belang van de coalitie en het college. Dat heet ook belangenverstrengeling.

Daarnaast is het college van B&W voorbijgegaan aan de kaderstellende taak van de gemeenteraad. De raad is namelijk niet betrokken geweest bij het opstellen en bepalen van de criteria voor de schoollocaties. Omdat hier ook sprake is van het inrichten van de openbare ruimte, het vastleggen van bestemmingen en het inrichten van een veilig verkeer, is de raad in deze kaderstellend. Behalve de PGA en D66 én één lid van de fractie Leefbaar Asten, liet de raad dit zomaar gebeuren.

Kortom: er is in meerdere opzichten sprake van een historische vergissing.

Frans Vliegenberg
Voormalig lid van de werkgroep
2de openbare basisschool Asten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *