Gezocht: Eindhovense ouderen met humor

In het digitale Eindhovens Dagblad las ik zojuist over een subsidievermindering aan OVO van 95.000 euro naar 7.100 euro per jaar. Mooi, want dan worden de budgetkaders ook in 2020 minder snel overschreden. Bovendien vind ik het absurd dat een kledingmerk ( Octobers Very Own ) überhaupt geld ontvangt van onze stad. Maar wacht… de snoeiactie van de gemeente blijkt geen betrekking te hebben op een kledingleverancier, het betreft de subsidie aan de Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven ‘Nu wordt het lachen!’, dacht ik, en krèk zo was het.

Kent u die nog van die inloopdouche?
Afgelopen zomer viel er in hetzelfde Eindhovens Dagblad te lezen dat een oudere dame met een minimum inkomen alsnog recht had op een inloopdouche ter vervanging van haar 30 jaar oude badkamer. Dat werd niet besloten door een willekeurige ambtenaar maar door de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De gemeente Eindhoven had wel al eerd er ingestemd met het oordeel van een lagere rechter maar wilde meer duidelijkheid. Gedurende de gehele procedure werd de dame op leeftijd bijgestaan door juridisch adviseur Bert van ’t Laar en… Ouderenkoepel OVO.

Met andere woorden: de Eindhovense gemeentelijke subsidiecentjes hielpen een Eindhovense burger aan het halen van haar gelijk in een zaak tegen diezelfde gemeente. Dat moet voor het stadsbestuur gevoeld hebben als die Eindhovense vader in een discussie aan de avonddis. Meer precies die eerste keer dat die ene puber zijn vader om de oren slaat met diens eigen argumenten om vervolgens op zijn dertiende triomfantelijk van tafel weg te benen. Er zijn ouders die in zo’n geval het mes zetten in het zakgeld…

Kerstkaarten van Mr Bean
Een tweede act die in het artikel van het ED op te tekenen valt gaat over een ander initiatief van de Eindhovense afdeling van ouderenkoepel OVO. Het project voorzag in een verjaardagskaartje aan ouderen vanuit de gemeente. Met daarop natuurlijk de felicitatie, maar ook een telefoonnummer voor het geval de jarige job of jacobien misschien hulp kon gebruiken of gewoon aanspraak zocht. Ook dat initiatief is door de Gemeente Eindhoven afgeserveerd: het zou in strijd zijn met de privacy en bovendien zouden de jarigen kunnen gaan klagen over ‘ongevraagde post’.

Wie zich een beetje verdiept in de samenleving weet hoe hard het nodig is dat we juist wél actief contact met ouderen zoeken. We kunnen ook in onze gemeente niet verwachten dat oudere eenzame mensen, of eigenlijk iedere eenzame Eindhovenaar, zichzelf maar een kaartje bezorgt. Het is niet voor niets dat juist om zo’n scene wereldwijd hard gelachen werd toen Rowan Atkinson’s Mr Bean Posting Christmas Cards uitkwam.

De pest met vereenzaming bij ouderen is dat het haast een natuurlijk proces is. Geleidelijk aan wordt een trotse zelfstandige oudere minder vitaal. De contacten nemen af, de zelfstandigheid neemt andere vormen aan, maar zijn of haar trots blijft. Met andere woorden: de meeste ouderen zoeken zelf de hulp niet op. Minister Hugo de Jonge heeft het niet voor de eerste keer als belangrijk thema geagendeerd. Eerst als wethouder in Rotterdam en nu op landelijk niveau. Zijn boodschap: wij allemaal, mede-straatbewoners, koepelorganisaties zoals ouderenbonden én de overheid moeten er alles aan doen om te voorkomen dat we in 2040 in Nederland 1,3 miljoen eenzame ouderen hebben.

Het laat zich raden
Lokale politici presenteerden zich in het Eindhovens Dagblad van 28 november jl. vol trots: een heuse jeugdraad en menig aanvullend initiatief ter bevordering van jeugdbetrokkenheid zag het levenslicht. De jeugd krijgt een duidelijker stem.

Waarom niet ook zoiets opzetten voor die andere groep die niet of nauwelijks gehoord wordt? Koepelorganisaties, ouderenbonden en OVO wilden er dit jaar werk van gaan maken. ‘Neen!’, lijkt de gemeente nu alsnog op dit initiatief te antwoorden. Het is natuurlijk lastig om je als gemeente te moeten verantwoorden richting mensen die je het liefst zelf hun boomerang-kerstkaartjes laat bezorgen. En ja, het kan pijn doen wanneer je meegedeeld krijgt dat een focus op techniek, innovatie en design een hele bevolkingsgroep onvoldoende bedient. Wie de Gemeente Eindhoven en haar keuzes volgt ziet, behalve al het goeds, dat zo’n seniorenraad bij voorbaat al een verloren zaak is. Niet hip, niet innovatief en geen initiatief van een lobbyclub. Het liet zich raden.

Bronnen:

Het artikel Seniorenraad Eindhoven keihard nodig’: noodkreet ouderen OVO aan gemeentepolitiek’ verscheen op 3 januari jl. online op ED.nl

Voor hippe hoodies en dergelijke kun je terecht bij OVO / ΩVΩ October’s Very Own

Een reactie

  • Rien Valk

    Het probleem is duidelijk en de gemeente Eindhoven heeft allerlei bezwaren en laat het afweten.

    Wat kunnen wij als inwoners en DSE-ers doen? De gemeente alsnog overtuigen dat privacy geen bezwaar mag zijn om ouderen te benaderen? Meehelpen met het OVO om een adressenlijst aan te leggen van mensen die dreigen te vereenzamen? Kunnen onze buurthuizen daar bij helpen?

    Wat vindt het OVO zelf, kunnen ze extra hulp gebruiken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *