Goed nieuws uit de wandelgangen

Letterlijk uit de wandelgangen vang ik het goede nieuws op dat de Henri van Abbestichting mensen achter collectief EHVXL heeft uitgenodigd voor een bijpraatsessie. En dat de voorstanders van een iconische skyline daar gelukkig op in zijn gegaan. Er is nog hoop ….

Peer

9 reacties

 • Peer Notermans

  Beste Bob,

  Het moede hoofd in de schoot?
  In 1974 vernietigde de Kroon het Eindhovense Raadsbesluit inzake het City Plan van van den Broek en Bakema uit Rotterdam.
  De Raad van State toetst besluiten op zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur, ook de Eindhovense. Daarbij spelen klimaat- en leefbaarheidsaspecten een toenemende rol.

  Peer

 • Peer Notermans

  Beste Rien,

  Wellicht krijg je gelijk, maar wat dan nog? Dat de een hier werkt en de ander daar belang heeft? En voor zichzelf opkomt? Ook belangrijk lijkt mij de gedachtengang achter een collectief. Niets is toevallig, Ik lees nu het essay van Bas Heijne “Mens/Onmens” over waarheid en identiteit. Hij laat zien dat in toenemende mate groepen geneigd zijn hun eigen subjectieve waarheid te boetseren en die van anderen, ook al zijn die op onderbouwde feiten gebaseerd, als de vijand te zien en als zodanig weg te zetten. Zie de coming out in het ED van 22.02.2020.
  Bas Heijne, warm aanbevolen.

  Peer

  • Rien Valk

   Beste Peer,

   Of ik gelijk krijg is niet belangrijk. Duidelijkheid over de achtergrond van een streven levert in zijn algemeen meer begrip op. Waarom zou je dat anoniem willen doen?

   We hebben allemaal onze belangen ik heb bijvoorbeeld bezwaar tegen het ongevraagd gebruiken van mijn foto’s vandaar dat ik deze gelinkte foto op skyscraperscity voorzag van © en mijn website.

   Overigens lees ik graag in een aparte bijdrage jouw uitgebreidere bespreking van het boek van Bas Heijne “Mens/Onmens”
   Zie ook: dse.nl/?s=zeven+dagen+zeven+boeken

  • Bob

   Thomas Piketty is wat veel zaken betreft ook wel wat leestijd waard. Hij constateert wat Bas Heijne ook ziet: een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, mensen die alles hebben of juist niets. Waar beide heren voor waarschuwen is dat die balans, want zo zou je het kunnen typeren, leidt tot ellende. Even naar ons stadsniveau vertaald: Brainport, Triple Helix en ik weet niet allemaal wat voor voorspoedbrengende ontwikkelingen is een soort intercity op regioniveau. En zoals het een intercity betaamt: die stopt niet overal om mensen in en uit te laten stappen. De voorstanders van de intercity kunnen wel blijven beweren dat ook in de minder welvarende stukjes Eindhoven vooruitgang / meer voorspoed waarneembaar is, in de praktijk geldt dat voor veel Eindhovenaren gewoonweg niet. Daar waar vroeger Philips zorgde voor werk op zeer uiteenlopende niveaus én voorzieningen, zorgen de huidige grote spelers voor werk op hoger niveau. Daarnaast vragen de firma’s de regio om voorzieningen voor de beter opgeleide werknemers. Er komt een dag, zo waarschuwt met name Piketty, dat de ‘onderste’ bevolkingslaag de kont tegen de krib gooit. Piketty spreekt in die context overigens van een groter wordende kans op oorlog. Nu zijn Nederlanders van nature geen protesteerders, althans niet bepaald doortastend, dus van een ontsteking door een Nederlands lont acht ik niet snel sprake. Maar op stadsniveau moeten we heel goed kijken of we recht doen aan de mensen aan de onderkant van onze maatschappij. Volgens mij was jij, Peer, ook bij de bijeenkomst met Cees Jan Pen en Caroline Schipper bij Fontys. Haar pleidooi is vrijwel volledig weggeëbd in het tumult van het debat rondom woontorens, hoogbouw, verdichting of hoe je opeengestapelde woningen ook wilt noemen. Zij riep op die andere component veel meer te gaan zien: de inwoners die ook gezamenlijk een stad maken, een stadse maatschappij is een stad an sich. Zelfs nu we weten dat in Eindhoven twee sporen parallel lopen, zelfs Jorritsma had het al over twee snelheden, zijn we niet in staat stil te staan bij de aard en omvang van de problematiek van die tweedeling. We hebben het liever over bouwprojecten dan over vastgelopen jonge Eindhovenaren die de high tech boot missen. We discussiëren liever over bouw bij het station dan dat we er na zonsondergang mensen gaan helpen die eigenlijk geen Eindhovens bestaan leiden. De burgemeester zal beslist vinden dat het aan de mensen zelf ligt. De stadsmarketeers zullen het een bezoedeling van een sterk merk vinden, maar feit is dat deze stoepturende buitenslapende bedelaars een graadmeter zijn van de staat van onze stad. Een beetje minder prestige en een beetje meer warmte zou voor Eindhoven wel eens het beste recept voor een goede toekomst kunnen zijn.

   • Peer Notermans

    Beste Bob,

    Inderdaad, ik was ook aanwezig bij het Fontysdebat van 23.01.2020 waar het publiek middels een levendige bijdrage duidelijk partij koos voor de sociale bijdrage van Caroline Schipper boven de technocratische van Cees Jan Pen. Bij een volgend optreden van Pen, bij het CDA op 13.02.2020, had hij zijn vaste presentatie met 1 “dia” aangepast, waarbij gewezen werd op het bestaan van verschil tussen bevolkingsgroepen. En daarna ging het technocratische verhaal onverkort verder. Over inpakken gesproken.
    Als we dan toch tijd vrijmaken om Piketty en Heijne te lezen, dan beveel ik graag lezing aan van het ter inzage liggende bestemmingsplan Station Zuid met de Triple Helix Torens. Dat plan past ook qua taal en denktrant naadloos in jouw redenering, Bob. Vergeet dan niet helemaal aan het eind de paar paginas over samenspraak te lezen. Over inpakken en wegmasseren gemaild. Er hoeft maar 1 iemand naar de RvS te gaan. met formele maar vooral ook met inhoudelijke argumenten over de wijze waarop wij metde tweedeling omgaan. Enerzijds wegkijken en anderziijds onbesuisde, klakkeloze imagoprojecten. Een beetje economische neergang, een beetje crisis en de plumpudding stort in. En de rekening daarvan komt waar terecht?

    Peer

 • Rien Valk

  Misschien wordt tijdens dat informatieve gesprek ook duidelijk welke mensen en belangen er achter (het anonieme: mensen die een passie hebben) EHVXL en postbus 2037 schuil gaan?

 • Peer Notermans

  Beste Bob,

  Tja, dan vraag je natuurlijk om de vraag wie of wat naar jouw mening bepaalt wat of hoe de stad (Ehv) zich transformeert. Dat jij en ik dat niet zijn en dat HvA en het collectief dat niet zijn dat lijkt mij zo goed als zeker. Ik ben benieuwd naar jouw analyse.

  Peer

  • Bob

   Hallo Peer,

   Ik waag me niet aan een uitspraak over beslissers of beslissende stemmen. Dat is veel te riskant omdat de foutenkans enorm is. Ik heb me ten tijde van de ophef rondom de ijsbaan en De Tongelreep telkens verbaasd vanwege het krachtenveld. Het mooiste voorbeeld is een Tongelreep familiezwembad dat onder regie van wethouder Wedemeijer werd uitgetekend door alle partijen met een wens/zegje. Wat we jaren later krijgen voldoet bovenal aan de wens/zegje van Cees Rein van den Hoogenband, die destijds zichzelf veel te laat meldde en wel sprak namens de KNZB maar eigenlijk ook weer niet. Het feit dat er vervolgens een Brainportenvelop komt met gelabelde budgetten, maakt dat niet de democratische weg maar de oncontroleerbare lobbyroute de kans krijgt. Als dat ook in het geval van de verdichting/hoogbouwdiscussie geldt, kunnen nog zoveel mensen een mening hebben/uiten; de uitkomst heeft met logica het minst van doen. Wie de echte stakeholders zijn en wat ervoor nodig is om gemeenteraadsleden zonder gezichtsverlies akkoord te laten gaan blijkt doorgaans achteraf pas. Wethouder Torunoglu zal herinnerd worden om zijn woningbouwprogramma, niet om de aard van de woningen maar om het aantal. En daarmee is ook een deel van al het geargumenteer bij voorbaat al totaal overbodig (als je het negatief beziet).

   Groeten,

   Bob

 • Bob

  Er is altijd hoop Peer… Al ben ik van mening dat niet de Henri van Abbestichting en EHVXL bepaalt wat of hoe de stad zich transformeert. Heel benieuwd tot welke synthese de verschillende zienswijzen zullen leiden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *