Herstel van de democratie in en om Eindhoven

In diverse verhalen, mondeling en schriftelijk, kom ik de ondemocratische ontwikkeling van Brainport en het ontbreken van een wijkraad voor de binnenstad van Eindhoven tegen. Twee punten waarbij herstel van de democratie aan de orde is.

1. De Brainportorganisatie

Het Brainportgebied omvat 21 gemeenten. De Brainportorganisatie omvat een stichting en een ontwikkelgroep. De stichting is per definitie niet democratisch, hoewel die veel invloed op de besluitvorming over het Brainportgebied heeft. Er is geen gekozen Brainportraad. Bovendien heeft het bestuur van de stichting de opzet van triple helix, waardoor de stichting een sterke plutocratische inslag krijgt: de belangen van de welgestelden – waaronder de rijken – worden bij voorkeur gediend.

De ontwikkelgroep is gepreoccupeerd met economische groei, hoewel dat anno 2020 eigenlijk geen prioriteit moet hebben, vanwege de noodtoestand van klimaat en milieu plus de tweedeling tussen de welgestelden en de overigen.

Ook de omvangrijke immigratie van tijdelijke kenniswerkers ten gevolge economische groei is discutabel, omdat die immigratie ten koste gaat van landen met omvangrijke brain drain en van de evenwichtige bevolkingsopbouw van Eindhoven.

Idee Brainportdemocratie:

  1. Bestaande stichting opheffen.

  2. Gekozen Brainportraad en -bestuur instellen.

  3. Geen triple helix meer. Ook geen quadruple helix.

  4. Ontwikkelgroep koppelen aan raad en bestuur. Preoccupatie met klimaatverbetering en met dichten van de kloof tussen welgestelden en de overigen. Personeelsbezetting daartoe transformeren.

2. Een wijkraad voor de binnenstad van Eindhoven.

Op dit moment is er geen wijkraad voor de binnenstad, waardoor bijvoorbeeld commentaren op de omgevingsvisie ad hoc tussen personen en groepen worden afgestemd.

In dit verband is er een recent, interessant verhaal van Nico de Boer.Daaruit maak ik op dat het de voorkeur verdient een wijkraad als onafhankelijke privaatrechtelijke organisatie op te zetten, met een tweeledig doel: activiteiten in de wijk te stimuleren en reacties op verhalen van de gemeente te geven of af te stemmen.

Idee Wijkraad:

Met een aantal bewoners een vereniging Wijkraad Binnenstad Eindhoven in oprichting instellen. Voorzien van een soort bestuur en een eenvoudig eerste reglement. Communiceren per e-mail en vergaderen thuis of in een koffiehuis.  Contributie van bijvoorbeeld 2 euro voor overhead. En vooral beginnen.

Trouwens, weet iemand een betere naam dan wijkraad, gezien ook het bovengenoemde verhaal van Nico de Boer?

Een reactie

  • Bob

    Heel goed idee, dunkt mij. Het zorgt ervoor dat er een veel duidelijker en verder dragende stem te horen zal zijn. Een lage organisatiegraad leidt tot x-aantal losse bewonersmeningen versus een goed georganiseerde gemeente en projectontwikkelaars.

    Ik zou zeker afstappen van ‘wijkraad’, juist omdat het niet meer de frisheid van een nieuw begrip heeft. WEIK zou grappig zijn omdat het WE, IK en eenmaal uitgesproken WIJK vormt. WEIK Binnestad Eindhoven. Maar goed, in de kern gaat het altijd om de inhoud… dat dus maar eerst uitdokteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *