Het evoluon als Design Museum voor de Toekomst?

Al een aantal jaar heeft Eindhoven de wens voor een museum op het gebied van design en technologie. Om deze ambitie te realiseren heeft kwartiermaker Chris Sigaloff in opdracht van gemeente Eindhoven de afgelopen maanden een plan ontwikkeld voor een nieuw op te richten ‘Design Museum voor de Toekomst’. Het moet een plek worden die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen. Waar design zich richt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij innovatie centraal staat. Waar mensen nieuwe invalshoeken ontdekken voor de aanpak ervan en daaraan ook zelf – interactief – met frisse ideeën kunnen bijdragen.

In gesprekken met betrokkenen uit de stad, de regio, het land en met internationale contacten proefde Sigaloff veel enthousiasme voor een vernieuwend museum rond design en technologie. Zij vindt dat dit initiatief precies past bij het karakter van de stad: “Eindhoven laat zien dat het zichzelf kan transformeren en dat het zijn blik richt op de toekomst. Een Design Museum voor de Toekomst kan zich daarom geen betere vestigingsplek wensen.”

Landelijke meerwaarde
Nog nooit stonden zoveel seinen op groen voor een Design Museum voor de Toekomst in Eindhoven. De ambitie voor zo’n instelling is opgenomen in de Brainport Nationale Actieagenda en in het Regioprofiel BrabantStad. Het wordt financieel ondersteund via de Regio Deal Brainport Eindhoven. Het museum versterkt de infrastructuur rond design en technologie in de regio op een manier die landelijke meerwaarde heeft en die internationale uitstraling krijgt.

Vervolgstappen
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het eindadvies opgenomen inhoudelijke ambitie en het vernieuwende concept voor een ‘Design Museum voor de Toekomst’. Een voorwaarde is wel dat de minister van OCW de functie opneemt in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk. De eerste stap hiervoor wordt 11 juni duidelijk, wanneer de minister haar standpunt voor het nieuwe cultuurbestel vanaf 2021 bepaalt.

Het college heeft ook opdracht gegeven tot de operationele en inhoudelijke uitwerking van het plan in de tweede helft van 2019. Hiervoor gaat zij een operationeel kwartiermaker/beoogd directeur aanstellen die vooral gaat bouwen aan een nieuwe organisatie en het financieel kader gaat uitwerken. Ook wordt de komende tijd gekeken naar waar het Design Museum voor de Toekomst gehuisvest kan worden. Hiervoor zijn verschillende plekken in de stad denkbaar, waaronder het Evoluon.

2 reacties

 • Lau Kanen

  Eén ding is zeker: Eindhoven is, gezien zijn historie en aanwezige know how, de aangewezen stad voor een Design Museum. In mijn ogen minder zeker is het, dat zo’n museum na een enthousiaste startfase voldoende bezoekers zal blijven trekken. Design kan leken bekoren en frapperen en technici intrigeren, maar spreekt het gevoel niet aan, omdat het werkt met levenloze materie; het is voornamelijk instrumenteel.
  Het lijkt mij dus raadzaam, eerst nog een jaar of vijf de belangstelling voor de Dutch Design Week te blijven volgen en als die stabiel blijft of groeit, pas te besluiten tot oprichting van een museum. Er zijn immers al meerdere andere musea die ook moeite hebben om te blijven voortbestaan.

  • Rien Valk

   Zou het ook een inspiratie centrum kunnen zijn waar mensen samen komen en nieuwe ideeën ontstaan? Zo is ook ons oudste Nederlandse museum het Teylers Museum begonnen,
   waar Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz later van 1909 tot 1928 zijn eigen laboratorium had.
   Er wordt niet voor niet geschreven: “Waar mensen nieuwe invalshoeken ontdekken voor de aanpak ervan en daaraan ook zelf – interactief – met frisse ideeën kunnen bijdragen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *