Het klimaat verandert door onze schuld. Wat nu?

De stelling van dit verhaal is: De omgeving waarin we leven warmt op. De reden waarom de aarde opwarmt is dat meer zon energie door de aarde wordt opgenomen dan afgegeven. Dat komt omdat er meer vervelende gassen hoog in de atmosfeer komen. De hoofdoorzaak is extra uitstoot van kooldioxide (CO2) en in mindere mate door fijnstof, methaan (CH4),  stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx). De mens is verantwoordelijk voor die extra uitstoot.

Dit opstel is een vervolg op https://www.dse.nl/protest-tegen-klimaatdiscussie/

Kooldioxide komt vrij bij allerlei verbrandingsprocessen, dus automotoren, verwarmingsketels, hoogovens, elektriciteitscentrales, vliegtuigen, fabrieken. Maar ook levende wezens verbranden eten en ademen kooldioxide uit. Planten en bomen maken uit kooldioxide weer zuurstof en hout.  Methaan zit ondermeer in aardgas  en in de scheten van koeien. SOx-en en Nox-en komen voor een groot deel door het verkeer. Zware stookolie die gebruikt wordt in de scheepvaart en diesel voor wegverkeer zijn daar kampioenen. Fijnstof komt voor een groot deel van het verkeer, maar keukens waarin gekookt wordt zijn ook een geweldige bron van fijnstof.

De NOx-en, SOx-en en fijnstof zijn slecht voor de gezondheid. Hoe slecht weten we niet goed omdat het moeilijk is om aan te tonen wat veroorzaakt wordt door deze stoffen en wat andere oorzaken heeft. De volksgezondheid is dus het meest gebaat bij vermindering van SOx, NOx en fijnstof. Opwarming van het klimaat komt vooral door CO2. Conclusie: We dienen de mensheid in zijn geheel het meest met tegengaan van de opwarming van de aarde en we dienen de gezondheid het meest met tegengaan van vieze stofjes in de lucht.

Dan blijven we zitten met de volgende  vraag: Wat gaan we DOEN aan CO2 uitstoot. Daar moeten we onderhand eens mee gaan beginnen, te beginnen bij onszelf maar natuurlijk wel met zijn allen.

Industrie             35%

Consument        25%

Diensten             20%

Transport            15%

Landbouw          5%

Tabel: CO2 uitstoot Nederland (bron: CBS)

Uit bovenstaand tabelletje zien we dat we als armzalige consument maar een kwart van de CO2 uitstoot direct veroorzaken, vooral door huis en vervoer. Die andere 75% kunnen we misschien beïnvloeden via de stembus en ons koopgedrag.

De directe uitstoot van CO2 kunnen we verminderen door minder energie te verbruiken, dus minder gas, elektriciteit en benzine.

Werkt wel: Je huis isoleren, zonnecellen op dak, minder vaak en minder ver met (vlieg-)vakantie en dichter bij je werk gaan wonen. Zuinige auto’s helpen natuurlijk ook. Fietsen ook.

Werkt niet: Een auto kopen die op batterijtjes loopt in plaats van op benzine verplaatst het energieprobleem van benzine naar elektriciteit en lost dus netto niks op. In huis gloeilampen vervangen door LED lampen verplaatst het energieverbruik van elektriciteit naar gas en lost dus netto niks op. De nieuwste modegril is dat we allemaal van het aardgas afmoeten. Vooral de installatiebranche vindt dit een goed idee, de Groningers ook, dus de politici zijn het ook gaan roepen. Wat de verbouw van een woonhuis kost (in kg CO2) om het aardgasvrij te krijgen is onbekend, dus we kunnen de sommen nog niet maken of dit wel de beste oplossing is.

Rekenhulpjes voor als je aan het besparen gaat: elke liter benzine veroorzaakt 2 kilogram CO2, elke kWh electriciteit 0,4 kg (of 0 kg bij groene stroom) en elke m3 gas 2 kg. Als je iets doet, kijk vooral uit of je het probleem oplost of alleen maar verplaatst. Hoeveel kilogram CO2 bespaar jij het milieu dit jaar?

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *