Het miljoenen verdienmodel. Hoe woningzoekenden, media, politici worden uitgespeeld en bedonderd in Eindhoven…Beste lezer,
Recentelijk (10-5-2022) bekeek ik een Meningsvormende Vergadering van de Gemeente Eindhoven. Ik was verbaasd over wat ik hoorde. Het gekke was dat het Eindhovens Dagblad niets publiceerde over wat ik had gezien. Ook Studio 040 was geruisloos stil. Alle media lijkt doodstil.
Raadsleden zwegen. Onkundig (?), bang (?), angstig (?), dom (?) of moest men stil zijn? Ik weet het niet, maar het is héél verbijsterend.
“Waarom ben je dan zo geschokt”, vroeg een vriend aan mij?


Iemand van de Stichting BETER EINDHOVEN sprak in over het onderwerp Meerjaren Prognose Grondexploitaties en Particuliere Ontwikkelingen 2022. Een oersaai onderwerp. De naam van het onderwerp is te lang om te begrijpen, wat het onderwerp inhoudt voor de meeste mensen.
Maar saai is het hier niet. Het gaat over geld. Heel veel geld. Miljoenen euro’s. Over (on)zekere investeringen. Over risico’s. Over zaken die wel of niet helder zijn.
Nee, dit wat hier werd uitgelegd, ruikt naar, werd mij verteld; “systeemcorruptie”. U leest het goed. dat werd mij gezegd; “systeemcorruptie”. Ik deelde dit namelijk met een aantal ambtenaren, burgers. Die spraken daarnaast over: “Een gore beerput!”, of; “Dit vinden ze in Brussel niet leuk!” “Stuur de FIOD op ze af!”

Nog gekker werd het toen ik de inspreker terug wilden kijken op het Raad Informatie Systeem. De inspreker was niet terug te vinden bij het onderwerp. Wel een positief verhaal van het college. Er was geknipt en geplakt. Framing??
De oorspronkelijk ingesproken boodschap was weggepoetst??
En dat is vreemd. De Gemeente Eindhoven staat toch onder controle van de Provincie Noord Brabant? Blijkbaar geldt dit niet op het gebied van het juist en volledig informeren van burgers. Er wordt steeds harder gewerkt, om minder transparant, potentieel frauduleuze zaken, gewoon te laten zijn. Boodschappen verdraaien of slecht nieuws te laten verdwijnen. Cynischer kan ik op dit moment niet zijn.

Wellicht kunt u helpen met het vinden naar de rest van de waarheid. De uitgesproken tekst heb ik teruggevonden en hieronder bijgevoegd.

Ook het oorspronkelijke videobericht, staat hierboven Luister goed. Bekijkt u vooral de mimiek van wethouder Thijs en wethouder Torunoglu. Hun houding spreekt boekdelen.

Dit onderwerp dat door de Stichting BETER EINDHOVEN is blootgelegd, dient voorpagina nieuws. Sowieso in Brabant en Eindhoven waar mensen een woning zoeken!
Alleen zijn er andere krachten en wetten die in Eindhoven de dienst uitmaken. Dat is vreemd, want we leven in 2022.
Lees en bekijk de hele video, oordeel zelf. Ik ben ervan overtuigd, dat er nog veel meer nieuwe informatie blootgelegd kan worden. Door u, andere mensen, organisaties, of toch de politiek?

Ingesproken tekst door Stichting BETER EINDHOVEN, dinsdag 10 mei 2022 aan de Gemeenteraad Eindhoven
Geachte voorzitter, raadsleden en aanwezigen,
In het Raadsvoorstel “Grondprijsverlaging District-E t.b.v. betaalbaar Wonen”, is in paragraaf 2.2 te lezen dat dit voorstel niet is verwerkt in de MPG 2022. Dat is vreemd, aangezien dit proces in 2021 al lang was gestart en men de uitkomst ervan kende; het Bestemmingsplan District-E is in 2021 gewijzigd, met 1,5 mln inkomstenderving tot gevolg.
Door deze inkomstenderving niet te verwerken in het MPG 2022, legt wethouder Torunoglu de rekening hiervan bij het nieuwe college neer. Hij regeert op deze manier over zijn benoemingstermijn heen. Het MPG 2022 is dus met parameters opgesteld die al in 2021 niet actueel waren, laat staan nu. De nieuwe realiteit is niet in de cijfers verwerkt. Daarmee is het MPG een groter risicodossier geworden dan zichtbaar is. Het lijkt verstandig, na de beëdiging van een nieuw college, een; “MPG 2022 Plus” aan te nemen, herijkt o.b.v. daadwerkelijke risico’s.

“Oog hebben voor de werkelijke woonbehoefte”, is één SBE-doelstelling. Sociale tweedeling wordt niet voldoende bestreden.
In de media lazen we dat AKD en Deloitte naar The EDGE gaan verhuizen, terwijl die bedrijven in marktconforme, moderne kantoren zitten. Op Flight Forum ís al een kantoren- leegstand. In de Raad is voorgesteld deze om te bouwen, tot – in onze ogen armetierige – shortstay eenheden, onder de rook van het vliegveld.
Wij zien dat zowel AKD als Deloitte vaste huisleverancier van de Gemeente zijn. Deloitte als accountant. AKD behartigt notaris en advocatuur zaken voor de Gemeente. Dit doet zij al zeer lang.
“Waarom verhuizen deze huisleveranciers naar zo’n politiek gevoelige plek, terwijl zij goed zitten?”
SBE stelde zichzelf de vraag of één of beide partijen geen (in)direct zakelijk belang hebben in deze transacties en/of nadere uitvloeisels in een exploitatiefase.

De huidige huisvesting werd gescand. Het volgende viel op. Flight Forum 1 is gewisseld van gebouweigenaar in de zomer van 2018.
In deze transactie speelde Gemeente Eindhoven, als meerderheidsaandeelhouder van Flight Forum CV en Flight Forum Beheer Vennoot B.V. de leidende rol. De entiteit Flight Forum is juridisch kantoorhoudend aan de Nachtegaallaan 15, een locatie van de Gemeente.

In de gemeentelijke Jaarrekening valt hier ook jaarlijks iets over te lezen. Bij de Jaarrekening 2018 ontbreekt de verkoop van Flight Forum van ruim 13 miljoen euro. Ook in de openbare raadsinformatie is niets te vinden.
De gemeente liet deze verkoop in zomer 2018 door een externe partij; “Project Flight Forum B.V” uitvoeren.

De belangen van eerste huurders van Flight Forum 1, AKD en Deloitte lijken gewaarborgd, blijkt uit die akte.

Echter in 2021 blijkt, dat zij gaan verhuizen naar EDGE, als eerst zittende huurders.
Gelijk als dat zij op Flight Forum 1 worden zij weer; “de eerst zittende huurders”.
Het lijkt erop, dat deze partijen een (in)direct zakelijk belang hebben bij de ontwikkeling van EDGE. Ons onbehagen wordt gevoed, doordat er bij de herontwikkeling EDGE méér parkeerplaatsen komen, dan volgens het parkeerbeleid is toegestaan.

In de MPG’s staat niets over dit alles. Ook niet in Jaarrekeningen. Waar de opbrengst bleef, is niet te herleiden. Transparantie ontbreekt.
Volgens SBE dient de Raad van dit soort verkooptransacties volledig op de hoogte te zijn.

Ook staat nergens in de MPG’s benoemd dat de Gemeente van haar vastgestelde kantorenbeleid afwijkt. Het beeld ontstaat dat de Gemeente zelf de speculant is, dat wil zeggen: Kantoren laat ontwikkelen, leegstandsproblemen creëert op bedrijventerreinen.
Zie Flight Forum, en dat terwijl in de nota Kantorenstrategie staat te lezen … (blz. 4 en 5 nota Kantorenstrategie Eindhoven 2012-2020).

Voorts geldt hierbij als uitgangspunt dat te realiseren nieuwbouw voor minstens 70% moet zijn voorverhuurd / moet zijn verkocht en dat op de bestaande kantorenmarkt aantoonbaar geen redelijkerwijs geschikte, alternatieve huisvesting voorhanden is.
Dat geldt dus niet voor EDGE en Kavel A.

Als de Gemeente ambitie en realisme meer bij elkaar brengt, hoeven er minder shortstay locaties te worden ontwikkeld in leegstaande kantoren en kunnen we de juiste woningen bouwen op locaties – denk bijvoorbeeld aan The Edge – waarover de Raad van State zich momenteel buigt.

SBE verwacht niet dat de Raad van State op dit punt ingrijpt. De Raad van State verwijst “voor dit soort bijzonderheden” naar u als verantwoordelijke politiek.
U bent aan zet, om Eindhoven leefbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

Wij willen u attenderen op de consequenties in de meerjarenbegroting, én de zorg om goede en volledige raadsinformatie in vastgoeddossiers als deze.

Dank u voorzitter.

4 reacties

 • Tom

  Mooi stuk, interessant om te lezen Pjotr.
  Vandaag zag ik deze ingezonden brief in het ED staan ,
  https://www.ed.nl/opinie/mening-asml-claimt-ruimte-en-wentelt-sociale-problemen-af-democratie-terug-in-metropoolregio-eindhoven~ae80547a/
  Er gebeurd van alles in de Stad ..

  • Eindhovenaar

   Hele praatje dat ASML niks doet voor de regio en alleen de expats er beter van worden is klinkklare onzin. Ondernemers en hun personeel uit de hele regio profiteren mee; van de bloemist, hotel eigenaren, lease bedrijven tot de catering, schoonmaakbedrijf ect…

   En van dat rijksdeal bedrag komt maar 1/3 uit Den Haag. Rest hebben de regiobedrijven neergelegd! Bijdrage voor sport, cultuur, andere voorzieningen waar de hele regio van profiteert.

   ASML staat in het lijstje van belangrijkste bedrijven ter wereld. Mogen we trots op zijn.

   De gemeente heeft ook ideeen om o.a. een ASML financieel bij te laten dragen aan de woonopgave. Maar moet ook niet eeuwig handje ophouden.

   SBE heeft 2/3 van alle bouwprojecten gegijzeld met rechtszaken, omdat ze liever eengezinswoningen naast het station zien en walgen van hoogbouw.

 • Rien Valk

  Bedankt voor deze bijdrage Potr.

  Ik zou graag een antwoord zien van de door ons gekozen gemeenteraadsleden met in het bijzonder van Jeannette Vos (Groenlinks) die ik van deze bijdrage op de hoogte heb gesteld.

  Waarom is in het video agenda overzicht van het RIS deze bijdrage van plaats verwisseld van 2.7 naar 2.6 terwijl dat chronologisch niet het geval is?
  Waarom gaan AKD en Deloitte verhuizen naar een kantoorgebouw wat we vermoedelijk qua kantoorruimte niet nodig hebben?
  Waarom is die 13 miljoen euro nergens terug te vinden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *