Het rapport bleef binnenskamers

Vandaag opent het digitale Eindhovens Dagblad met een ‘nieuwtje-met-haren-erop‘ dat teruggaat op 2020 maar blijkbaar pas bekend werd na afgelopen woensdag: een door de gemeente ingehuurde financieel adviseur stelt een onrechtmatigheid vast, adviseert naar eer en geweten en wordt niet meer ingehuurd. Niet voordat er eerst een grondig rapport is opgesteld door diezelfde gemeente waaruit bleek dat het om ‘onoverbrugbare inzichten’ ging tussen de gemeente en de bezorgde financieel adviseur van buiten het gemeenteapparaat.

Na de verkiezingen
Ditmaal betrof het een subsidiestroom van pakweg een miljoen euro waarover de gemeenteraad niets vernam, ook niet van de trammelant die er na de constatering van de adviseur ontstond. U en ik, noch iedere andere Eindhovense/Eindhovenaar kreeg iets mee van wat er speelde want pas nu, net na de gemeenteraadsverkiezingen, komt de kwestie naar buiten.

Struikelsteentje
Twee zinnen in het artikel zijn interessant: ‘Het rapport bleef binnenskamers.’ en ‘De ingehuurde adviseur trok bij de ambtelijke top aan de bel maar kon daarna inrukken.’ Het typeert ten eerste de bestuurlijke organisatie zoals die zich heeft kunnen ontwikkelen want wie denkt dat dit een op zichzelf staand struikelsteentje is, heeft het mis. Ten tweede laat het een hiaat zien van het geliefde triple helix-model waarop de bestuurders van de Brainporthoofdstad zo graag prat gaan. De stempelmachine, een door Marcel van Dam typering van de gemeenteraad, is grootschaliger en allesomvattender dan menigeen vermoedt.

Checks en balances
Stadsbestuur, bedrijven en kennisinstituten werken onder de noemer ’triple helix’ samen om de grote vraagstukken waar onze stad voor staat op te lossen. De burger komt in de triple helix niet voor maar weet zich vertegenwoordigd door representanten in de gemeenteraad. Althans in theorie, want in de praktijk is de afstand tussen raad en volk nog nooit zo groot geweest als in het actuele tijdsgewricht.

Erger is het als de burgervertegenwoordiging niet eens meekrijgt dat er gemeentekraantjes openstaan. In modern Nederlands: de checks en balances die ervoor zorgen dat de gemeenteraad het college kan controlen ontbreken, falen jammerlijk of worden gemanipuleerd. De eurostroom naar Summa College is een voorbeeld, maar de 29 miljoen euro voor De Wielewaal mag ook zeker niet ongenoemd blijven. College van burgemeester en wethouders hebben liever geen discussie vooraf, zetten vervolgens hoog in en hopen dat ze het voorstel erdoor krijgen.

Een stadsontwikkeling te ver
Tegen de achtergrond van de opgave die het college en de raad zich heeft gesteld voor de komende 10 tot 15 jaar dient er daarom een enorme digitale rode vlag gehesen worden. Die zou moeten wapperen op elk (thuiswerk)scherm van ieder raadslid. Het beleid is in te grote mate gebaseerd op aannamedrijfzand:

1) de geldenveloppen vanuit Den Haag blijven komen;
2) de stad heeft een gezonde boekhouding;
3) de raad controleert ingezet beleid en heeft invloed bij negatieve gevolgen.

De derde assumptie gaat niet op, zoals vandaag opnieuw op ed.nl blijkt. Er gebeurt veel meer dan dat ieder raadslid te zien krijgt. En als de Raad zou willen bijsturen kan dat niet vanwege de contractuele afspraken.

De veronderstelde gezonde boekhouding is eveneens een fata morgana want gebaseerd op de eerste aanname: een onuitputtelijke geldstroom vanuit de hofstad. Zonder de enveloppen vanuit het Haagse was Eindhoven in 2018 een ‘artikel 12 status’-gemeente geweest. In ons geval een stad aan het infuus van het gemeentefonds maar zonder financiële zelfstandigheid. Dat is voorkomen, maar niet zonder gevolgen.

Brainport Development
Het elixer voor alle ongemakken, zo zou je het in steen gebeitelde vertrouwen in Brainport en de gelijknamige stichting wel mogen noemen. Ze is voor een groot deel medeverantwoordelijk voor de verdeling van de Haagse gelden binnen onze regio en onze stad. Vier burgemeesters en tien vertegenwoordigers van de regionale industrie of kennisinstituten zoals TU/e en, jawel, Summa-college. Allemaal bekwame mensen, allen ongekozen en als geheel zonder enige vorm van publieke controle.

230.000 Eindhovenaren krijgen straks te kampen met ongekende bezuinigingen, een failliete gemeente of een centrum met een infrastructureel infarct. Gelukkig houdt ook dan het gemeentebestuur waarschijnlijk de luiken stevig gesloten terwijl het spreekt als door een bloemenkelkje. Wat rot is moet rot blijven.

 

Een reactie

 • Pieter

  Vandaag 22 maart 2022 staat in het Eindhovens Dagblad:
  Groen Links wil af van grimmige raadsvergaderingen in Eindhoven: ‘Het debat verliep via de media’.

  Getrokken door de titel las ik de eerste alinea: “Er moet een eind komen aan de soms grimmige sfeer tijdens vergaderingen van de Eindhovense gemeenteraad. GroenLinks, met negen zetels de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, wil daarom in de loop van dit jaar tot een samenwerkingsakkoord komen.”

  Vervolgens las ik de rest van het artikel. De zon stopte met schijnen.

  Bij Groen Links, en de politieke partijen die in eenzelfde soort denk-/handelingenframe zitten, lijkt het maar niet te beseffen.
  Het komt niet binnen.

  Het is alsof zij tijdens de afgelopen jaren elementaire zaken als; transparantie, rechtmatigheid, trias politica, solidariteit, inlevingsvermogen heeft doen laten verdwenen.
  De lokale democratie is echt onttakeld.

  Het stelselmatig wegpoetsen van fouten in dossiers, zodat nooit écht een inhoudelijke discussie in de raad kon ontstaan, (er zijn vele onderwerpen hiervoor te benoemen….) omdat alles binnenskamers werd/wordt afgedekt. Deze cultuur stopt niet na de verkiezingsuitslag van vorige week.

  En dan nu, vandaag, zes dagen na die verkiezingen, dit onderwerp/artikel via het ED laten optekenen..

  Je hebt niet alleen erg veel lef. Het getuigt van een verschrikkelijke arrogante houding.
  Een arrogante houding naar de ruim 58% van de Eindhovenaren, die om welke reden dan ook niet is komen stemmen.
  Er zijn ruim 109.000 Eindhovenaren die niet gingen stemmen.

  Misschien komt dit, omdat zij weten dat macht corrumpeert. Macht in Eindhoven corrumpeert.

  Iets dat bij deze macht de afgelopen jaren is gebeurd. Keer op keer.

  Bewoners hebben zich afgewend. Geloven het wel. Bewoners springen in de stand; “ik moet zelf overleven” Pak zelf wel, wat ik zelf pakken kan….

  En de politiek die hier wel wat van zegt, die laat zich niet meer ringeloren.
  Een Mary-Ann Schreurs buiten de Raad, lijkt een lust, maar is voor de huidige politieke winnaars veel gevaarlijker, dan in diezelfde Raad.
  Afijn, men gaat het meemaken.

  De gecorrumpeerde macht heeft dan nu gezegevierd. Dat betekent niet dat we op deze manier zo doorgaan vermoed ik.

  Wanneer Groen Links écht denkt dat de heersende cultuur, waar zij een leidend onderdeel van is, een cultuur van de minderheid, en het stadhuis vier jaar bezet gaat houden, op de huidige manier door wil gaan, dan wens ik ze veel succes toe. Maak uw borst maar nat, het gaat niets worden.

  Succes Groen Links. Ik wens u veel bescheidenheid toe.

  PS: Even één suggestie.
  Misschien is het een idee om een poule van potentiële wethouders vanuit de Raad te kandideren, om op deze manier meer draagvlak en verbinding met elkaar te krijgen, maar dit vooral te organiseren met de lokale samenleving!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *