Hoe beïnvloedt corona ons Eindhovenaren?

Hoe gaat het met ons nu we allemaal een aantal weken de impact van het coronavirus ervaren? De gemeente Eindhoven heeft een deel van de Eindhovenaren via het Digipanel en sociale media een aantal vragen gesteld. Ze hadden onze Digitale Stad Eindhoven ook bij dit onderzoek kunnen betrekken.

Een van de eerste vragen

Ruim 5000 inwoners hebben gereageerd. De impact van het coronavirus op de Eindhovenaren is flink te noemen. Ze zijn bezorgd, maar de meeste Eindhovenaren weten zich wel te redden en zien ook positieve kanten. De resultaten van de enquête gebruikt het college als belangrijke informatiebron voor de invulling van toekomstige maatregelen en acties.

Persoonlijke situatie
Als het gaat over de vraag hoe mensen zich voelen, geven Eindhovenaren aan zich vooral bezorgd te voelen door de huidige situatie (60%). We zien dat jongeren (studenten) zich meer dan gemiddeld gespannen en gefrustreerd voelen. Eindhovenaren die de Engelse versie hebben ingevuld voelen zich meer dan gemiddeld bang, verdrietig en gespannen.

Bijna de helft van de inwoners voelt zich rustig onder de situatie (46%), een ander deel geeft aan zich machteloos te voelen (29%). Het merendeel van de respondenten geeft aan zich goed te kunnen redden bij hun dagelijkse bezigheden en geen hulp nodig te hebben. Sommigen, met name ouderen, geven aan soms wel hulp nodig te hebben met bijvoorbeeld boodschappen of huishoudelijke taken.

Van de Eindhovenaren geeft 36% aan zich op dit moment eenzamer te voelen dan vóór 27 februari. Onder jongeren (<25 jaar) ligt dit percentage hoger, namelijk de helft. Ook anderstaligen voelen zich meer eenzaam.

Thuisonderwijs en werk
Een deel van de Eindhovenaren vangt momenteel hun kinderen thuis op en/of geeft thuisonderwijs. Hoe ze dat ervaren, varieert. Ruim een derde geeft aan dat het goed te doen is, maar bijna een kwart ervaart het als zwaar.

Van Eindhovenaren die in loondienst werken, geeft 86% aan hun werk op dit moment nog te kunnen doen, ofwel op hun (vaste) werklocatie ofwel (grotendeels) vanuit huis. Bijna de helft van de ZZP’ers en ondernemers kan minder of geen werk uitvoeren als gevolg van de maatregelen. Ook zorgt de coronacrisis voor minder opdrachten.

Adviezen en maatregelen
Eindhovenaren zijn goed op de hoogte van de adviezen en maatregelen van de rijksoverheid. En houden zich aan deze adviezen en maatregelen. Als anderen zich niet aan de maatregelen houden, roept dat vooral verbaasde of boze reacties op. Als Eindhovenaren adviezen en maatregelen niet opvolgen, komt dat vaak omdat dat niet lukt. Dat komt vanwege werk, omdat zij zichzelf als gezond zien of omdat zij mantelzorg ontvangen of geven aan kwetsbaren.

Ruim een derde van de inwoners vindt dat te veel mensen zich niet aan de adviezen van de rijksoverheid houden, zeker wanneer het jongeren betreft. 45% is het eens met de stelling dat supermarkten, drogisterijen en apotheken open moeten blijven en andere winkels dicht kunnen. De meeste inwoners vinden dat parken en speeltuinen open moeten blijven. In het algemeen hebben Eindhovenaren vertrouwen in de aanpak van verschillende instituties.

Zorgen, positieve effecten en initiatieven
De meeste Eindhovenaren maken zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis (49% veel zorgen), ouderen en kwetsbare groepen (31%) en de zorg en hulp in ziekenhuizen (28%).

In deze tijd ervaren Eindhovenaren verschillende aspecten ook als positief, zoals een schonere lucht of minder files. Ook de tijd voor bezinning en de initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen worden als positief gezien. Bijna 20% van de Eindhovenaren is zelf betrokken bij een van deze initiatieven. Gemis is er ook, vooral aspecten in het sociale leven van de Eindhovenaren.

Informatie en communicatie
Over het algemeen is de overgrote meerderheid tevreden met de informatievoorziening over het coronavirus. We zien wel dat met name anderstaligen aangeven meer moeite te hebben met het vinden en begrijpen van informatie.

Over het onderzoek
Direct na de verlenging van de landelijke maatregelen (woensdag 1 april) is de enquête een week opengezet. De enquête is door ruim 5000 inwoners ingevuld, waarvan ongeveer 20% via sociale media en 80% via het Digipanel. Bijna 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van de Engelse variant van de enquête. De resultaten van het onderzoek staan op www.eindhoven.nl/onderzoekcorona. In de provincie Noord-Brabant en in verschillende andere Brabantse gemeenten is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.

Een reactie

  • Bob

    “De meeste Eindhovenaren maken zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis (49% veel zorgen)”

    Als die uitkomst een klein beetje representatief is (en dat is lastig wanneer je volledig leunt op digitale peilsels) dan moeten er in de gemeenteraad ook volksvertegenwoordigers zitten met zorgen over de betaalbaarheid van onze toekomstplannen. Wie-o-wie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *