Hoe inclusief zijn de VVD en CDA in Eindhoven?

Sinds de motie Van der Staaij in 2016 werd aangenomen, werd het opstellen van een gemeentelijk beleidsplan voor mensen met een handicap wettelijk verplicht. Dit heet in het ambtelijk jargon van de VNG en Iederin de Lokale Inclusie Agenda. Eindhoven zou Eindhoven niet zijn of de gemeenteraad had hier sinds 2016 al ettelijke moties over ingediend. Allemaal even vergeefs. Het college heeft wel wat beters te doen: parkeergarages bouwen, wegen naar ennvan domme distributiedozen aanleggen en het Muziekgebouw vetspekken. Want het stadsbestuur houdt zo van cultuur.

Het ging de afgelopen raadsperiode van diversiteit naar inclusiviteit. Bij het college ging het van kwaad naar erger. De vrijwilligers van Platform Gehandicaptenbeleid presteerden in coronatijd onvoldoende, en zo werd het al lekkende inclusieschip al snel verlaten. De subsidie werd ingetrokken en bijgeschreven op het overschot (de winst) van 26 miljoen die de gemeentelijk accountants boekten voor 2021.

In een recent door de gemeenteraad goedgekeurd plan over de jeugdzorg wordt met geen woord gerept over de Lokale Inclusie Agenda, terwijl de Jeugdwet hier echt wel toe verplicht. Ach, wat kan het de gemeenteraad schelen? Datzelfde beleidsplan ontbreekt als we het over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) hebben. De vele rechtszaken rondom thuiszorg en de WMO, die wil de huidige coalitie maar het liefst zo snel mogelijk vergeten. De verantwoordelijk wethouder gaat haar carrière toch elders voortzetten. Het belang van het bestuur staat voorop in de Gemeente Eindhoven, niet die van de burgers. Van de Cliëntenraad Sociaal Domein zul je ook geen kwaad woord horen ons stadsbestuur. En als ze toch kritiek hebben, nou, dan ontslaan we ze toch gewoon?

Verkiezingsprogramma’s 2022-2026
Welke partijen zeggen nu iets in hun verkiezingsprogramma 2022-2026 iets over handicap, inclusie en diversiteit? Voor de goede verstaander: dat is in Eindhoven alles wat afwijkt van het Brainportconcept. De PvdA, SP, D66 en Volt zeggen er iets over. De ChristenUnie gaat uitvoerig op de consequenties van het VN-verdrag in. De Partij voor de Dieren verslikt zich nogal in het begrip natuurinclusiviteit. Ze zijn tegen de varkensstallen, ook tegen de paardenmaneges? GroenLinks, die de hete brei kreeg doorgeschoven van VVD-wethouder List, die geeft er 1 zin aan in het partijprogramma. Het is gewoon niet hun achterban, zullen we maar denken. (Noot: Een eigenaardige verschrijving, want aanvankelijk was Richters van GroenLinks verantwoordelijk, Sociaal Domein. De handicapportefeuille werd overgeheveld naar Ruimtelijk Domein, GL-wethouder Thijs).

DENK heeft een nieuwe, frisse lijsttrekker, een man uiteraard. Ze ploegen nogal door met hun diversiteit. Diversiteit, inclusiviteit, ach, wat maakt het de Eindhovens kiezer uit? Bij de populisten van LPF-Eindhoven hoef je niet naar mensen met een handicap in hun programma te zoeken. Ze zijn nog steeds niet bekomen van al hun moskeetrauma’s en ZwartePiet-nachtmerrie (hun paard blijft wit). Helpt Pegida ze niet eens opnieuw uit de brand?

Het Forum voor Democratie in Eindhoven heeft, zoals gebruikelijk, geen programma. Hun grote leider zal hun de weg naar het stadhuis wel gaan wijzen. De derde populistische lijst in Eindhoven, Gewoon Eindhoven, diens website ligt er momenteel even uit. Zeker druk bezig met het verkiezingsprogramma? Welke politiek daklozen uit deze inderhaast in elkaar getimmerde partij we terug willen zien, dat zal de gewone man in de straat wel gaan uitmaken 16 maart.

Helemaal nietszeggend is de VVD en in hun kielzog het CDA. Die partij zal dan wel tot het nieuwe college gaan toetreden, dunkt me. Met een burgemeester uit de bestuurdersstal van D66. Het Ouderenappèl zegt wel Hart voor Eindhoven te hebben, maar het VN-verdrag handicap zijn ze mooi vergeten. Ouderdom, ach, ik kan ervan meepraten.

De nieuwe fietsenkelder vlak voor het station, die wordt in ieder geval niet toegankelijk voor scootmobiels, rolstoelers en huisvrouwen met hun kinderkar. Ze moeten hun vervoermiddel maar bij ergens bij het Noordstation gaan stallen. Daar is de gemeente Eindhoven weer wel toegankelijk. Net als het huidige stadhuis, zullen we dan maar zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *