Hoe kan Eindhoven alias “Brainhoven” zo ernstig falen?

Kritiek op de concept omgevingsvisie Eindhoven van 9 oktober 2019:

De gemeente Eindhoven – B&W plus Raad plus beleidsambtenaren – hebben op 3 essentiële aandachtsgebieden ernstig gefaald:

 1. Leefbaarheid van het milieu inclusief het klimaat, lokaal en globaal
 2. Delen in de welvaart
 3. Democratische beheersbaarheid.

Het falen bij 1 omvat bijvoorbeeld dat de uitstoot van CO2 meer is dan in 1990. Oorzaak is de groei van productie en consumptie. Eindhoven heeft een enorme achterstand bij een echte hightech stad als Nottingham (329.200 inwoners in 2017), dat in 2028 volgens plan CO2-neutraal zal zijn. Zie: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/nottingham-carbon-neutral-climate-change-global-warming-emissions-a9287851.html

Zonder leefbaarheid op lange termijn, lokaal en globaal, kan men de rest van de aandachtspunten wel vergeten. De gemeente Eindhoven is een vurig pleitbezorger voor globalisme, maar houdt geen rekening met de rest van de wereld.

Het falen bij 2 is onder andere bekend uit recent onderzoek van de Rabobank. Oorzaak is de groei van de productie en de transformatie naar beter betaald kenniswerk.

Het falen bij 3 omvat onder meer de beheersing van de ontwikkelingen onder 1 en 2. Onder andere de sterke economische groei. Ook financieel heeft men grote steken laten vallen. Oorzaak is de overheveling van invloed en taken van de democratie naar de plutocratie. Het geld regeert steeds meer, niet alleen van superrijken, maar ook van welgestelden en bedrijven/organisaties. Ongekozen instellingen als Brainport met triple-helix dragen daartoe bij. Deregulatie is een ander aspect. Erosie van de democratie op lokaal niveau.

Uit de omgevingsvisie valt op te maken dat de gemeente de aandacht richt op meer dan 101 details die minder essentieel zijn, terwijl de 3 essentiële onderwerpen niet als urgent worden gezien. Maar zonder effectieve oplossingen voor die 3 is niets toekomstbestendig, als dat tenminste bestaat of ooit heeft bestaan. De gemeente Eindhoven wil vooral meer netto economische en bevolkingsgroei en dus meer chaos, want die stedelijke groei is tegenwoordig vrijwel nooit gezond.

Nodig is om voor de 3 onderwerpen korte, duidelijke probleemdefinities op te stellen met een passende aanduiding van de oplossingsrichting. Vast te stellen door de gemeenteraad.

De omgevingsvisie kan wel in de prullenbak.

3 reacties

 • Peer Notermans

  Beste Jaap,

  Pittig stuk. De drie essentialia zijn helder.
  Maar het stadsbestuur of liever B&W zegt dag en nacht bezig te zijn met het bestrijden van woningnood en lijkt daardoor niet toe te komen aan andere zaken. Bijvoorbeeld de concept-Omgevingsvisie van B&W bestaat inderdaad niet uit jouw drie essentialia maar voor 80% uit Hoogbouw Eindhoven. Als mogelijke verklaring moge gelden dat er momenteel sprake is van een ernstige braindrain bij het ambtelijk apparaat. Veel kwaliteit is verloren gegaan dankzij de ellenlange reorganisatie, maar recenter door de overstap van ervaren ambtenaren naar bouwheren, actief in het Eindhovense. Dit is mogelijk ook een van de redenen van het plotselinge half jaar vertraging dat de Hoogbouwvisie heeft opgelopen. Die zou begin nov. 2019 door de raad gegaan moeten zijn en dat wordt nu op zijn vroegst krap voor het zomerreces. En dit niet tot genoegen van de trappelende investeerders/bouwheren.
  Kortom, Jaap, ik mag het graag met jouw betoog eens zijn, maar de Eindhovense gezagdragers zijn “eventjes” met iets anders bezig.

  Peer Notermans

 • bleenhouwers

  Hallo Jaap,

  Allereerst dank voor je bijdrage, leuk dat je meeschrijft en nog leuker dat je over iets schrijft wat behoorlijk te maken heeft met onze stad. Waar ik mee worstel is de term ‘globalisme’. Als ik het opzoek komt er als uitleg: een benadering van sociale, culturele, wetenschappelijke en humanistische kwesties die de wereld als een enkel, interactief systeem ziet. Nu snap ik wat met die term wordt bedoeld, maar ik zou graag beter willen begrijpen wat jij eigenlijk zegt met:

  “De gemeente Eindhoven is een vurig pleitbezorger voor globalisme, maar houdt geen rekening met de rest van de wereld.”

  Hoe bedoel je deze uitspraak?

  Alvast bedankt voor je reactie,

  Bob

  • BreugelJaap

   Beste Bob,

   Bedankt voor de vraag over globalisme en het gemeentebestuur van Eindhoven.

   Volgens Ludwig Wittgenstein, de grootmeester van de logica in de twintigste eeuw, zijn definities tautologisch. Anders gezegd, zij vervangen een woord door veel woorden zonder dat men er meer van begrijpt.

   Daarom probeer ik nu de woorden globalisme en globalisering zo kort mogelijk zelf aan te duiden. Globalisme is het idee om globalisering voortdurend te stimuleren. Globalisering is toename van de samenhang en samenwerking van mensen en hun producten, ongeacht hun geografische nabijheid.

   Het globalisme van het Eindhovense gemeentebestuur blijkt onder andere uit paragraaf 3.1 van de omgevingsvisie, Eindhoven als economische wereldspeler. Dat is een ambitie voor de toekomst. Het blijkt ook uit paragraaf 5.2, onder internationale hotspot, waar het woord reuring voorkomt.

   Reuring of treurig?:
   In zijn boek “The end of time”, beschrijft astrofysicus Julian Barbour, dat tijd als dimensie niet bestaat, wel als knappe, menselijke uitvinding.
   Hij stelt daarbij dat vrijwel het gehele, onvoorstelbaar grote heelal bijzonder saai is. Eigenlijk is de wereld het enige gebied waarvan we weten dat het niet saai is. Niet saai, maar niet altijd en overal leuk.
   Tja, wat is dan reuring? Als het Nieuwjaar wordt gevierd met steeds meer luchtvervuiling en baldadigheid, is dat reuring of treurig? Als de stad volloopt met tijdelijke migranten die geen Nederlands spreken, is dat reuring of treurig?

   Eindhoven blijft tamelijk onbekend:
   In een recent artikel over de lessen die we zouden moeten leren uit de problematiek van het coronavirus, wordt gesteld dat de lezers hun aardrijkskunde beter zouden moeten leren en de invloed van globalisering beter zouden moeten onderkennen. Vrijwel alle lezers zouden door de calamiteit voor het eerst van hun leven hebben gehoord over de stad Wuhan, hoewel die meer dan 10 miljoen inwoners telt. Ook de reuring in Wuhan was dus tot vóór enkele maanden hier volslagen onbekend.
   Wie kent dan Eindhoven en diens reuring buiten een straal van 500 kilometer, zelfs als men daar de aardrijkskunde beter leert?

   Aanpakken of sjoemelen?
   Men zou onderscheid kunnen maken tussen klimaataanpakkers, klimaatontkenners en klimaatsjoemelaars. Als men een wereld in verval wil redden, dan heeft men de eersten nodig. Het huidige gemeentebestuur Eindhoven behoort tot de klimaatsjoemelaars, gezien de stimulering van economie en immigratie ondanks de wanprestatie bij CO2 enzovoorts.

   Dat houdt in dat er ook onvoldoende rekening wordt gehouden met de rest van de wereld, die afhankelijk is van de aanpakkers. Men kan wel met de beschuldigende vinger wijzen naar landen die te weinig doen voor een goed klimaat, maar dat is typisch sjoemelen, omdat het voor het klimaat niets oplevert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *