Hoe pakt Nederland de vierde golf aan?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal het coronavirus blijven. Dat houdt in dat er steeds nieuwe golven ontstaan die hoger of lager zijn, afhankelijk van de varianten en de weerbaarheid van de gezondheidsinstellingen.

Voorspellingen gebeuren over het algemeen op basis van technieken die hoofdzakelijk niet-wetenschappelijk zijn. Met behulp van computers kunnen die voorspellingen wel complexer en sneller gedaan worden. Ook bij de ontwikkeling van het coronatijdperk.

Nederland is nu op weg naar de vierde golf door de d-(Delta)variant. Deze variant is aanzienlijk besmettelijker dan de vorige varianten en leidt tot een hoger percentage ziekenhuisopnamen van degenen die besmet worden. Op basis van huidig (voortschrijdend) inzicht zou de zogenaamde kudde-immuniteit door de hogere besmettelijkheid 85% van de totale populatie bedragen in plaats van de vroegere 70%. Die kudde-immuniteit ontstaat door de vaccinaties plus genezing van het coronavirus.

De officiële instanties in Nederland verwachten de vierde golf op zijn vroegst in augustus. In Duitsland in juli. Gezien het feit dat Nederland vorig jaar verrast werd door de tweede golf, lijkt juli een veiliger aanname.

Er wordt bij de vaccinatie in Nederland stevig doorgeprikt. Wie zijn er nu nog niet of niet goed beschermd? De jeugd tot 18 jaar, mensen waarbij vrijwel zeker verwacht wordt dat de vaccinatie niet werkt of zelfs gevaarlijk is, mensen die niet gevaccineerd willen worden, mensen die een noodzakelijke tweede prik nog moeten krijgen.
Hoe dan ook is het hoogst onzeker of de kudde-immuniteit van 85% dit jaar gehaald zal worden.
Voorzichtigheidshalve dient men uit te gaan van niet.

Een positief punt is dat de jeugd van 12 tot 18 waarschijnlijk ook gevaccineerd gaat worden, hoewel Nederland vergeleken met sommige andere landen aan de late kant is.

Ook allen die gevaccineerd zijn, kunnen besmet raken en anderen besmetten. Aangezien de ziekte nauwelijks vat heeft op de gevaccineerden, raakt die besmetting vooral anderen die niet gevaccineerd zijn.

Er wordt wel van uitgegaan dat de bescherming van de vaccinaties 9 maanden werkt. Dat zou betekenen dat tegen eind september 2021 een volgende vaccinatiecyclus zou moeten beginnen.

De Nederlandse regering heeft bij golf 1 tot en met 3 jammerlijk gefaald. Resultaat: meer dan 20.000 doden en vermoedelijk meer dan 100.000 langdurig zieken. De ernst van het resultaat wordt ten dele weggeredeneerd.
Op weg naar de vierde golf lijken de recente versoepelingen voorbarig. Vooral vanwege het gevoel van euforie bij het weinig gedisciplineerde deel der natie.

In de vage contouren van Hamer bij de pogingen tot vorming van een verantwoordelijke en actieve regering wordt melding gemaakt van structurele verbeteringen van de gezondheidszorg die ervoor moeten zorgen dat er voortaan geanticipeerd gaat worden op zoiets als het coronavirus. En hopelijk ook de inzet van veel extra capaciteit vanwege het coronavirus. In feite gebeurt er dit jaar op dat punt waarschijnlijk niets.

Er is een grote inhaalvraag bij de niet-coronagerelateerde zorg. De druk op de zorgverleners voor alle ernstig zieken is zo groot, dat steeds de uitval fysiek en psychisch wordt gemeld.

Het lijkt me handig in deze situatie voor de vierde golf streefcijfers bij het resultaat aan te geven. De ambitie zou kunnen zijn om in de vierde golf het niveau van Vietnam (meer dan 90 miljoen inwoners) van 2020 tot eind mei/begin juni 2021 – volgens worldometer – enigszins te bereiken. Afgerond naar boven zou dat betekenen:

14.000 nieuwe besmettingen
100 doden
1000 langdurig zieken (geen cijfers van Vietnam, uitgaande van minstens 10 maal het aantal doden, zoals in het Verenigd Koninkrijk het geval is)

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *