Hoeveel besmettingen met het coronavirus zijn er nu in Nederland?

Hoeveel besmettingen met het coronavirus zijn er nu in Nederland? Dat wordt niet gemeten, dus het is niet bekend. Alleen ernstig zieke patiënten worden bij ziekenhuisopname getest.

Toch vind ik het antwoord interessant, omdat ik wil weten hoeveel mensen er rondwaren die me kunnen besmetten. Kom ik er praktisch nooit één tegen of zijn het er veel?

Volgens Der Spiegel Online zou er bij het coronavirus een sterftecijfer zijn van 7 op 1000 besmettingen, bij een goede ziekenhuiszorg. Dit sterftecijfer melden ook andere bronnen, maar het is een schatting.

Het RIVM meldt tot 29 maart 771 overleden patiënten met het coronavirus. Dan zou het aantal besmettingen geschat kunnen worden op:

771 x 1000 / 7 = 110.142 besmettingen.

Tot en met 30 maart, dus 2 dagen later:

1039 x 1000 / 7 = 148.428 besmettingen
Dit illustreert dat het werkelijke aantal veel hoger kan zijn dan we ons voorstellen.

Tot en met 31 maart, dus 3 dagen later:

1173 x 1000 / 7 = 167.571 besmettingen

Dit is een grove schatting met allerlei mitsen en maren. Zo ga ik er gemakshalve van uit dat alle besmette personen op 31 maart nog steeds besmettingsgevaar opleveren, maar dat is niet geheel juist. De eerste verschijnselen van een milde besmetting die op grond van onderzoek is gemeld dateert van 17 februari. De totale doorlooptijd van besmetting tot smetvrij is nogal lang, dus de afwijking is nog niet al te groot.

Bij alle overleden patiënten die het RIVM meldt, is het coronavirus met een test vooraf vastgesteld. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er thuis patiënten overlijden waarbij het coronavirus niet is vastgesteld. Immers. volgens onderzoek uit 2016 blijkt dat 29% van de overledenen in Nederland in het ziekenhuis sterft. Tevens geldt nu dat in principe alleen mensen getest worden die ernstig ziek zijn en volgens de huisarts opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.
Ik veronderstel dat het percentage dat niet thuis, maar in het ziekenhuis sterft met een zeer besmettelijke ziekte als het coronavirus aanzienlijk hoger is dan 29%. Maar praktisch gezien is het zonder nader onderzoek volslagen onbekend hoe hoog. Daarom houd ik er bij mijn schatting geen rekening mee.

Naschrift per 11 april 2020: uit onderzoek van het CBS naar de oversterfte per week blijkt dat het aantal overledenen waarschijnlijk 2 maal zo groot is als het officiële cijfer. Dat houdt in dat mijn getal van 167.571 vervangen moet worden door 335.142.

In een artikel van de Volkskrant van 17 maart wordt op soortgelijke wijze gerekend om de verwachte sterfte te schatten. Ook dat is een grove schatting.

Stel dat het aantal overleden patiënten morgen 2 maal zo hoog is en de verhouding blijft 7 op 1000, dan is het aantal besmettingen ook 2 maal zo hoog. Gaat de verhouding naar 14 op 1000 bij overbelaste ziekenhuizen, dan is het aantal besmettingen 2 maal zo laag.

Zie ook een artikel van dé Duitse expert op het gebied van medische statistiek, Gerd Antes:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-zahlen-sind-vollkommen-unzuverlaessig-a-7535b78f-ad68-4fa9-9533-06a224cc9250

De betekenis van dit gegoochel met getallen is dat men bij reizen door Nederland met veel contacten nogal wat risico loopt op besmetting. Iets wat het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te blijven probeert tegen te gaan.
Voorlopig blijf ik daarom in mijn “ruimteschip Thuis”, bevoorraad door de webwinkel en sporadisch door een enkele plaatselijke winkel. Met de dagelijkse wandeling of fietstocht in een tamelijk door mensen verlaten omgeving.

De keerzijde van de medaille is dat ik anderen zou kunnen besmetten. Bij veel reizen en contacten zelfs als “superverspreider”. Door het overheidsadvies wordt ik systematisch gemeden. Gelukkig heb ik huisgenoten, internet en telefoon.

Tenslotte: Hoe lang moet iemand die ziek is geweest van het coronavirus in zelf-isolatie blijven om te zorgen dat hij/zij anderen niet besmet? Volgens de WHO 14 dagen nadat de symptomen zijn verdwenen.
(Volgens het RIVM 24 uur voor essentieel zorgpersoneel dat zo snel mogelijk weer ingezet moet worden na ziekte)

Stel het aantal bestaande plus nieuwe besmettingen neemt nauwelijks meer toe door de “intelligente” lockdown in Nederland, dan gebeurt na een aantal weken hetzelfde met het sterftegetal, Stel de vertraging is 6 weken, terwijl de maatregelen onverkort gehandhaafd blijven, dan zou het totaal aantal doden vanaf de tweede week van mei vrijwel constant blijven.

Om herhaling te voorkomen, moet volgens deskundigen een fijnmazige test-, volg-en isoleeractiviteit opgebouwd zijn, voordat de maatregelen versoepeld kunnen worden.

5 reacties

 • Sterftecijfer 7 op 1000 besmettingen.
  Nederland wordt misschien collectief immuun bij 6.000.000 besmettingen.

  Dus het stopt pas nadat er 7X6000 = 42.000 mensen overleden zijn in Nederland.
  Klopt dat, Jaap?

  We zijn al op 771, dus toch maar een beetje voorzichtig blijven.

  • Rien Valk

   Hoe weten we of die 42.000 overledenen ook daadwerkelijk aan corona gestorven zijn?

  • BreugelJaap

   In mijn eerdere verhaal over “Rutte wil groepsimmuniteit, dat kost mensenlevens” heb ik de volgende berekening opgenomen:
   “Bij het coronavirus zou dat percentage geschat worden op 60%. Hoe sneller het virus verspreid wordt, hoe eerder die 60% gehaald zou worden.

   Dat klinkt aardig, maar dat is het niet. Want veel genezen personen gaat gepaard met veel doden. Volgens mijn eigen berekening bij 17.400.000 Nederlanders en 7 doden op 1.000 besmettingen: 73.595 doden. Dat is een schatting. Aangenomen is een maximale intensieve zorg.”
   Van de zijde van het RIVM is voor groepsimmuniteit een percentage aangenomen van 50 tot 60 procent.

   Ik ben uitgegaan van het hoogste percentage, 60 procent. In het geval van overbelasting groeien we naar het WHO-percentage onder die omstandigheid, 43 doden op 1000 besmettingen ofwel 6 maal zoveel.

   Allerlei deskundigen geven aan dat een percentage van 50 – 60 procent niet haalbaar is zonder vaccinatie. Aangezien de gezondheidszorg in Nederland niet weet wie wel of niet immuun is, behoudens bij degenen die het ziekenhuis hebben overleefd, zal vrijwel de gehele bevolking gevaccineerd moeten worden zodra een vaccin beschikbaar is.

   Zonder gedegen onderzoek komt men er niet achter wat nu eigenlijk de bijdrage is die het coronavirus en verschillende onderliggende ziekten en gesteldheden leveren aan het overlijden. Dat is een heel karwei, wat wellicht met een steekproef mogelijk is, maar zeker niet met een onderzoek van alle overledenen die met het coronavirus in het ziekenhuis. zijn terechtgekomen.
   1 van de mogelijke bijkomende doodsoorzaken is roken. Kennelijk zijn longen van veel rokers dermate aangetast dat ze Covid-19 longontsteking zelfs met goede zorg niet aankunnen. Maar dit is een eerste conclusie, die nader onderzocht moet worden.

   Blijft van groot belang om uiterst zorgvuldig te zijn, in het belang van jezelf en anderen. Daarmee wordt het aantal besmettingen sterk verlaagd en daardoor ook het aantal doden.
   Wellicht moet de overheid erop wijzen dat nonchalance met de social distancing en de hygiëne de dood of ernstige verminking tot gevolg kan hebben, wat een veel zwaardere straf is dan een geldboete.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *