Hoogbouw bij de stratumsedijk in Eindhoven?

Recent was ik weer eens te gast bij Diagnostiek voor U in het oude Raad van de Arbeid gebouw aan de Stratumsedijk, om bloed te laten prikken. In deze omgeving zijn er hoogbouwplannen waar de omwonenden zacht gezegd niet blij mee zijn. Is er met die belanghebbenden goed en uitgebreid overlegd? Ook de diverse stichtingen hebben zich er mee bemoeid getuige het onderstaande vraag-en-antwoordspel uit het verslag van DvU te Eindhoven / Gemeenteraad op 15 maart 2023.

Vraag: Hoe staan stichting Beter Eindhoven en de Van Abbe stichting tegenover de planontwikkeling?
Antwoord: Stichting Beter Eindhoven heeft de bewoners gehoord en vinden het belangrijk dat het
participatieproces goed doorlopen is. Wij hebben hun ons dossier gestuurd, waaruit zij concludeerden dat er een uitgebreid participatietraject is doorlopen. Er blijven altijd mensen die het oneens zijn met de ontwikkeling, maar we moeten er na een serieuze integrale afweging mee door. De stichting Beter Eindhoven vindt ook dat er nog veel verbetering van het ontwerp in de architectonische uitwerking kan plaatsvinden en wil hier ook graag in meedenken. De Van Abbe stichting en stichting wederopbouw is ook positief. Zij vinden het belangrijk om betrokken te worden bij de uitwerking van het plan. Vooral de vormgeving van de hoogte is een aandachtspunt. De architectuurlaag moet zorgvuldig vormgegeven worden met bijv. transparante delen, daar kun je veel mee bereiken om de hoogte minder voelbaar te maken. Zij snappen onze totale afweging hierin. De inspraakreacties van de stichtingen zijn ook terug te lezen in het participatieverslag.

Probeert BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid de verschillende belangengroepen te misbruiken? Gezien de bovenstaand communicatie waarin men doet voorkomen dat (S.B.E.) Stichting Beter Eindhoven, de van Abbe stichting en stichting Wederopbouw nauwelijks of geen bezwaren hebben of is is er sprake van miscommunicatie?

Als we in het Raadsinformatie systeem kijken lijkt deze reactie van S.B.E. eerder op het eerste te wijzen:

Onderwerp: 16-1-2024: Herontwikkeling DvU-terrein. Aan te passen tekst in
Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bp V Stratum binnen de ring II
(Stratumsedijk) m.b.t. onjuiste informatie over positie S.B.E.

“In bijgaand raadsvoorstel wordt gesteld dat de Stichting BETER EINDHOVEN (S.B.E.) positief is over zowel het participatieproces, als het inhoudelijk voorstel zelf -de voorgestelde ontwikkeling van het DvU-terrein.
De Stichting heeft duidelijk te kennen gegeven dat dit onjuist is. S.B.E. heeft met BPD gesproken over de voorgenomen ontwikkeling, echter zij heeft géén inhoudelijk oordeel gegeven, en is zeer stellig van mening dat het participatieproces met de buurt niet goed is verlopen. De ontwikkelaar heeft tot nu toe geen inhoudelijk gesprek gevoerd over de aangedragen alternatieven van de buurt.
S.B.E. ziet nog kansen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen en beveelt aan die dialoog op te starten. Zo kan een gang naar de Raad van State worden voorkomen. De stichting is bereid een bemiddelende rol te spelen zoals zij ook bij andere projecten heeft gedaan.”

Ontwikkelaars klagen over vertragingen door zeurende omwonenden maar dat voorkom je niet door op de bovenstaande manier met elkaar om te gaan. Laten we in Eindhoven oprecht met elkaar samenwerken daar worden woningzoekenden en omwonenden allemaal beter van!

4 reacties

 • Maarten

  Is het erg veel moeite om de tekst in het Nederlands te stellen?
  -waar de omwonende waar de omwonenden
  -de omwonende zacht gezegd niet blij op zijn zachtst gezegd…
  -met die belanghebbende belanghebbenden
  -het onderstaan vraag en onderstaande
  ……en dan heb ik nog maar 5 regels tekst gelezen. Gelieve de lezer meer te respecteren.

  En voor de goede orde:ook ik heb goede herinneringen aan dat prachtige gebouw van wat eens de Raad van Arbeid was. Prachtige architectuur in Eindhoven en dat moet goed zichtbaar blijven op dit markante punt, dus geen hoogbouw dicht daar tegen aan!

  • Rien Valk

   Wat fijn dat we ook zorgvuldig lezende lezers hebben die behalve op de inhoud vooral ook op het Nederlands letten. Bedankt!

   • Bob

    De Raad is door B&W voorgelogen, Rien. Dat is ook met jouw taalrafelrandje op zijn zachtst gezegd glashelder.

    • Rien Valk

     Dankjewel Bob!
     Ik vond zacht gezegd al genoeg de overtreffende trap of de staande uitdrukking voegde voor mij niets toe. Het valt kennelijk ook meer op 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *