In de geest van Theo Hurks de Quatro Helix

Het overlijden van Theo Hurks is een groot verlies voor Eindhoven.
Terecht dat het gemeentebestuur hem lovend herdenkt als de man die als voorzitter KVK samen met de burgemeester en de voorzitter CvB TUe de handen ineensloegen om de recessie van 1993 het hoofd te bieden. Tot op de dag van vandaag wordt die vruchtbare samenwerking triple helix genoemd.

“Samenwerking is onze kans om te overleven” aldus Theo Hurks 27 jaar geleden. Hij overlijdt aan het begin van een volgende recessie. Hij zou ieder nieuw initiatief tot samenwerken om de recessie van 2020 het hoofd te bieden toejuichen. Ook als de triple helix uitgebreid wordt met de bewoners van de stad. Het toeval wil dat veel van die bewoners thuis zitten in afwachting van het einde van het virus waaraan Theo helaas is overleden.

Het verzoek aan de leiders van heden is om in de geest van Theo Hurks sturing te geven aan een proces van samenwerking van de quatro helix. Om andermaal de gevolgen van een recessie te analyseren, te beperken en initiatieven aangepast aan de nieuwe situatie voor te stellen. Samen met de bewoners. De stand van de communicatietechniek kan in deze stad niet de belemmerende factor zijn.

Peer

2 reacties

 • Peer Notermans

  Beste Jaap,

  Jouw reactie is in de geest van Jaap. Respect. Mijn bijdrage is in de geest van Theo Hurks.
  Een man van stap voor stap.

  Peer

 • BreugelJaap

  Wat we sinds de negentiger jaren in de wereld en ook in Nederland zien, is een steeds verdergaande invloed van de plutocratie ten opzichte van die van de democratie. Daardoor krijgen de rijken en zeer welgestelden krijgen steeds meer invloed ten koste van degenen die net rondkomen of arm en sociaal buitengesloten zijn, kortom de inmiddels bekende groeiende kloof.

  Eén van de onderdelen van de plutocratie is in Eindhoven de triple helix, bestanddeel van Brainport. Bewoners toevoegen versterkt de plutocratie verder. Immers, er is toch inspraak? Of zoiets?

  Wat in de eerste plaats nodig is om de democratie in dit verband te herstellen, is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging van het Brainportgebied en een daardoor aangewezen bestuur.

  Waarom zou een Engelstalige universiteit zo’n grote invloed moeten hebben op het regionale beleid? Wat doet een in wezen plutocratische rector van de Tilburgse KUB in een Eindhovens beleidsorgaan? Waarom zou het bedrijfsleven met een eenzijdige kijk op de economische groei zoveel invloed moeten hebben?

  Zelf ben ik van mening dat Philips, ASML, Signify, DAF en VdL ook in een klimaatvriendelijke toekomst een goede reden van bestaan hebben. Maar dat moet wel binnen democratische kaders gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *