In Eindhoven dreigt gettovorming op hoogte

OPINIE De auteur van dit artikel, Fabian Wegewijs, is adviseur duurzame mobiliteit en ruim 15 jaar inwoner van Eindhoven. Hij vindt dat auto’s te veel ruimte krijgen in in de stad. Fabian was één van de sprekers op het CDA stadsgesprek over Eindhoven de lucht in

De gemeente Eindhoven heeft het debat over de visie over woontorens uitgesteld na kritiek over leefbaarheid. Alternatieven zouden onvoldoende zijn onderzocht, terwijl uit woningmarktonderzoek blijkt dat woningzoekenden liever buiten de binnenstad wonen.

Alternatieven voor hoogbouw in Eindhoven zijn volop aanwezig. En hoogbouw leidt per definitie niet tot een stad op menselijke schaal. Ik pleit voor een geheel andere aanpak: effectiever ruimtegebruik, niet efficiënter.

De woningnood is groot. Eindhoven groeit. 15.000 woningen moeten erbij komen. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat het aanbod van nieuwbouw-woningen aansluit bij de vraag. Woontorens bouwen heeft weinig zin wanneer slechts weinigen er in willen wonen. In de huidige oververhitte woningmarkt geraken de appartementen wel verkocht en verhuurd, maar op de langere termijn dreigt leegstand voor hoogbouw. Wanneer inwoners in de toekomst wél de woning van hun dromen kunnen kopen, volgt verloedering van woontorens, met gettovorming op hoogte tot gevolg.

Eindhoven is een van de minst dichtbebouwde steden van Nederland. Dat de stad zich met name kort na de oorlog ontwikkeld heeft, in een tijd dat de auto alle ruimte moest krijgen, ligt daaraan ten grondslag. Het verschil met dichtere steden is niet het gebrek aan hoogbouw, maar de overdaad aan ruimte tussen de bebouwing. Brede verkeersgoten kenmerken Eindhoven buiten de ring, en Woensel in zijn geheel. Enorme parkeerterreinen omlijsten de ziekenhuizen, sportparken en winkelcentra. Typerend is het parkeerterrein achter de Rooi Pannen aan de Montgomerylaan: met hek, overdag vol, ’s nachts leeg. Aan de overzijde van de Kloosterdreef een parkeerterrein voor bewoners: overdag volop plek, ’s nachts een tekort.

Overmatig autogebruik

In een gemiddelde stad gaat al meer dan de helft van de openbare ruimte op aan de auto. In Eindhoven ligt dat percentage zeker aanzienlijk hoger. En dat leidt weer tot overmatig autogebruik. Met alle gevolgen voor leefbaarheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid van dien.

Laten we de transitie naar een autoluwe of zelfs autovrije stad inzetten. Fiets en goed OV voorzien in de mobiliteitsbehoefte. Dan kunnen we de stad ontwikkelen om te gebruiken door mensen, in plaats van voor blik. Een stad waar de mens centraal staat, niet het vervoermiddel. Een stad zonder verkeersongevallen. Waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Een stad zonder luchtkwaliteitsproblemen. Een stad zonder geluidsoverlast. Een stad waarin zeeën van ruimte vrijkomen voor woningbouw, met hoge dichtheden, zonder ook maar één woontoren te bouwen.

Ben ik tegen hoogbouw? Nee, helemaal niet. Torens kunnen een stad kenmerken, verrijken en ze kunnen zeker voorzien in een behoefte aan extra vierkante meters. Kantoren, hotels en zelfs parkeren kunnen prima in een toren. Maar wanneer de vraag naar woningen zich op maaiveld bevindt, moet de oplossing niet in de lucht gezocht worden. Bouw hoog wat kan, bouw laag wat moet. Verdicht de stad door de grootste ruimtevreter zijn heilige positie te ontnemen. Maak de stad autovrij en creëer daarmee de ruimte die we nodig hebben voor nieuwe woningen.


(Dit is een kopie uit ED van 2-jan-2020, gepubliceerd met toestemming van de auteur. Fabian was één van de sprekers op de CDA bijeenkomst.)

5 reacties

 • Beste Peer,

  Dank. Wij waren vertegenwoordigd tijdens het debat, maar hebben ons inderdaad niet als collectief voorgeteld. Het is ook iet tot een 1 op 1 gesprek gekomen, Dat is jammer, maar ik verwacht dat we daartoe nog wel een gelegenheid krijgen. Ik ga graag op uw uitnodiging in om op dit platform onze gedachten over de kwestie kenbaar te maken.

 • Interessant conceptueel gedachtengoed. Een aantal opvallende statements wil ik uitlichten:
  – “…zelfs parkeren kunnen prima in een toren.” Hier haalt u enigszins het hele betoog onderuit.
  -“.. per definitie…menselijke schaal.”
  Definieer “de menselijke schaal” aub.
  – “ hoge dichtheden zonder ook maar een woontoren te bouwen..”
  Cirkeltje rond; interessant en zeker een optie voor nieuwe stadswijken en projectlocaties. Niet relevant in de discussie over inbreiding in de binnenstad, op kleine plots van verschillende eigenaren.

  Gemiddeld wonen mensen 7 jaar in een woning totdat ze gaan verhuizen. Wonen in een appartement zal zeker voor een groot deel aan de behoefte kunnen voldoen. Ook de nieuwe woonvormen in de torens zijn op dit moment niet nog niet beschikbaar en daarin kan er dus ook nog geen vraag zijn.

  • bleenhouwers

   Ik probeer je te volgen, maar als je zegt ‘Hier haalt enigszins het hele betoog onderuit’, dan moet je de zin in het oorspronkelijk stuk erbij pakken en niet alleen een klein stukje eruit citeren. Dan staat er: . ‘Kantoren, hotels en zelfs parkeren kunnen prima in een toren.’ Gevolgd door: ‘Maar wanneer de vraag naar woningen zich op maaiveld bevindt, moet de oplossing niet in de lucht gezocht worden.’

   Wat betreft ‘de menselijke schaal’ is de definitiekwestie zeker relevant. Maar dan vind ik dat we ook moeten definiëren wat het verschil is tussen ‘geclusterde hoge woontorens’ enerzijds en ‘verdichting/hoogbouw’ anderzijds.

   Los daarvan ligt er een gouden kans om juist nu in een dialoog/discussie dingen anders te helpen verlopen dan in veel andere steden. Dat wil nog steeds niet zeggen dat ‘we’ er met z’n allen uitkomen, maar het levert meer inzicht en meer begrip op. Daar is iedereen in ieder geval beter mee af.

   Misschien heb je het idee dat DSE per definitie anti-hoogbouw is, maar dat is niet zo. Digitale Stad Eindhoven wil een platform zijn waar vrijelijk (en met enig fatsoen) over zaken geschreven en gediscussieerd kan worden). Een stuk van EHVXL is dus net zo welkom als van ieder ander. Sterker nog, ik denk dat het voor mij heel goed kan zijn om beter te begrijpen waar de voorliefde voor de hoogte nou precies in schuilgaat… en ja, dat mag ook zijn omdat je ooit betoverd raakte tijdens een bezoek aan… (vul maar in).

  • Peer Notermans

   Beste Sebastiaan,

   Via DSE had ik je uitgenodigd kennis te maken tijdens het CDA-stadsgesprek van 13.02.2020.
   Je kondigde de aanwezigheid aldaar aan van het collectief EHVXL als voorstander van hoogbouw. Noch jij noch het collectief heeft zich kenbaar gemaakt. Des te beter dat je je nu meldt met een reactie op de bijdrage van Fabian Wegewijs over het z.i. en m.i. overmatig autogebruik.
   Met Bob Leenhouwers pleit ik er voor dat jij DSE gebruikt als platform om de nieuwe woonvormen, ook in de hoogte, te beschrijven. Ik ben er ontvankelijk voor.

   Peer

  • Rien Valk

   Sebastiaan,
   Als ik me vergis lees ik het graag, maar als ik het goed begrijp ligt jullie EHVXL oorsprong bij Skyscrapercity.com. Ik kwam die site al eens tegen bij links van uit Skyscraperscity naar mijn foto’s van wolkenkrabbers in Singapore uit mijn oude weblog “wat heeft Rien nu weer gezien”


   Foto: Rien Valk

   Heeft jullie deelname aan Skyscrapercity.com alleen maar te maken met de fascinatie voor wolkenkrabbers in zijn algemeenheid of is er ook een streven naar zoveel mogelijk superhoogbouw in de eigen omgeving?

   Hoe hoog zou je zelf willen wonen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *