Inspraak verdichtingsvisie: een boeiende avond

Gisterenavond, 1 december, vond opnieuw een digitale inspraakavond plaats inzake de verdichtingsvisie van de Gemeente Eindhoven. Maar liefst elf insprekers kregen elk 5 minuten de tijd om hun aan- of opmerkingen te delen met de meekijkende raadsleden en eventueel publiek. Er stonden insprekers aangemeld die al eens eerder van zich hadden laten horen en/of lezen, maar ook waren er een paar nieuwe gezichten én invalshoeken. En dat alles om richting 8 en 15 december bij te dragen aan een weloverwogen besluit aangaande de verdichtingsvisie.

Foto: Rien Valk

Live vanuit de Vesteda
De eerste spreker, de heer Van den Berg, richtte het woord tot de toeschouwers vanuit een appartement in de Vestedatoren. Ik verwachtte dat er een vlammend betoog ten faveure van de voorgestelde hoogbouwvisie zou volgen. Maar het was eerder een genuanceerd verhaal waarin ook haken en ogen werden benoemd. Zodra het videoverslag terug te zien is op de gemeentelijke server moet ik het nog eens rustig bekijken aangezien de laatste pannenkoeken in Huize Bleenhouwers tot enige onenigheid op de achtergrond leidde… Op dit video verslag is hij nu terug te beluisteren

Stichting Beter Eindhoven
De tweede spreker was Paul Henkemans. Hij heeft al eerder aangegeven moeite te hebben met de geschetste aanpak van het vraagstuk van de verdichting. Hij stond op de sprekerslijst als woordvoerder namens de stichting Beter Eindhoven. Daarover zal op een later moment ook hier op Digitale Stad Eindhoven aandacht aan worden besteed. De heer Henkemans is bepaald geen voorstander van de onderhavige verdichtingsvisie. Dat komt onder andere door gebrek aan respect voor de binnenstedelijke context waarin de nieuwe hoogbouw is voorzien.

Hittestress en bouwvolumes
Voor mij een nieuw geluid was de heer Wolters die een verhandeling hield over hittestress in de Eindhovense binnenstad zoals we die nu al kennen. Hij liet zien hoe tijdens de piek van de afgelopen zomer de temperaturen tot tropische waarden stegen en legde een verband tussen intensieve hoogbouwerij en de mate waarin een stad hitte vasthoudt. En wat dat met de mensen doet. Eerder werd hier op DSE al eens over dit fenomeen van gedachten gewisseld en getwijfeld aan een wetenschappelijke onderbouwing van een dergelijke uitspraak. Desondanks vond ik de presentatie zeer de moeite waard.

Wow?
Na de heer Wolters stelde de strenge voorzitter, mevrouw Frosi, de heer Bas van Stokkom in de gelegenheid het woord te voeren. Hij heeft al eerder ingesproken, bij vorige inspraakrondes en stak ook nu zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Ik vat het maar even samen onder in de vraag: Waarom moet de wow-factor het in deze verdichtingsvisie winnen van gedegen woonbeleid en met instandhouding van een leefbaar centrumgebied. Van Stokkom trekt de groene bedoelingen van stadssupervisor Winy Maas in twijfel: “Laten we ons dus niet inpakken door de groen-geverfde woontorens op de utopische videoanimaties van Winy Maas”. Zijn tekst is hier terug te lezen

Grrrr I
Oftewel: tijd voor de erfgoedwaakhonden en in dit geval viel de eer eerst aan de heer Van Voorene namens de Henri van Abbestichting. Hij gaf aan dat het visiedocument vol goede bedoelingen staat, alles omvattend lijkt en voor elk wat wils bevat. En dat, zo meent de Van Abbestichting zal niet lukken en dus zullen keuzes moeten worden gemaakt. De vrees van de stichting is dat financiële en technologische argumenten het winnen van de maatschappelijke, of liever, de menselijke. Zal de Raad na het akkoord gaan met de actuele verdichtingsvisie nog bij kunnen sturen? De heer Van Voorene twijfelt daaraan. Ronduit teleurgesteld is de Van Abbestichting als het gaat om de kijk op de ontwikkeling van het gebied rondom het Stadhuisplein. Ook hierbij geldt dat Van Voorene er niet gerust op is dat er straks niet alsnog te hoge gebouwen verschijnen. De exacte tekst is overigens gewoon beschikbaar via de gemeentelijke portal.

Grrrr 2
De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven werd vertegenwoordigd door de heer Wim Holdrinet. Zijn betoog viel uiteen in een achttal punten die aangeven waarom deze stichting sterke twijfels heeft bij de verdichtingsvisie die er nu ligt en misschien nog wel meer bij de wijze waarop zij tot stand gekomen is. Het hele stuk staat online, maar concluderend stelt Holdrinet dat de gemeenteraad niet zou moeten instemmen met deze visie. Bovendien is er vanuit de stichting een roep om transparantie en zelfs een oproep tot onderzoek naar de gang van zaken. Om te begrijpen waarom deze sterke bewoordingen hun weg naar het papier hebben gevonden is het raadzaam om de gehele bijdrage te lezen.

EHVXL
Ook EHVXL was deze keer weer van de partij. De heer Rutger Rauws richtte opnieuw het woord tot de raadsleden om uiteen te zetten wat het standpunt van het platform dat in het publieke debat graag een ander geluid wil laten horen door actieve promotie van hoogbouw en grootstedelijke ontwikkelingen te bespreken. Dat deed Rauws opnieuw met een vurig betoog en sprekende voorbeelden over de effecten van bijstellingen in de plannen tot dusver. Daartoe werd een presentatie met beeldmateriaal getoond en bijvoorbeeld het verschil in hoogte getoond vanaf straatniveau. De heer Rauws projecteert onze stad in de toekomst en stelt dat de verdichtingsopgave juist goed is vervat in de visie van de gemeente. De moeite van het terugkijken waard, ook als je het niet met EHVXL eens bent.

De Jonge garde
Een bevlogen jonge Veldhovenaar, 18 jaar als ik me niet vergis, kreeg na EHVXL het woord. Net als bij een eerdere inspraakavond bleek ook deze spreker uit een randgemeente van Eindhoven graag in Eindhoven te willen wonen. B. de Jonge pleitte voor snelle bouwinitiatieven en het liefst de hoogte in. Hij komt regelmatig op Strijp-S en wil niets liever dan de kans krijgen in Eindhoven zijn thuis te vinden. Ik kan alleen maar mijn petje afnemen voor de door hem getoonde bevlogenheid. De Jonge gaf aan lid te zijn van EHVXL (en van D66 als ik me niet vergis). Een uitgeschreven tekst is nog niet online beschikbaar, maar dat komt wellicht later nog. Zijn betoog maakt hoe dan ook duidelijk hoe hoog de woningnood is. Hier is ook zijn visie terug te lezen.

Groene gevels – Foto: Rien Valk

Integraal
De heer Jaap Margry stelt een aantal dingen aan de kaak. Niet alleen het gebrek van de gemeente om te zoeken naar eventuele alternatieve scenario’s, ook het sprookjesachtige fenomeen dat je de binnenstad kunt volbouwen en duurzaam vergroenen tegelijk. De heer Margry sluit af met de oproep lef te tonen: verbeter de stad met een realistisch en verbindend plan. De huidige visie voor de binnenstad mag voorlopig bij het oud papier. Laten we ons eerst richten op de Knoop XL en Emma. We moeten ons niet commiteren aan ondoordachte visioenen van één man. Online terug te lezen

Haken en ogen
Ook al eens eerder sprak de heer Peter Struik in en dat deed hij gisterenavond opnieuw. Hij zet een aantal zaken scherp neer en geeft aan waar hij juridische haken en ogen ziet om afsluitend met klem te adviseren niet voort te gaan met dit visiedocument. De zaken die de heer Struik aanhaalt gaan met name over de verregaande consequenties van een ‘ja’ in de huidige fase. De gevolgen zijn onder andere minder belemmeringen voor de projectontwikkelaars en minder mogelijkheden voor burgers of andere belanghebbenden om plannen aangepast te krijgen. Daarnaast wijst hij op een aantal opmerkelijke zaken die ik niet allemaal zomaar kan reproduceren maar die mij toch de moeite van het uitzoeken waard lijken. Wie zich nader wil verdiepen (en dat lijkt me zeker voor raadsleden het geval) kan de tekst van de heer Struik online teruglezen.

Opzij, opzij, opzij?
De laatste spreker is mevrouw De Koning. Zij betoogt allereerst dat de gepredikte haast juist nu níet de goede strategie is. Er zijn teveel factoren die maken dat een pas op de plaats de beste keuze is, bijvoorbeeld vanwege het feit dat we in een crisis zijn beland. In het voorwoord van de verdichtingsvisie wordt daar summier op gewezen, maar in het hoofddocument komt dat besef nergens in terug. En dat is onterecht, aldus De Koning. Zij wijst op een recent onderzoek van Arcadis waaruit blijkt dat er daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden door toedoen van de pandemie. Die veranderingen zien we onder andere in de manier waarop we met ruimte omgaan, mobiliteitskeuzes maar ook het thuiswerken. Een andere argument waarom we onszelf meer tijd moeten gunnen gaat schuil in het vraagstuk inclusiviteit: 20% sociale huurwoningen is het streven. Maar als het niet gehaald wordt, dan zijn er geen consequenties. En er zijn meer haken en ogen, zoals in de volledige tekst terug te lezen is.

Een reactie

  • middenweg

    Interessant. Bedankt voor het verslag. Zo te horen waren er vooral veel mensen die de terechte bezwaren tegen de Verdichtingsvisie belichtten. Mooi. Dat er iemand van 18 jaar uit Veldhoven graag in EIndhoven wil wonen, prima. Maar is dat nou zo erg als dat voorlopig even wat lastig is? Jongen is 18 en Veldhoven ligt tegen Eindhoven aan. Je bent er zo.

    Het belangrijkste, en wat een aantal mensen dus ook zeiden, is dat er een zeer weloverwogen beslissing gedaan wordt. De binnenstad is niet een of ander weiland aan de rand van de stad. Maar het belangrijkste gebied. Nu verkeerd doen zit je jaren aan vast, zie de onnodige sloop van het Oude Stadhuis etc vroeger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *