Integraal Gebiedskader Stadhuisplein Eindhoven

Vlak voor de vakantie heeft gemeente Eindhoven het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein gepubliceerd. Dat is hier te downloaden.

Het is een goed verhaal, waarbij geluisterd is naar de belanghebbenden. Of er wat mee gedaan is met dat commentaar is goed gedocumenteerd.

 

Dit verhaal gaat over bouw op en rond het Stadhuisplein.

Het betreft een groter deel dan alleen het Stadhuisplein.

Woningen

In het programma voor 1000 woningen is de verdeling vastgelegd:

bouwprogramma

Merk op dat het gaat om alle nieuwe woningen in dit gebied BEHALVE de Noordwand van het Stadhuisplein. Daar zijn al afspraken over gemaakt volgens het Gebiedskader. Wat die afspraken zijn en wie die gemaakt heeft en wat het gevolgde democratisch proces daarbij was staat niet vermeld. Het is dus voor buitenstaanders niet mogelijk om een oordeel te vellen over het Woonprogramma Stadhuisgebied omdat een deel van de informatie zich aan de openbaarheid onttrekt.

In het lijstje staat dat 45% huur en 55% koop appartementen gebouwd moeten worden. Dat zijn dus 450 huurwoningen. Van de koophuizen moeten 300 goedkope koopwoningen gebouwd worden die minder dan E210.000 mogen kosten. De gemiddelde vierkantemeterprijs voor een appartement in Eindhoven is rond de E3200/m2. Dus die woningen worden niet groter dan E210.000/E3200 = 65 m2. Daarnaast komen er nog 150 woningen tussen 65m2 en 113m2 en 100 woningen groter dan 113m2.

De woonwensen zijn volgens het Gebiedskader mede door Corona veranderd: bewoners willen meer thuiswerken en meer social contact. Daarvoor wordt gedacht aan gezamenlijke werkruimtes, ruimte voor feestjes, sportvoorzieningen, ruimtes om de was te doen, klusruimtes etc. Een soort studentenflat dus, maar dan duurder.

Stel dat 100 woningen samen deze gemeenschappelijke ruimtes gaan krijgen dan schat ik dat op 400 m2 per 100 woningen. Dan gaat er dus ongeveer 4m2 af van de individuele woningen om dat mogelijk te maken. Het wordt krap.

Adviezen aan Gemeenteraad:

1. De bouwhoogte in het gebied is vastgesteld op 100 meter, dus XL in plaats van XXL. In het Gebiedskader staat dat B&W kan beslissen om hoger te bouwen als er aan een paar voorwaarden is voldaan. Het is aan te bevelen dat de Gemeenteraad eist dat toestemming door de Gemeenteraad moet worden genomen en niet door een Wethouders om toch hoger te mogen bouwen.

2. Ook is niet duidelijk waar de Noordwand van het Stadhuisplein zich aan het Gebiedskader moet houden. Er zijn ‘afspraken gemaakt met de Gemeente’ maar die zijn niet openbaar. Zo zou het zo maar kunnen dat de gemeente al toegezegd heeft dat de Noordwand wel XXL mag bouwen. De burger kan dat niet weten. Het is aan te bevelen dat de Gemeenteraad daar opheldering over eist voordat het Gebiedskader wordt goedgekeurd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *