Is er nog toekomst voor zwaardere industrie in Eindhoven?

Op vrijdagavond 4 juni werden de bewoners van de wijk ’t Ven opnieuw opgeschrikt door een brand bij Mirec op industrieterrein de Hurk. De vierde brand in acht maanden tijd. En er zijn meer overlastgevende bedrijven op de Hurk.
Bewoners uit omliggende wijken, en dan met name de wijk het Ven, zijn er klaar mee en daarom zijn zij een petitie gestart met al meer dan 500 handtekeningen in drie dagen tijd. GroenLinks heeft alle begrip voor deze onrust . Wij vinden ook dat het tijd wordt om ‘zware industrie midden in de stad’ opnieuw ter discussie te stellen.

Mirec en de woonomgeving – Google Maps

Een stukje geschiedenis.
De eerste huizen van de wijk het Ven zijn eind jaren dertig gebouwd en de uitbreiding van de wijk heeft tot de jaren zeventig geduurd. Er wonen nu zo’n 4000 bewoners in het Ven.
Industrieterrein de Hurk is gestart aan de kop van het Beatrixkanaal in de jaren vijftig. Nu is de Hurk het grootste bedrijventerrein in Eindhoven met meer dan 300 bedrijven. Het zorgt hiermee voor 10% van de werkgelegenheid. De Hurk betekent eigenlijk ‘afgelegen hoek’, want dat was het vroeger. Hoe anders is de huidige situatie.

Bestemmingsplan
In 2010 was de gemeente gestart met actualisering van het bestemmingsplan (uit de jaren tachtig) van het bedrijventerrein. Het werden roerige jaren, waar veel onenigheid was over de toekomst van de Hurk. Het college bleef vasthouden aan zware industrie (op een steenworp afstand van woonwijken zoals Strijp, Gestel en het stadscentrum), wij bleven – en blijven- pleiten voor een verschraling van industrie en duurzame vergroening van dit gebied.
In 2016 werd de nota zware bedrijvigheid vastgesteld door de raad. GroenLinks heeft hier toen tegen gestemd. Helaas was de meerderheid toen voor, dus de industrie bleef.
De discussie werd nog eens vertroebeld doordat het veelal ging over de toekomst van de woonbootbewoners (die wij ook belangrijk vinden), waardoor de discussie veel te weinig ging over de gevolgen van zware industrie en de gezondheidseffecten op omwonenden.
Nu wordt het de hoogste tijd om hierover in gesprek te gaan.

Woonboten
Twee maanden geleden, in de discussie over de woonboten, wilden wij samen met D66 een motie indienen over herbezinning op de toekomst van het bedrijventerrein. De wethouder gaf toen aan dat hij geen nieuwe discussie wil over de afspraken uit 2017, met als belangrijkste argument economische redenen.
Net als de wethouder willen óók wij een betrouwbare overheid zijn. Wij willen dat bedrijven die grote investeringen hebben gedaan weten waar ze aan toe zijn. Maar bovenal zien wij als hoogste prioriteit onze zorgplicht naar inwoners van Eindhoven.
In de hele gemeente zijn we volop bezig met vergroening en vermindering van uitstoot.

De bedrijven op de Hurk
Hoe zit het dan met de bedrijven op de Hurk? Hoe kunnen we nog verkopen dat we geen idee hebben hoeveel schadelijke stoffen KWS (asfaltcentrale) uitstoot? Waarom gaat het bij Mirec
(electronica-recycler) steeds vaker mis? Economische argumenten mogen, volgens ons, nooit zwaarder wegen dan de gezondheid van inwoners. Overheid en industrie moeten hier gezamenlijk de maatschappelijk-ecologische verantwoordelijkheid oppakken. Dat betekent niet dat GroenLinks volgende week de bedrijven weg willen hebben, maar zijn we het wel met omwonenden eens dat er nu grenzen overschreden zijn.
Wij zijn van mening dat zware industrie niet in de stad thuishoort. Politiek is keuzes maken. Soms betekent dat terugkomen op eerder ingenomen standpunten. GroenLinks wil de toekomst van de Hurk daarom opnieuw op de agenda.

Jeannette Vos
Raadslid GroenLinks Eindhoven

2 reacties

 • Jeannette Vos

  Beste Wim,
  a.s. dinsdag kom ik met een motie die juist oproept om de ‘risicovolle’ bedrijven in kaart te brengen en te gaan onderzoeken welke opties daarvoor zijn. In sommige gevallen kan ik me voorstellen dat extra milieumaatregelen afdoende zijn, maar voor sommige bedrijven ook niet. Binnen Eindhoven wordt dat inderdaad heel ingewikkeld, we groeien al uit ons jasje. Ik roep in mijn motie dan ook op om te kijken welke rol de SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) hier zou kunnen oppakken.. Uiteindelijk zijn wij – als maatschappij- samen verantwoordelijk: we willen allemaal elektrische apparaten gebruiken en veel mensen willen ook steeds meer asfalt, dus de bedrijven zijn hard nodig. Ik kies liever voor een toekomstgerichte oplossing (strenge milieu- en veiligheidsmaatregelen) dan anderen opzadelen met dit probleem.
  Mijn collega van D66 heeft ook de suggestie genoemd om -bv. net als op het TuE terrein- ook op de Hurk een brandweer dependance in positie te brengen. Zinvol voor nu, maar liever het risico op branden verkleinen!

 • Jeannette, je hebt groot gelijk dat een asfaltcentrale niet dicht bij woonwijken van Eindhoven hoort te liggen. En bedrijven die regelmatig spontaan in brand vliegen is ook niet handig in de buurt van woningen.

  Ik blijf wel zitten met een vraag: Waar moeten die bedrijven dan naar toe binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven. Als je dat weet dan kun je uitrekenen hoeveel het kost om de grootste vervuilers te verhuizen naar die nieuwe lokatie.

  En om die grootste vervuilers te identificeren zullen we moeten meten, maar dat had je zelf ook al geschreven. Nu meten we niet dus weten we niet. Kop in’t zand strategie oftewel struisvogelpolitiek die terecht wordt aangekaart door GroenLinks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *