Is het openbaar vervoer veilig vóór 2022?

Stel een afdoende vaccin en/of geneesmiddel tegen het coronavirus zijn eind 2021 grootschalig toegepast, waardoor in 2022 groepsimmuniteit heerst. De vraag rijst of openbaar vervoer dan vóór 2022 veilig is?

Binnen Brainport is het openbaar vervoer van groot belang, ook al omdat de overheid beoogt het openbaar vervoer te bevorderen om het autoverkeer te beperken.

Bekend is dat ernstig letsel en dood vanwege het coronavirus vooral te verwachten is bij mensen boven de 45 jaar (Zie bijvoorbeeld de grafiek leeftijd en geslacht overledenen op de website van het RIVM). Besmetting heeft plaats ongeacht de leeftijd.

Preventie van besmetting is vóór het eind van 2021 mogelijk door social distancing en hygiëne. Social distancing is bereikbaar door een beperking van het aantal zitplaatsen, een verbod op staan in bus en trein plus éénrichtingsverkeer op de gangpaden. Een passagier kan dit enigszins controleren. Men is voorts afhankelijk van handhaving door het personeel.
Hygiënedoekjes gebruiken in en na openbaar vervoer kan een passagier zelf regelen.

Bij de toegang kan door het personeel gecontroleerd worden op vermoedelijke gezondheid door de temperatuur te meten. Bij het vliegtuig kan instappen afhankelijk worden gemaakt van het overleggen van een gezondheidheidsbewijs plus een contactenoverzicht. Dat laatste is bij een vakantiereis niet gedetailleerd mogelijk. Voor de controle is een passagier geheel afhankelijk van het personeel.

Daar komt de noodzaak van hoogwaardige filtering door de luchtverversing bij. Vroeger hadden bussen en treinen luchtverversing via de ramen, nu via de airco. Die hoogwaardige filtering is bij de bus en de trein allerminst zeker, bij het vliegtuig waarschijnlijk wel. Een passagier kan dat niet controleren, hoogstens een garantie van de luchtvaartmaatschappij ontvangen.

Stations en terminals dienen ingericht te zijn op social distancing. Een passagier kan dat bij het ingaan controleren, bij het uitgaan kan men alleen vertrouwen op de inrichting en het personeel.

Per 6 mei 2020 lijkt de regering steeds meer voorrang te geven aan de heropening van de economie boven het uitdoven van het coronavirus; men beperkt zich tot smeulen. Er worden hierbij criteria overschreden die aanvankelijk gesteld werden. Men neemt meer risico, waardoor het onzeker is of versoepelingsmaatregelen voor het openbaar vervoer voldoende veiligheid bieden. Er worden zelfs doelen gesteld die achteraf kunnen worden teruggedraaid als de situatie niet voldoende veilig blijkt te zijn.

Gezien het bovenstaande lijkt me het voor de 45-plussers niet veilig om tot 2022 gebruik te maken van het openbaar vervoer, behalve van een vliegtuig dat gegarandeerd perfect aan alle eisen voldoet. Dit geldt ook voor een deel van de jongere chronisch zieken.
Fiets, bromfiets, scooter, motorfiets en auto zijn voor deze groep het vervoermiddel bij uitstek.

Voor de overigen kan een overweging zijn dat ze besmet worden en daardoor het virus verspreiden. Waardoor ze 45-plussers en jongere, voor het coronavirus kwetsbare chronisch zieken kunnen aansteken, bijvoorbeeld familieleden; met alle nare gevolgen van dien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *