Is hoogbouw te verenigen met social distancing tegen het coronavirus?

Vaccinatie is nodig voor de beste bescherming tegen het coronavirus. Op grond van diverse bronnen lijkt het aannemelijk dat een vaccin over 2 jaar beschikbaar is. Als het korter duurt hebben we geluk, als het langer duurt pech.

Minder effectieve bescherming biedt een geneesmiddel. Dat zou op z’n vroegst over een half jaar in productie kunnen gaan. Maar dat kan ook tegenzitten.

Vóór die beschikbaarheid over 2 jaar is het enige zekere middel dat ter beschikking staat social distancing ofwel ruimtelijk afstand bewaren. Zie:

https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/15/epidemiologist-britain-herd-immunity-coronavirus-covid-19

Kudde-immuniteit of groepsimmuniteit waar Rutte over spreekt, betreft de immuniteit de ontstaat doordat een groot percentage van de bevolking immuun is geworden. Dat percentage kan bereikt worden doordat men op eigen kracht van de ziekte geneest of doordat men gevaccineerd wordt. Voor het coronavirus bestaat er nog geen vaccin, de groepsimmuniteit moet derhalve komen van de genezen personen. Er wordt wel gesproken over 60 procent van de bevolking. Bij een bevolking van 17.400.000 personen zouden er dan 10.440.000 immune personen moeten zijn. Bij een sterftecijfer van 7 op 1000 besmette personen leidt dat tot 73.595 doden, zonder social distancing in combinatie met vaccinatie enzovoorts. Vertraging leidt derhalve tot minder doden door betere verzorging en eventueel inzet van een nog te realiseren vaccin en/of geneesmiddel.

In de komende 2 jaar zal Eindhoven ook alles op alles moeten zetten om social distancing te bevorderen. Er is niet 1 trendbreuk, maar een enorme verzameling trendbreuken: de wereld van 2019 is voorbij.

De verdichting en hoogbouw in Eindhoven leiden tot meer contacten tussen mensen, individueel en in groepsverband. De liften en toegangen van wolkenkrabbers leiden tot meer contact. De gemeenschappelijke ruimten in wolkenkrabbers leiden tot meer  contact. De plinten van de wolkenkrabbers leiden tot meer contact. Het op elkaar proppen van mensen in de binnenstad leidt tot meer contact. De schaarse ruimte in het groen bij de Dommel leidt bij verdichting tot meer contact. Winkelen in mensenmassa’s is gevaarlijk. Veel winkels in het centrum van Eindhoven verkopen artikelen die ook over het internet besteld kunnen worden. Evenementen zijn broeinesten voor het coronavirus. Reuring is levensgevaarlijk.

Er moet zo snel mogelijk een nieuwe leefomgeving komen die zorgt voor meer social distancing. Hoogbouw dient daarom meteen stopgezet te worden.

13 reacties

 • Michel

  Jaap, wat een goedkoop stuk dit. De grootste brandhaarden in Nederland liggen in dorpse gebieden. Eindhoven heeft juist heel weinig besmettingen. Je stelling slaat dus kant noch wal. Maar laat me raden… jij woont ergens in het villapark, bent niet zo blij met de plannen en hebt nu HET argument gevonden….. zit ik ernaast?

  • bleenhouwers

   Het is niet volledig juist, jouw stelling dat het vooral een dorpse aangelegenheid zou zijn. Ik weet niet hoe de situatie op dit moment is, maar ruim twee weken geleden vergeleek ik steden als Breda en Tilburg (met centrumgebieden die veel dichter ‘bemenst’ zijn) met Eindhoven. Op dat moment bleek Eindhoven er gunstig boven uit te steken. Of Jaap in de Villawijk woont weet ik niet, maar in ieder geval gebruikt Jaap argumentatie. De argumentatie om te verdichten of om de hoogte in te bouwen wordt op Digitale Stad Eindhoven node gemist. Misschien zou jij er een keer voor willen gaan zitten. En ja, ik dénk ook dat met veel mensen in een compacte hoge woontoren, dat dat in coronatijd meer risico met zich meebrengt. De omvang van de coronagolf in de staat van New York lijkt me ook iets zeggen, maar dat het mij iets lijkt te zeggen wil nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. Tegen die achtergrond is het ook niet van belang als Jaap wél in een villawijk zou wonen, want zelfs mensen die je als NIMBY kunt betitelen kunnen valide argumenten hebben.

   Mijn poging om een linkje te leggen tussen aantal inwoners per vierkante meters en de omvang van de corona-uitbraak vind je hier: https://dse.nl/verdichten-juist-nu-of-nee-toch-niet/

  • BreugelJaap

   Mijn verhaal is niet alleen goedkoop, het is zelfs geheel gratis.

   Hoe het coronavirus zich ruimtelijk verspreid heeft in Brabant is volslagen onbekend, omdat voor de besmettingen pas worden getest als iemand zo ziek is dat opname in het ziekenhuis nodig is. De meeste besmette personen vertonen niet of nauwelijks symptomen. Over de relatie tussen besmette personen en type gebouwen is derhalve ook niets bekend.

   We zullen ons moeten verlaten op de logica. Wat we bijvoorbeeld van de praktijk van het coronavirus hebben geleerd is dat bussen, treinen en vliegtuigen worden gemeden vanwege het grote gevaar op besmetting. Een lift is een soort verticaal busje. Dus te mijden vanwege besmettingsgevaar; maar ja, wie gaat trappen klimmen naar/van de 15e, laat staan de 30e verdieping?

   Michel kan beter iets anders gaan doen dan raden, want dat is zijn ding niet.

   • bleenhouwers

    Je woont niet in een villawijk?!

    • BreugelJaap

     In een wijk met 2-onder-1-kap, rijtjeswoningen, een allegaartje aan vrijstaande woningen soms met bedrijfsruimte en een paar boerderijen. Volgens mij is dat geen villapark of -wijk

     • Rien Valk

      Ach Jaap,
      je kunt er nog aan toevoegen dat onbeargumenteerde kreten van Michel nergens op slaan omdat je ook niet in Eindhoven woont. Je beziet de situatie van enige afstand.

      Michel woont natuurlijk wel in Eindhoven en vast en zeker in een van die prachtige frietjes? Hij kan dus uit ervaring spreken over het woongenot en de eventuele veiligheid in het geval van een pandemie in zo’n prachtige woontoren?

      Ik hoop dat hij hier nu reageert op de wijze zoals Bob dat voorstel. Dan is hij van harte welkom anders ben ik/wij niet geïnteresseerd

     • Andre

      Gezien je in Breugel woont en daar verhoudingsgewijs veel meer doden en besmettingen zijn is dat juist een argument tegen 2-onder-1 kapwoningen en rijtjeshuizen. Waardeloos stuk dit.

      • Andre,
       Wil je alsjeblieft op de bal spelen en niet op de man?
       Zo gaan we niet met elkaar om bij DSE.

       Als je het niet eens bent met Jaap, geef dan inhoudelijk commentaar, of houd je stil.

       • Rien Valk

        Ik vrees dat er hier sprake is van spam met een mailadres als afzender waarmee geprobeerd wordt een domein(en) te verkopen! Als er meer van dit soort zinloze berichten zonder onderbouwing komen zullen wij die niet meer plaatsen.

      • bleenhouwers

       Interessante opmerking over het aantal patiënten in (Son en) Breugel. De verdeling van de verschillende leeftijdscategorieën binnen de dorpsbevolking ligt duidelijk anders dan in de Eindhoven.

       Verdeling wat betreft leeftijd bevolking Son en Breugel vs Eindhoven

       Het is niet zo vreemd dat corona in Son en Breugel veel duidelijker sporen achter laat dan in Eindhoven. Als de huidige ellende voorbij is, kan aan de hand van big data misschien per leeftijdscategorie gekeken worden hoe de woonvorm zich verhoudt tot de kans op een corona-besmetting. Zo zou je een zinnige uitspraak kunnen doen of je ouderen van >70 ten tijde van een soortgelijke uitbraak beter wel of juist niet in een verzorgingstehuis kunt onderbrengen. Mijn vermoeden is dat een concentratie van gevoelige mensen beter zouden moeten proberen te voorkomen. Maar die uitspraak is op dit moment linke soep. Of en hoe een epidemie om zich heen grijpt zal van meerdere factoren afhangen. Je hoeft geen statisticus te zijn om een correlatie te veronderstellen tussen aantal mensen per vierkante meter en de kans op besmetting. Voor de toekomstige binnenstadswoontorens is het voordeel dat er veelal hoogopgeleiden woonachtig zullen zijn die zich doorgaans goed informeren en zich van oudsher drukker maken om hun gezondheid (en daar ook naar handelen).

 • middenweg

  Wethouders spreken graag met opzwepende teksten als “bruisende binnenstad”, en “waar altijd wat te doen is”. Maar is dit wel te verenigen met de doelstelling ‘leefbare stad”? Zeker als je ziet hoe het nu gaat.

  Maar ook los van de coronacrisis, waar te veel evenementen toe kan leiden is te zien in Amsterdam, waar bewoners gek worden van de drukte en toeristen liever kwijt dan raak zijn. In dat opzicht toch nog een voordeel van de crisis nu.

  Ook bewoners rond Stratumseind zullen niet ontevreden zijn met de rust. 🙂 Een vernieuwd Stadhuisplein moet daarom ook geen eenzijdig “dance-plein” worden zoals Winy Maas wil. In plaats van nog meer overlast creeren daar, maak er een groen, fijn, leefbaar gebied van. Een multifunctioneel plein wat behalve voor evenementen ook geschikt is om relaxed in de zon te zitten. Zowel voor skaters als moeders met kleine kinderen. Voor iedereen, niet alleen dronken jongeren.

 • bleenhouwers

  Hallo Jaap,

  Ik merk dat jij je conclusies inzake de relatie hoogbouw en corona al getrokken hebt, maar volgens mij loop je het risico een veronderstelling te formuleren als een feit. Al van het begin van de corona-uitbraak probeer ik zicht te krijgen op feitelijk nieuws dat de relatie bevestigt, maar ik kan dat als zodanig nauwelijks vinden. Dat kan betekenen dat ik niet goed genoeg zoek, maar het kan ook betekenen dat er methoden zijn waardoor besmetting in hoogbouw toch onder controle wordt gehouden. Ik las een uitbraakgevalletje waarbij een deel van een woontoren is ontruimd en ontsmet, maar veel meer dan dat, laat staan een meer wetenschappelijk georiënteerd veldonderzoek heb ik nog niet kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat het er niet is, noch dat ik je redenering kan volgen; waar het mij om gaat is dat het ook als zodanig zichtbaar zou moeten zijn in cijfers. Weet jij meer?

  Ik ben het overigens van harte met je eens dat de coronacrisis een totaal nieuwe dimensie toevoegt aan de stedenbouwkundige zoektocht van onze ‘bruisende metropool’.

  Groeten,

  Bob

  • BreugelJaap

   Beste Bob,

   Bedankt voor je reactie.

   Social distancing voorkomt volgens vele, vele experts besmetting met virussen zoals griep en corona . Dat betekent afstand houden tot andere mensen, bij elke persoon minstens 1,5 tot 2 meter. Bij dat paradigma ga ik ervan uit dat er voldoende bewijs is geleverd door de vakexperts.

   Logisch gezien verhinderen diverse aspecten van de voorgenomen verdichting en hoogbouw in Eindhoven social distancing. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven, waarbij empirisch onderzoek niet nodig is voor een beslissing over stopzetting van hoogbouw omdat de causaliteit evident is. Neem bijvoorbeeld de personenlift. Als hoogbouw uitsluitend personenliften voor 1 persoon zou bevatten, waarvan na elke vervoerde persoon de lucht ververst en de oppervlakken gedesinfecteerd zouden worden, dan was er geen probleem. Maar de praktijk is geheel anders: hokken vol mensen die elkaar van dichtbij kunnen besmetten. Hoogbouw zonder liften bestaat overigens niet.

   Een ander punt is dat de pandemie nu heerst en dat er waarschijnlijk pas na plusminus 2 jaar een vaccin en/of na plusminus een 1/2 jaar een medicijn ingezet kunnen worden. Beleid is dan alleen mogelijk op basis van bestaande kennis. Snelheid is belangrijk en het is daarom jammer dat de overheid in Nederland te langzaam reageert (niet als enige) met social distancing. Die traagheid wordt bevorderd door het verhaal van de groepsimmuniteit zonder vaccin, waarbij men zich niet realiseert of niet wil realiseren dat het verhaal bijdraagt tot het maximale aantal slachtoffers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *