Kerstlezing bij het Rozenkruis: ‘Openheid voor een nieuw licht’

Openheid voor een nieuw licht ’ is de titel van een kerstlezing die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert  op dinsdag 17 december 2019 in het centrumgebouw aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. De avond begint om 20.00 uur. Na de pauze is er voor de belangstellenden ruim gelegenheid om met elkaar en met de spreker in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is vrij.

 Als je tot het diepe besef komt, dat er ‘niets nieuws onder de zon is’, ontstaat er openheid voor een Nieuw Licht. Dit licht stelt in staat de verdeeldheid van het alledaagse leven tot een eenheid in de gnosis samen te voegen.

Het kerstverhaal is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van onze samenleving. Lange tijd is het door de christelijke wereld gebruikt om de mens tot volgzaamheid te brengen en aldus de bijzondere verhalen, mythes en legenden van andere volken over het geheim der wereld te verdringen. Er zijn immers altijd al verhalen verteld over de geboorte van het licht, de terugkeer van het licht en hoop op het licht. Na tijden van beproeving viert men het herstel, een nieuwe wending en een nieuwe schepping.

Juist in de wintertijd als de zonnekracht vermindert, is de mens meer geneigd om zich tot het innerlijk te wenden, tot wat diep in hem leeft. Zo kan het vaak moeizame leven op deze aarde een mens gevoelig maken voor het licht dat opwaakt in het zonnehart, zijn eigen hart. Het is de al tijden verborgen lichtkiem die op die manier in zijn zo lang al verkilde hart vrij komt. De mens die dit als een ingrijpende, persoonlijke gebeurtenis beleeft, viert een kerstfeest zoals dat maar eenmaal in zijn leven voorkomt!

Voor meer informatie zie: www.rozenkruis.nl/eindhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *