Kerstlezing bij het Rozenkruis

‘De Geboorte van de Lichtmens in ons’ is de titel van een kerstlezing die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert op dinsdagavond 18 december 2018 in het gebouw aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. Na de pauze is er voor de belangstellenden ruim gelegenheid om met elkaar en met de spreker in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is vrij.

Het kerstverhaal is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van onze samenleving. Lange tijd is het door de christelijke wereld gebruikt om de mens tot volgzaamheid te brengen en aldus de bijzondere verhalen, mythes en legenden van andere volken over het geheim der wereld te verdringen. Er zijn immers altijd al verhalen verteld over de geboorte van het licht, de terugkeer van het licht en hoop op het licht. Na tijden van beproeving viert men het herstel, een nieuwe wending en een nieuwe schepping.

Juist in de wintertijd als de zonnekracht vermindert, is de mens meer geneigd om zich tot het innerlijk te wenden, tot wat diep in hem leeft. Zo kan het vaak moeizame leven op deze aarde een mens gevoelig maken voor het licht dat opwaakt in het zonnehart, zijn eigen hart. Het is de al tijden verborgen lichtkiem die op die manier in zijn zo lang al verkilde hart vrij komt. De mens die dit als een ingrijpende, persoonlijke gebeurtenis beleeft, viert een kerstfeest zoals dat maar eenmaal in zijn leven voorkomt!

Een mens die de roep uit het zonnehart eenmaal vernomen heeft, kan zijn levensgang daaraan volledig dienstbaar maken. Daardoor kan het Licht van de Christus zich ten volle in hem openbaren en ook groeien. Het licht dat in een mensenhart ontwaakt, wordt ook wel het licht der wereld genoemd, omdat het als een bevrijdende kracht bedoeld is voor ieder mens. Voor Rozenkruisers gaat het daarom niet alleen om het kennen van deze kracht, maar vooral om de manier waarop dit innerlijk bezit steeds weer tot leven wordt gebracht. Het is immers Goddelijke Liefde die door menselijke liefde beantwoord moet worden.

Zo beschouwd sluit de mens die zijn persoonlijk kerstfeest viert, ook een nieuw verbond met God.

Meer informatie: tel. (040 242 08 89 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven

—————————————————————————————————–

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, organiseert activiteiten waar informatie wordt verstrekt over de grondbeginselen van de gnostieke weg in deze tijd. Zij richt zich daarbij speciaal tot de mens die op zoek is naar het ware doel en de diepere zin van zijn leven. De School heeft haar hoofdzetel in Haarlem en beschikt in Nederland over vijftien centra en twee conferentieoorden. Wereldwijd zijn er Rozenkruisers actief in meer dan veertig landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *