Kom niet meer naar de binnenstad van Eindhoven?

“Kom niet meer naar de binnenstad van Eindhoven”. Dit is de oproep van burgemeester Jorritsma op maandag 14 december 2020, aan de vooravond van de lockdown voor 5 weken.

Kleine berg voor de totale lockdown – Foto: Rien Valk

Echter, is deze oproep ook ruimer toepasbaar?
In het coronatijdperk zijn op globale schaal veel stedenbouwkundigen, architecten, organisatiepsychologen en economen voorstanders van de verplaatsing van werk en voorzieningen naar de buitenwijken. Werken kan daar vaak thuis en de meeste voorzieningen zouden zich op 15 minuten loopafstand van huis moeten bevinden. Veel kantoorvoorzieningen, winkels en horeca zouden daarom ook naar de buitenwijken verplaatst moeten worden.
Overal ter wereld is men al bezig het idee in praktijk te gaan omzetten.

Het idee wordt ondersteund door de ontwikkeling van het internet als informatiesysteem en de internetwinkels.

De behoefte aan woon-werkverkeer neemt dan af. Met de elektrische fiets kan een groter deel van dat verkeer met een ruime actieradius worden uitgevoerd.
Openbaar vervoer en autoverkeer binnen de stad kunnen beperkt worden. Openbaar vervoer blijkt in verband met pandemieën minder zinvol en rendabel te zijn dan men lange tijd heeft verondersteld.

Verder krijgt een bijkomende idee aanhang, namelijk om globaal kenniswerkers steeds meer in hun thuisland te laten blijven, ter voorkoming van brain drain, als consequentie van het voorkómen van pandemieën en helaas als oplossing voor discriminatie.

Kan Eindhoven zich aan deze globale ideevorming onttrekken?

Daarnaast werkt het gemeentebestuur van Eindhoven hard aan de creatie van een binnenstad als mensenpakhuis, die minder herkenbaar, lelijk en benepen wordt. De Catharinakerk wordt gesloopt, andere monumenten worden achter of onder woontorens verstopt.
In plaats van overtollige gebouwen te vervangen door groen op de grond, komen er woontorens met armetierige balkon- en dakplanten. Buitensportvoorzieningen worden bovendien kennelijk niet nodig geacht in de binnenstad als woonwijk.

Wat het resultaat van de Eindhovense plannen en daarmee verband houdende globale ontwikkelingen zal zijn, valt niet te voorspellen. De realiteit zal waarschijnlijk heel onverwacht en wispelturig zijn.
“Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”
(Willem Elsschot)

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *