Kwetsbare burgers

In de Volkskrant van 14 februari 2023 stond een kopartikel met als titel: Kabinet haalt streep door fraudebeleid van Rutte I: ‘Wie uitkering aanvraagt, wordt met vertrouwen bejegend’.

Het kabinet is gestart met het ontwikkelen van een nieuw wetsvoorstel ‘handhaving sociale zekerheid’, wat meer ruimte biedt voor een ander aanpak in plaats van het standaard opleggen van een boete. Vreemd genoeg werd deze wetgeving destijds in de Tweede Kamer en later de Eerste Kamer door de christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA, gevolgd door D66, GroenLinks, VVD en PVV aangenomen.

In plaats van het stimuleren van de uitkeringsgerechtigden door passende opleidingen aan te bieden of het creëren van een passend werk, houden de ambtenaren zich bezig met de mate van overtredingen, hoe bestraffend op te treden en het opleggen van boetes. In de praktijk werden kwetsbare burgers ook bestraft wanneer zij onvoldoende capabel waren om aan de eisen te voldoen die hen werden gesteld of om zich te onttrekken aan eerder gevormde negatieve beeldvormingen van deze instanties. Een exemplarisch voorbeeld van wat er mis kan gaan, is de toeslagenaffaire.

Naast de eerder genoemde boetes en maatregelen, worden de uitkeringsgerechtigden bestraft wanneer zij het niet eens zijn met deze inhumane benadering en wetgeving en zij vanuit onmacht en onbegrepen gedrag dreigend reageren richting de ambtenaren. De uitkering kan voor drie maanden worden stopgezet. Agressief reageren naar andere burgers is bij de wet verboden en verdient geen goedkeuring, maar wat gebeurt er met onrechtvaardig en ondoelmatig beleid, wat vaak ten grondslag ligt aan deze situatie? Uit een onderzoek van het bureau I&O Research in opdracht van het programma Dialoog en Ethiek onder ambtenaren blijkt dat de morele vragen bij rijksambtenaren vaak onvoldoende opgevolgd worden.

De Piratenpartij is voorstander van vertrouwen geven aan de burgers en hen ondersteunen door het geven van een basisinkomen dat garant staat voor een fatsoenlijke levensstandaard. Diverse onderzoeken tonen wereldwijd positieve effecten aan bij de invoering van basisinkomen en menselijk recht in plaats van een armoedevangnet.

Spreken onze sociale ideeën jou aan, neem dan contact met ons op.

Pejman Darvish-Zadeh
Piratenpartij Eindhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *