Labrehuis legt druk op buurt

Woningstichting Thuis ontwikkelt vervangende nieuwbouw voor de huurder Neos op de hoek van de Boutenslaan en de Scheidingstraat in Eindhoven. Neos biedt zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren, slachtoffers van huiselijk geweld en voor dak- en thuislozen. Op deze locatie wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd bestaande uit 80 cliëntenkamers, 16 woonunits, gezamenlijke voorzieningen en personeelsruimten. Na inmenging van omwonenden is er een maximum van 96 cliënten vastgelegd in het bestemmingsplan.

Een aantal maanden geleden is de SP al in contact geraakt met de twee aanwezige buurtverenigingen, tijdens de maandelijkse ‘Buurten-in-de-buurt’-ronde, waar vooral dit onderwerp aan bod kwam. Het vertrouwen in het proces en in de invloed die de buurt heeft, was weg.
De buurt ervaart er een druk op de leefbaarheid. Deze druk komt uit verschillende hoeken. De SP proefde dat de bewoners met het bestemmingsplan mee wilde gaan, zolang er maar een fatsoenlijk beheerplan op tafel komt. In een beheerplan worden door verschillende belanghebbenden afspraken gemaakt over o.a. De openbare orde in een buurt.

Het ‘fatsoenlijk plan’ leek al op tafel te liggen, maar de omwonenden hebben tóch niet getekend, omdat er in hun ogen geen goede nulmeting heeft plaatsgevonden, voor de gehele buurt. Deze bestaat er tot op de dag van vandaag nog steeds niet. De omwonenden willen laten meten hoeveel sociale instellingen, hoeveel cliënten bij deze instellingen wonen en hoeveel zelfstandige woningen van deze cliënten – er in de buurt aanwezig zijn. Met een buurt-brede nulmeting kan men pas werkelijk zien hoe de sociale druk zich ontwikkeld.
SP-raadslid Marcel Lathouwers: “De druk op de buurt moet beheersbaar blijven. Het beheerplan moet geen farce worden, of een lege huls, maar een document waar uitvoering aan gegeven gaat worden.” De SP wilde dan ook van de wethouder horen dat hij ervoor gaat zorgen dat dit gebeurt en dat er goed geëvalueerd wordt, en waar nodig, bijsturing kan plaatsvinden.

Volgens de bewoners houdt dit document geen stand in een juridische afwikkeling, dus kan het zomaar een farce worden. Net als de Verordening Samenspraak en Inspraak, zijn de integrale beheersplannen een boterzacht document. Boterzacht, terwijl dit nu juist in de ogen van de SP de harde zijde van elk verhaal zou moeten zijn. Bakstenen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen zijn gemakkelijk te lezen en te handhaven – dus in dat opzicht ‘zacht’. Het is vele malen moeilijker (‘harder’) om Samenspraak op de juiste manier te organiseren en de hieruit voortgebrachte plannen te handhaven. De wethouder deed zijn beloften en de SP vroeg de omwonenden om nu en in de toekomst snel aan de bel te trekken, bij de gemeente en de gemeenteraad, mocht er toch iets wijzigen wat door de buurt als negatief wordt ervaren. Het zou nooit en te nimmer nodig moeten zijn om een gang naar de rechter te maken. Hopelijk is na de kleine bestemmingsplanwijzigingen en de toezeggingen van de wethouder nu ook het vertrouwen een beetje wedergekeerd.

Los van dit hele verhaal vind de SP dat het bestemmingsplan als zodanig gewoon kon worden vastgesteld. De SP waakt ervoor dat het kantelpunt niet wordt bereikt waarop de buurt écht overloopt van overlast en onveilige situaties. De leefbaarheid van omwonenden én van de cliënten van Neos staan voorop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *