Luistert het Eindhovense college en de raad naar de inwoners?

Geachte Raadsleden,

Mijn naam is Peer Notermans, bewoner van het Groot Paradijs. Op persoonlijke titel spreek ik in en niet namens mijn 100 mede-bewoners. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft terecht besloten zich te houden aan de oproep van de Regering om boven alles voorrang te geven aan de gezondheid van ons allen. Dus heeft de Vereniging van Eigenaren Groot Paradijs besloten zijn Jaarvergadering uit te stellen tot na de lockdown en dus ook geen gezamenlijke reacties na te streven tijdens die lockdown. Vandaar mijn individuele (verworpen) beroep op uitstel van inspraak tot na de lockdown en vandaar mijn huidige “Einzelgang”.

Gezien vanuit de bewoners van de Stad is de Gemeenteraad er tenminste om de Stad te behoeden voor bestuurlijke onzorgvuldigheid en onbehoorlijkheid in haar vaststelling van door B&W voorgedragen besluiten. Zie mijn opinie van 08.10.2019. “De binnenstad is complex”.

Binnen de toegestane 5 minuten voldoen 2 onderwerpen aan deze negatieve kwalificaties. Deze onderwerpen zijn in de voorliggende nota van Zienswijzen door B&W van commentaar voorzien (nr. 40) en niet naar de behandeling van de Verdichtingsvisie verwezen. Maar daarvoor wel relevant, zoals de gehele Omgevingsvisie.

1. De Raad wordt verzocht B&W op te dragen de voorziene hoogbouwlocaties onderwerp te laten zijn van GELIJKTIJDIGE afweging. Afweging met het oog op complexiteit, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid. Waarbij er nu al een groot vraagteken geplaatst kan worden bij de uitvoerbaarheid van de gestapelde beloftes voor wat betreft de meest complexe plek van de Stad, de binnenstad. Complex in de zin van onbeheersbaar. De vereiste bestuurlijke zorgvuldigheid wordt niet bereikt met de lichtvaardige reactie dat andere locaties ook voor verdichting in aanmerking komen. (reactie 2.40.10)

2. De Raad wordt verzocht B&W op te dragen een visie op te nemen in de “Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving” die blijk geeft het onderwerp woningBEHOEFTE binnen de Ring wel onder de knie te hebben. Tot op heden wordt de gemeten woningbehoefte, zie rapport Companen, door B&W kunstmatig verdraaid en in de wind geslagen en vervolgens wordt “een hoogstedelijk woonniveau dankzij appartementen” opgevoerd “dat in onze regio nog niet aanwezig is”. Zie reactie 2.7.4. Wishful thinking is echt iets anders dan gefundeerd onderzoek naar ware woningbehoefte. Ook dit onderwerp is te lichtvaardig om voor zorgvuldig en behoorlijk bestuur door te gaan. Tekenend is de uitsmijter “B&W voorziet nieuwe wooncomplexen die de huidige woningzoekende (logischerwijze) nu nog niet kent”. (reactie 2.40.5). Maar B&W wel? Vandaar de oproep aan de Raad B&W aan te zetten tot zorgvuldigheid en behoorljkheid, ook in deze.

Binnen de 5 minuten is er geen plaats om B&W en de ambtenaren te complimenteren met de vele zaken die wel zorgvuldig en behoorlijk zijn aangepakt. Helaas.

Peer Notermans

21.04.2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *