Maak de Partijprogramma’s svp beter leesbaar.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Been there, done that. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de schrijver van dit verhaal ALLE partijprogramma’s van begin tot eind doorgewerkt en er een samenvatting van gemaakt. Die kunt u HIER nog teruglezen.

Ik kan u verzekeren, dat viel niet mee. Ongeveer twee volle weken hard werken om ze allemaal te kunnen lezen én begrijpen. Ik kan me niet voorstellen dat andere stemmers dat ook gedaan hebben. Partijprogramma’s worden dus voor de kat zijn viool geschreven. Misschien aardig om in de eigen parochie voor te lezen, maar voor de doelgroep zijn ze volkomen zinloos, want ze zijn volledig onbruikbaar om een stemmer mee te werven.

Ga maar na, een gemiddeld partijprogramma bestaat uit 40 pagina’s prietpraat. En dat maal pakweg 15 partijen levert 600 bladzijden ergernis op.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 kiezen we weer een nieuwe gemeenteraad, dus de partijprogramma’s 2022 worden binnenkort geschreven. Misschien hebben de schrijvers wel behoefte aan een paar praktische tips.

Onepager:

Dringend Advies: Begin uw partijprogramma met een samenvatting van maximaal één bladzijde lang.

Daarin staat het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ van uw partij.

Waarom:

Waar staat uw partij voor. Kijk eens in het partijpramma 2018 van de SP voor een goed voorbeeld. Geef ook aan wat je onderscheidt van andere partijen. Als je dat niet kunt verzinnen, overweeg dan om je partij niet verkiesbaar te stellen.

Wat:

Wat wil de partij de komende 4 jaar bereiken. Wat zijn zaken die moeten verbeteren, wat is nu goed en mag niet meer veranderen en wat is er in de afgelopen jaren fout gegaan en moet dus weer afgeschaft worden.

Stel vooral meetbare doelen, zodat we in 2026 kunnen zien wat ervan terecht gekomen is.

Een paar voorbeelden?

‘wij willen openbaar vervoer zodat iedereen in Eindhoven binnen een half uur van zijn huis op zijn werk in Eindhoven of bij het NS station kan komen’. (Immers,als het langer duurt dan gaan mensen toch met de auto naar het werk)

Of: ‘wij willen de komende 4 jaar 20.000 vergunningen voor nieuwe huizen afgeven waarbij 30% voor starters op de woningmarkt, 40% voor mensen tot modaal inkomen, 30 % voor mensen boven modaal.’

Of: ‘Wij willen dat doorgaand verkeer binnen 30 minuten Eindhoven kan passeren ‘

Of: ‘Wij willen over 4 jaar geen gevaarlijke stoffen over het spoor door Eindhoven’

Of: ‘Wij willen voor elke leeftijdsgroep van bewoners een breed en bruisend cultureel en sport programma aanbieden dat voor iedereen de moeite waard is’

Of: ‘wij vinden dat minder bedeelde Eindhovenaren geholpen moeten worden aan een menswaardig bestaan. De voedselbank moet over 4 jaar overbodig zijn’

Hoe:

Hoe wil de partij dit bereiken? Samen met welke partijen? Welke punten zijn bespreekbaar en wat is onbespreekbaar. Hoe gaan we dit betalen? Willen we meeregeren of zitten we liever in de oppositie?

De rest van t verhaal:

Die pagina met de samenvatting is het belangrijkste. Wat er in de rest van het verhaal staat is niet interessant, want dat lezen we toch niet. Dat politieagenten camera’s zou moeten dragen of de Vestdijk vier meter de grond in moet of dat de intercity omgeleid moet worden via Welschap boeit allemaal niet zo. Je zou de rest wat mij betreft dus ook weg kunnen laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *