Nu maar even kort door de bocht

Er zijn momenteel zoveel actualiteiten te bespreken, dat ik het per onderwerp kort moet houden. Ik blader door het ED van vandaag (03-09-2019) en ga de volgende onderwerpen te lijf:
1. De TU/e wil de beste student. Natuurlijk gun ik haar die ook, maar … moet niet iedere student die de studie aankan, toegelaten en goed opgeleid worden, gezien de grote behoefte aan capabele technici op de arbeidsmarkt en het recht op talentontplooiing van iedere mens?
2. Er zijn grote personele en financiële tekorten in de jeugdzorg; daarom werd er gisteren gestaakt. Natuurlijk moet het kabinet daar iets aan doen, maar ik denk ook dat er langzamerhand teveel jeugdzorg nodig is. Onze jongeren hebben teveel problemen en mijn hypothese is dat onze volwassen samenleving tekort schiet. Wij hebben cultuur verloren en onze jeugd te weinig opvoeding en stabiliteit gegeven.
3. Thierry Baudet meent of hoopt gisteren in Zaandam de gelederen van zijn partij weer gesloten te hebben. Maar hij heeft niets inhoudelijks gezegd, alleen een show opgevoerd voor een publiek dat met een show genoegen neemt, zich niet realiserend dat degenen die dat onvoldoende vinden schitterden door afwezigheid.
4. De politie heeft in toenemende mate te maken met geweld. Daarom wordt het melden daarvan voor agenten gemakkelijker gemaakt. Maar is het niet zo, dat juist agenten – net als soldaten trouwens – weerbaarder (moeten) zijn en over meer middelen tegen geweldpleging beschikken dan wie ook?
5. Minister Wopke Hoekstra heeft zich in zijn recente HJ Schoo-lezing, net als eerder diverse andere politici, sterk gemaakt voor de maatschappelijke middenklasse, die hij de ‘ruggengraat van de samenleving’ noemt. Onder de middenklasse zit echter nog een andere klasse, bijna een miljoen mensen – 6% van onze bevolking – die in armoede leven (zie https://www.scp.nl/Nieuws/Nederland_heeft_bijna_een_miljoen_armen). Schijnbaar heeft Hoekstra die al afgeschreven, terwijl daar de nood het hoogst is.
6. In Leiden heeft een grote groep hoogleraren, docenten en studenten bij de opening van het nieuwe academisch jaar geprotesteerd tegen het plan van onderwijsminister Van Engelshoven om universiteiten te dwingen meer geld aan bêtastudies te besteden ten koste van de alfa- en gammafaculteiten, de faculteiten die talen- en maatschappijstudies, alsmede filosofie- en medische opleidingen aanbieden en die in de voorbij jaren al door forse bezuinigingen getroffen zijn, Ook ik denk dat hierin het evenwicht zoek is en dat heden ten dage te exclusief heil verwacht wordt van praktische studies, terwijl de meer theoretische voor het functioneren van de samenleving ook van zeer groot belang zijn.
7. De woningmarkt is ziek en volgens Nico Rietdijk, de baas van de NVB, de branchevereniging van ontwikkelaars en bouwers, moet ‘de overheid de woningmarkt redden’. Het is duidelijk, dat de vrije marktwerking in de woningsector inderdaad absurde situaties heeft teweeggebracht – Rietdijk zegt bijvoorbeeld ‘Om een nieuwbouwhuis te kunnen kopen moet je elf keer modaal verdienen’ – en dat op dit terrein het roer volledig om moet.
8. Minder inzet van separeercellen in de Eindhovense gezondheidszorg lukt niet. Er moeten blijkbaar nog steeds veel onhandelbare patiënten tijdelijk in isoleercellen opgesloten worden. Het is uiteraard een wanhoopsmiddel, vreselijk voor de persoon op wie het wordt toegepast, maar kennelijk toch altijd nog onmisbaar. Waarom is dit nodig, dat is ook hier weer de vraag. Ik denk hier te moeten verwijzen naar wat ik schreef bij punt 2 en punt 4. Onze samenleving heeft een cultuurverandering ondergaan: wij hebben meer frustraties, meer onbehagen of we verdragen dat moeilijker, zijn eerder aangebrand en komen in verzet waar dat niet toelaatbaar of contraproductief is.
9. Ten slotte nog een vrij absurdistisch bericht: ‘De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat Brabant boeren ertoe dwingt ‘gevaarlijke stalsystemen’ te gaan gebruiken.’ De melkveehouders zijn bang voor explosies in nieuwe, emissiearme stallen. Het antwoord hierop laat ik graag over aan de beste studenten en docenten van de TU/e.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *