Nu ook asielzoekertjes welkom op bedrijventerrein De Kade

Op ED.nl, de digitale thuishaven van het Eindhovens Dagblad, viel op 10 augustus te lezen dat Dierenopvangcentrum ‘De Doornakker’ zou gaan verhuizen. Het dierenasiel, zoals het in de volksmond meestal genoemd wordt, kan niet blijven op de huidige locatie. Eén van de redenen is dat de beesten niet buiten kunnen verblijven vanwege geluidsoverlast voor de bewoners in de verrezen nieuwbouwwijk. Een andere is dat er nauwelijks nog mogelijkheden zijn om met bijvoorbeeld een agressiever hondenbeest naar buiten te gaan: ,,Bij gebrek aan eigen buitenruimte moeten we die uitlaten op publiek terrein. Tot een paar jaar terug zaten we middenin in het groen en was dat geen punt. Nu we ingebouwd worden, ligt dat anders.”

Waarheen gaan Vlekkie en zijn makkertjes?
In hetzelfde stuk op ED.nl valt te lezen dat de gemeente de locatie nog niet vrij wil geven. Althans, dat is wat Karin van Leeuwen, manager bij de Dierenbescherming regio Zuid, stelt. Er mag dus geconcludeerd worden dat er ergens in de catacomben van het Stadhuis een kaart van Eindhoven is uitgerold, naar schatting eentje van 3 x 3 meter, en daaromheen heeft een zeer select gezelschap gezocht naar dat laatste stukje Eindhovens groen waar logischerwijze een dierenopvang zou kunnen worden gerealiseerd. Gelukkig maar dat de gemeente Eindhoven over zo’n puik ambtenarenkorps beschikt.

Doe maar een wijzigingetje
Er werd volop meegedacht en de uitkomst is dan ook briljant. De nieuwe locatie wordt: Bedrijventerrein ‘De Kade’. Daar koopt de gemeente een stuk grond om een nieuw onderkomen neer te zetten. Dat het bestemmingsplan in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven is geen probleem. Dat verandert de gemeente met liefde en plezier. Zo is eerder voor het eigen gemeentelijke vastgoed aan het kanaal de bestemming dusdanig aangepast dat het mogelijk werd er een verslaafdenopvang (Novadic-Kentron) en een Voedselbank te huisvesten.

Doe maar een huisje

De gang van zaken doet denken aan de Royal Club-reclame waarin iemand zonder ruggegraat maar gewoon wat doet. Het lijdend voorwerp is een alledaagse kerel die niet echt een mening heeft en alledaagse vraagstukjes voorgeschoteld krijgt. In het geval van de gemeente Eindhoven is dat niet anders: een ogenschijnlijk onsamenhangende reeks vraagstukjes wordt per incident ‘opgelost’.

That’s why we say: Choose!
In de frisdrankreclame komt een paar keer een bebaarde representant van Royal Club in beeld en ergens tegen het einde legt hij aan de kijkers uit dat je keuzes moet maken. Het lijkt bij de Gemeente Eindhoven net of er tussen alle ingehuurde experts, adviseurs en visieschrijvers geen enkele man met baard zit: gemeentelijk beleid, toch de ruggengraat van stadsbestuur, ontbreekt. Zo wil de gemeente wonen aan het kanaal bevorderen, waken over het bedrijvige karakter van De Kade, de Kanaaldijkjes gebruiken voor de aan- en afvoer van autoverkeer naar het centrum. Sorry voor het taalgebruik, maar we ‘kloten’ gewoon maar wat aan. Of toch niet?

Bestemmingsplan en willekeur
Wie ooit gesproken heeft met een eigenaar van een bedrijf aan De Kade, die heeft misschien al eens vernomen hoe coöperatief diezelfde gemeente is als het gaat om kleine aanpassingen. Telkenmale wordt het bestemmingsplan gebruikt om toestemming te weigeren. Dit lijkt haaks te staan op de herbestemming van de locatie voor het dierenasiel en dat ís ook zo. De onderscheidende factor is even logisch als voorspelbaar: de eigendomsakte. Het bestemmingsplan van een pand of grondstuk dat in eigendom van de Gemeente Eindhoven is, is als een high tech thermoplast te kneden althans in handen van de juiste ambterator (de ambtenaar die als operator het proces bewaakt). Er wordt dus niet zomaar ‘aangekloot’ en het beleid luidt: betreft het een gemeentelijk eigendom, dan geldt de wet van K3: Gaat niet, bestaat niet!

Het is allemaal geheim. Of nee, toch niet.
Het geheimzinnige karakter dat het ED.nl artikel liet bestaan over de toekomstige locatie was dan ook onterecht. Al op 27 juni publiceerde de gemeente Eindhoven tussen de vooraankondigingen van bestemmingsplanwijzigingen: ‘Bedrijventerrein De Kade (zwerfdierenopvang)’. Keurig tussen dat van P+R Aalsterweg en District-E. Het laat zich raden of de ondernemers op het bedrijventerrein ditmaal wel tijdig geïnformeerd werden.

Verhuizing dierenasiel is maar een symptoom
Het is niet zo dat er per definitie iets mis zou zijn met een verhuizing van een dierenopvang, noch is het dierenasiel het bekritiseren waard. De vraag is of de gemeentelijke ‘logica’ ook daadwerkelijk logisch is. Feit is wel dat het asiel een regiofunctie heeft en dat zo’n faciliteit dus niet per se midden in de stad moet worden gehuisvest.

Eén absoluut pluspunt heeft bedrijventerrein De Kade wel: tussen de bedrijven is er nog wel hier en daar ruimte om met honden met gedragsproblemen het wandelen te oefenen.

 

Ter informatie:

Asieldieren die een nóg liefdevoller 040-plekje zoeken – website De Doornakker

27 juni 2018: Voornemen tot het voorbereiden van bestemmingsplannen – www.eindhoven.nl

10 augustus 2018: Dieren krijgen weer de ruimte in nieuw asiel Eindhoven – www.ed.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *