Oei, een zorgwekkende berekening

De regering volgt een strategie waarbij gestuurd zou worden op de ziekenhuiscapaciteit. Deze strategie is op dit moment niet effectief. Volgens sommige deskundigen is de zorg omstreeks 2 november 2021 al vastgelopen.

Op 26 oktober 2021 vertelt het OMT-lid Kluytmans dat de ziekenhuiscapaciteit omhoog moet:

“De ziekenhuiscapaciteit moet door het coronavirus de komende jaren structureel omhoog, zegt OMT-lid Kluytmans. De arts-microbioloog zegt dat het niet ondenkbaar is dat ook in de toekomst er jaarlijks 10.000 mensen met corona worden opgenomen in de ziekenhuizen.

“Vóór vaccinatie is de kans op een ziekenhuisopname na besmetting ongeveer 5 procent, na vaccinatie is dat risico een factor twintig kleiner: 0,25 procent dus. Stel dat een kwart van de bevolking elk winterseizoen corona krijgt, dan heb je het over 0,25 procent van pakweg vier miljoen mensen. Dat zijn tienduizend mensen die elk jaar in het ziekenhuis kunnen belanden”, rekent Kluytmans voor in een interview met het AD.

De vaccins beschermen goed tegen ziekenhuisopnames, zegt Kluytmans, maar ze beschermen niet 100 procent. Dat geldt ook voor eerdere besmettingen. “De term groepsimmuniteit is natuurlijk beroemd geworden omdat Rutte dat in maart vorig jaar zo onhandig de wereld in hielp. Maar ik denk niet dat het ons gaat lukken om corona achter ons te laten.””

Mijn commentaar en herberekening:
Bij de 10.000 worden de willens en wetens ongevaccineerden niet meegerekend, omdat het alleen gaat over 4 miljoen mensen met een besmettingspercentage van 0,25 procent.

Daarom acht ik een herberekening zinvol. Volgens een vaak genoemde schatting van het RIVM zijn er 2,5 miljoen ongevaccineerden, waarvan 1,8 miljoen willens en wetens en 0,7 miljoen waarbij vaccinatie disfunctioneel is.

Stel de Nederlandse bevolking telt 17,5 miljoen mensen. Die 2,5 miljoen doen voor de berekening van de gevaccineerden niet mee. Stel dat er dus 15 miljoen gevaccineerd zijn, waarvan een kwart ofwel 3,750.000 jaarlijks besmet wordt, waarvoor een opnamepercentage van 0,25 procent zou gelden. Dan resulteert dat in 9.375 ziekenhuisopnamen van gevaccineerden per jaar.

Vervolgens bereken ik op dezelfde manier de ziekenhuisopnamen van de willens en wetens ongevaccineerden.
Stel dat zijn er 1,8 miljoen en een kwart besmet. Dat leidt tot 450.000 besmettingen. Bij een opnamepercentage van 5% resulteert dat in 22.500 ongevaccineerden in het ziekenhuis per jaar.

Als nu in november 2021 75 procent van de ziekenhuisopnamen bestaat uit willens en wetens ongevaccineerden, dan lijkt een totaal van 31.875 ziekenhuisopnamen per jaar met een samenstelling van 9,375 gevaccineerden plus 22.500 ongevaccineerden een optimistische schatting.

Als ik bij de schatting van Kluytmans van 10.000 (gevaccineerden) – conform het huidige feitelijke aandeel van ongevaccineerden in de ziekenhuisopnamen, 3 maal het aandeel van de gevaccineerden – 30.000 optel, dan resulteert dat in een totaal van 40.000 ziekenhuisopnamen. (Stel de patiënten liggen gemiddeld 2 weken in het ziekenhuis bij een gelijkmatige verdeling over het hele jaar, dan zijn er voor corona circa 1500 ziekenhuisbedden extra nodig; nog afgezien van het feit dat Kluytmans het heeft over een scheve verdeling met de piek in het winterseizoen)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *