Onderzoek naar slechte resultaten bij elke coronagolf

In mei en augustus heb ik bij DSE Nieuws de slechte resultaten van Nederland bij de eerste coronagolf en bij het begin van de tweede coronagolf aan de orde gesteld. Om herhaling te voorkomen was onderzoek naar die slechte resultaten nodig.

Nu zien we bij de volle hevigheid van de tweede golf opnieuw een bijzonder slecht resultaat. Daarom mag men bij elke volgende golf een volgend slecht resultaat verwachten.

Enkele punten die duidelijk onderzoek behoeven zijn:

Waarom heeft Nederland vergeleken met Duitsland zo weinig IC-bedden? En wel relatief 4000 minder!
Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Netwerk Acute Zorg, komt dat door de marktwerking in de Nederlandse zorg.

Is dat juist en zo ja, wat doet de overheid daaraan, gezien de eventuele acute en lange-termijn-nadelen zoals paniek alom en overbelasting van de zorgmedewerkers.

Waarom heeft Nederland te weinig en onvoldoende beschermingsmiddelen?
De gewone burger moet het doen met mondkapjes zonder kwaliteitskeurmerk, zonder CE-markering. Zelf of door derden geknutseld, waarbij het patroontje belangrijker is dan de functionele kwaliteit.

Medewerkers in de thuiszorg krijgen vaak geen beschermingsmiddelen.

Waarom zijn er te weinig tests?
Vergeleken met China test Nederland marginaal en langzaam.

Waarom is er te weinig contactonderzoek?
Het contactonderzoek kan de besmettingen niet bijhouden. Waarschijnlijk zijn er te weinig medewerkers.

Waarom zijn quarantaines niet verplicht en worden ze niet gecontroleerd en gehandhaafd?
Jan en Alleman reist naar oranje gebieden zonder quarantaine bij terugkomst. Bij de eerste golf was de import uit Italië van grote betekenis, bij de tweede golf de import uit Zuid-Frankrijk en Spanje.

Waarom wordt de verspreiding van het virus van kind naar ouder naar grootouders niet volledig gestopt? Plus van kind naar leerkracht?
Vooral stoppen door combinatie van fysiek en online onderwijs op middelbare scholen en basisscholen? Daar had men vóór de zomervakantie gedegen ervaring mee opgedaan.
Waarom ziet men grootouders nog vaak op kleinkinderen passen, terwijl inmiddels duidelijk bewezen is dat kinderen van elke leeftijd net zo goed met het virus besmet kunnen worden en het kunnen verspreiden?

Waarom worden tienduizenden capabele mensen die met behoud van inkomen thuis zitten door de coronatoestand, niet massaal ingezet voor contactonderzoek?
Piloten en horecamedewerkers bijvoorbeeld lijken daarvoor bij uitstek geschikt. Ze kunnen goed met mensen omgaan en ze hebben een meestal een uitstekend geheugen.

Bij al deze vragen gaat het om verantwoordelijkheid van de overheid.
Die overheid is verantwoordelijk voor een groot deel van de duizenden doden en duizenden langdurig – wellicht chronisch – zieken.

En …, wie niet wil leren van zijn fouten, is gedoemd ze te herhalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *