Onderzoeken naar de oorzaken van het superslechte resultaat bij het coronavirus in Nederland, vervolg

In mijn verhaal van 13 mei 2020 schreef ik:

“Als het resultaat van een zorgproces zo vreselijk slecht is, dan moet er onmiddellijk onderzoek naar de oorzaken plaatshebben. En wel:

  1. Parlementair onderzoek
  2. Wetenschappelijk onderzoek
  3. Strafrechtelijk onderzoek.

In de eerste plaats om het huidige proces bij te sturen. In de tweede plaats om herhaling te voorkomen, want er worden meer pandemieën verwacht.”

Intussen zijn we een kwartaal verder en het blijkt uit het parlementair debat van 13 augustus 2020 dat de regering Rutte probeert te bewijzen dat “de geschiedenis leert dat men van geschiedenis niets leert” (op zich een paradox).

De capaciteit voor bron- en contactonderzoek blijkt nu onvoldoende. Hoe kan dat toch? Het was bekend dat er waarschijnlijk een tweede golf zou komen, op zijn vroegst te beginnen in juli 2020. Het was bekend dat bij de eerste golf de capaciteit zeer onvoldoende was. En het was bekend dat de besmettingen zich zonder adequate maatregelen snel en exponentieel ontwikkelen.

Opvallend in het debat van 13 augustus was dat Rutte en de Jong geen verklaring gaven voor de zeer onvoldoende capaciteit behalve dat zij verrast waren door de snelle ontwikkeling van de besmettingen gedurende de laatste weken. Wat geen verklaring is, maar een dooddoener.

De NOS onthulde later dat de GGD’s verkeerde capaciteitsprognoses hadden gemaakt, maar dat geeft geen verklaring waarom de capaciteit die in mei was gepland en die toen snel gerealiseerd zou worden, op 13 augustus nog niet beschikbaar was. Als men dat vergelijkt met de snelle realisatie van capaciteit voor bron- en contactonderzoek in bijvoorbeeld China en Zuid-Korea, dan is dat een brevet van Nederlands onvermogen.

Meester Rutte blijkt bovendien geen orde te kunnen houden. Maanden geleden al niet met drukke markten en drukke badplaatsen. In de afgelopen maanden ook niet met steeds meer feesten en drukke steden en badplaatsen, terwijl het luchtruim boven bijvoorbeeld Eindhoven en omgeving weer vol zit met vliegtuigen met vele toeristen die het virus kunnen verspreiden.

Meester Rutte heeft kennelijk teveel tijd besteed aan de hoofdrol in het toneelspel van de Vrekkige Vier die proberen voor eigen gewin de samenwerking bij de oplossing van de economische gevolgen van onder andere het coronavirus binnen de Europese Unie te saboteren.

Een geheel ander punt is de noodzakelijke herstructurering van de economie. Honderdduizenden banen verdwijnen en waar en hoe zouden er honderdduizenden banen bij moeten komen. Van iemand die niet van maatschappelijke vergezichten en wel van bezuinigen houdt, kan men in dat opzicht niets verwachten.

Als men verhalen van jongeren leest die ineens hun toekomstperspectief kwijt zijn, dan is dat geen wonder. Jongeren blijken overigens meestal geen idee te hebben van het feit dat het coronavirus hen ernstig letsel, vaak levenslang kan bezorgen, naast het verlies van perspectief door de economische gevolgen van de maatschappelijke ontwrichting.
Maatschappelijke herstructurering kunnen ze niet zelf verzinnen en realiseren. Daar is in de eerste plaats de overheid voor, gezien het feit van “everybody’s business is nobody’s business”

Eigenlijk heeft men zoiets nodig als de plannen voor de Wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog. Maar dan niet in de vorm van het omgevingsvisiecircus dat doelmatige planning heeft vervangen ten behoeve van de vrije markt van geld- en goedverzamelaars.

Het lijkt me dan ook zinvol de start van de 2e golf van het coronavirus bij de bovengenoemde onderzoeken te betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *