Oneerbaar voorstel: waarom gaan EHVXL en SBE niet samen de Gemeenteraad helpen in Stichting BEXL

Wat willen EHVXL en SBE:

We hebben nu een aantal jaren de aktiviteiten van SBE en EHVXL in de media mogen volgen en onderhand weten we wel wat ze willen. De stokpaardjes zijn bekend en nieuwe publicaties dragen niet meer bij aan het verbeteren en verhogen van de besluitvorming in Eindhoven. Het is voldoende om te zeggen ‘SBE-stokpaard-12’ of ‘EHVXL-stokpaard-39’ en de rest van het verhaal hoef je niet meer te lezen. Vroeger zeiden we dan: ‘er zit een kras in je plaat, want we weten het al! – tik – want we weten het al – tik – want …’.

Het lijkt net of beide stichtingen hetzelfde willen, maar toch niet helemaal door één deur kunnen. Wat willen ze eigenlijk?

 

EHVXL is de Stichting Eindhoven-Xtra-Large. Op hun website lezen we:

EHVXL stelt zich ten doel om van Eindhoven een aantrekkelijke, duurzame en inclusieve stad te maken. Wij proberen dat te doen door integraal bij te dragen aan de visie- en planvorming voor de stad. Daarnaast vertegenwoordigen wij het belang van woningzoekende die door de huidige woningmarkt moeilijk aan een woning kunnen komen. We zijn een betrouwbare gesprekspartner voor o.a. de gemeente en projectontwikkelaars en dragen op constructieve wijze bij aan het inhoudelijke debat rondom de ontwikkeling van de stad. En met de activiteiten die daarmee gepaard gaan ook een hoop plezier te hebben.

 

SBE is de Stichting Beter Eindhoven. Op hun website lezen we:

Stichting Beter Eindhoven wil de belangrijkste schakel, de burgers van Eindhoven, een centrale plek geven. Hoe wil je onze stad vormgeven? Hoe en waar wonen, werken, winkelen of ontspannen? Hoe omgaan met groenvoorzieningen? Welke oplossingen bedenken voor de woningnood? Denk mee en groei samen met Stichting Beter Eindhoven uit tot een vaste gesprekspartner voor het bestuur van onze waardevolle stad. We willen werken aan een herkenbaar Eindhovens stempel op het gemeentebeleid. We zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen bouwen aan een Beter Eindhoven.

Status februari 2023:

Als je een beetje door je oogharen naar deze doelen kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk precies hetzelfde willen. De een samen met de burgers, de ander heeft de burgers niet nodig.

Toch willen ze wat anders: kort door de bocht wil SBE alles houden zoals het in de jaren vijftig was. Het lijkt net of ze overal tegen zijn. EHVXL wil Eindhoven zo snel mogelijk opstuwen in de vaart der volkeren door heel Eindhoven omhoog te tillen met hoge gebouwen. Beide Stichtingen hebben zich ingegraven in hun eigen loopgraven en bestoken elkaar met vanalles en nogwat zonder iets te raken. Ze roepen veel maar luisteren weinig.

Beide stichtingen bestoken de Gemeenteraad van Eindhoven en het ED met brieven en ongevraagde adviezen. Die hebben al minstens een jaar last van het Kras-In-De-Plaat Effect oftewel nodelose herhaling van zetten. Iemand die een waarschuwend vingertje opsteekt tegen deze stichtingen krijgt er ongenadig van langs. Ik ben dan ook benieuwd naar de reakties op dit artikel 😉

Toch moeten we concluderen dat beide stichtingen in 2023 niks nieuws meer te vertellen hebben. Ze zijn overbodig geworden.

Wat nu:

Dat was het verleden. Hoe moet dat nou in de toekomst? Mijn nederige advies is om beide Stichtingen zo snel mogelijk op te heffen en samen een nieuwe Stichting op te richten. Als naam stel ik voor Stichting BEXL. Het doel zou kunnen zijn om zo breed mogelijk de Gemeenteraad te adviseren bij hun democratische werk om de stad vorm te geven. Dit in collegiale samenwerking met andere belangenbehartigers als de van Abbe stichting.

De Gemeenteraad moet de Stichting gaan zien als hulp bij de besluitvorming, anders heeft BEXL geen reden van bestaan. Dáár moet de Stichting zich op richten: Raadsleden het leven gemakkelijker maken. Die moeten hun werk beter en sneller kunnen doen.

Wie vertegenwoordigen?

Ik heb vroeger een presentatie mee mogen maken van prof. Berkhouts over wie de stakeholders zijn, dus waar je op moet letten als je iets nieuws bouwt. Volgens hem heeft ieder project een Neerzetter, een Betaler, een Beheerder en een Gebruiker. Deze vier moeten in balans zijn om een goed product op te kunnen leveren.

Neerzetters zijn de gemeente, de projectontwikkelaars of de woningbouwverenigingen. Dat gaat vanzelf goed.

Betalers zijn belastingbetalers, woningbouwverenigingen en kopers van de woningen. Dat is wat lastiger.

De Beheerder is de Gemeente. Dat gaat vanzelf goed.

Blijft over: Gebruikers. De nieuwe komen pas kijken als het beton hard geworden is. De oude bewoners kunnen alleen maar naar de Raad van State als er rare dingen gebeuren met hun omgeving.

De Stichting BEXL zou de vertegenwoordiger van de huidige en toekomstige gebruikers kunnen zijn. Ook de vertegenwoordiger van de Betaler als tegenkracht tegen al te megalomane Neerzetters is een goede taak.

Misschien kan BEXL een stoeltje claimen in de Raad van Commissarissen van de BV die Fellenoord gaat ombutsen. Provincie en Gemeente zijn aandeelhouders van deze BV maar de zachte kant mag ook wel aandacht.

Don’t shoot the messenger:

Ik ben benieuwd naar de reakties op deze column. Ja, het is buiten de lijntjes gedacht. Nee, het is niet persoonlijk bedoeld.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *