Ongewenste Reuring, ook in Eindhoven

In november 2020 vond in Leipzig een demonstratie tegen coronavirusbeleid plaats, die uitmondde in een veldslag van geweldplegers met de politie. Bij latere analyse blijkt dat vooral neonazi’s die actief waren in clubs voor voetbalsupporters en gevechtssporten hiervoor verantwoordelijk waren.

Bij het begin van de avondklok in Nederland doet zich over het hele land verspreid een dergelijk verschijnsel voor: vechten met de politie plus vernielingen. Ook in Eindhoven. Plundering van supermarkten en Kruidvat zijn vooral vernieling: immers, een zak chips, reep Mars, fles hoestdrank en shampoo zijn geen buit van betekenis.
Met het vele gebroken glas ziet het eruit als een Kristallnacht.

Het lijkt erop dat de tactiek van de verspreide, intimiderende aanvallen afkomstig is uit de opzet van de guerrillaoorlog. Aanvallen op mensen en organisaties die niet verantwoordelijk zijn voor het coronavirusbeleid, vervolgens snel terugtrekken, hergroeperen en elders aanvallen. Met inzet van een moeilijk grijpbaar communicatiesysteem in de sociale media.
De organisatie van de politie met inbegrip van de ME lijkt daar niet tegen opgewassen. Daardoor heeft de bescherming gefaald.

In plaats van de geweldplegers een naam op te plakken als coronavirushooligans of fantasieverhalen over hen te schrijven, is serieuze analyse van het verschijnsel van de geweldplegers nodig. En daarbij inzet van experts op het gebied van guerrillabestrijding, dus toch inzet van het Nederlandse leger maar dan niet operationeel. Dat leger heeft destijds in Uruzgan bewezen een succesvolle vredesmissie in een guerrillaoorlog te kunnen leiden.

Het is glashelder dat het klimaat voor de gewelddadige acties begunstigd is door het te laat en te weinig van het niet effectieve coronavirusbeleid van de regeringen Rutte.
Inderdaad, de geweldplegers zijn crimineel bezig en dienen berecht te worden.
Maar ook de ministers die met hun beleid van te weinig en te laat duizenden doden en duizenden langdurig zieken veroorzaakt hebben, zijn naar mijn mening crimineel bezig.

Zie voor effectief beleid de 16 argumenten vóór een strategie om het virus te elimineren:
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/jan/28/all-countries-should-pursue-a-covid-19-elimination-strategy-here-are-16-reasons-why

In ons staatsbestel worden criminele activiteiten van ministers meestal opgelost door ze te laten aftreden of na een verkiezing niet meer te laten terugkeren. Wellicht omdat subjectiviteit bij de beoordeling van dit crimineel gedrag niet valt uit te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *