Opheffen oude Gagelstraat: cultuurwaarde onbelangrijk?

Vandaag 4 augustus publiceerde de gemeente Eindhoven het voorstel van B&W aan de Raad om de gagelstraat tussen de Ventoselaan/ Mathildelaan en de Vonderweg op te heffen. Dat zou nodig zijn voor de bouw van de Victoriatoren door Lee Foolen. Daar passen een paar kritische kanttekeningen bij.

Eindhoven 1815

Regelmatig worden door het College van B. en W. in officiële plannen (Verdichtingsvisie Binnenstad bijvoorbeeld) en door raadsleden bij andere nieuwe plannen aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarden in de stad, waarvan al zo veel verloren is gegaan.

Eindhoven 1950

In het voornemen van het College wordt geen enkel woord gewijd aan de Gagelstraat als minstens 600 jaar oude verbinding tussen Eindhoven en Strijp, die notabene staat op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente zelf!

De Gagelstraat op de waardekaart van de gemeente

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Victoriatoren zijn er meerdere zienswijzen ingediend waarin op deze strijdigheid wordt gewezen en gepleit wordt voor het behoud van de oude Gagelstraat. Daar is nog geen enkele reactie op gekomen.

Moet ik hieruit concluderen dat er spraken is van een te grote invloed vanuit de geheime afspraken tussen het College, Foolen en anderen ?

Het voornemen is niet alleen waardeloos, er spreekt ook een grote “waardenloosheid” uit bij het College. Wie zijn historie schrapt verliest zijn ziel.

Peter van Opbergen, inwoner van het Emmasingelkwadrant

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *