Oplossingen voor de woningnood in Eindhoven?

donderdag 23 november 2023, 20.00 uur. Bestrijding van woningnood in Eindhoven. Eerherstel voor ‘volkshuisvesting’
Lezing Barend Wind, expert volkshuisvesting en stedelijke ongelijkheid.
Pand P, Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven
Kaartjes: www.eventbrite.nl/bestrijding-van-woningnood
Georganiseerd door: Stichting Beter Eindhoven

Starters hebben nagenoeg geen mogelijkheden om een huis te kopen, de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn opgelopen tot meer dan acht jaar en het is erg moeilijk om ouderen te laten doorstromen naar een passende woning.

Eindhoven staat voor de opgave de grote woningnood te bestrijden. Het Bestuursakkoord
(2022) zegt daarover: “De woningnood is in heel Nederland groot, maar hier is die extra
nijpend door de aanwas van nieuwe inwoners.” Het lijkt het erop dat het college van B&W
zich vooral gecommitteerd heeft aan vraag naar huisvesting voor kenniswerkers
(arbeidsmigranten), gelet op de groeispurt die Brainport voor ogen staat. Dat betekent in totaal minimaal 40.000 woningen erbij in 2040 (en 100.000 in de regio).

Het gemeentebestuur heeft er tot dusverre voor gekozen om “zoveel mogelijk in de bestaande stad” te bouwen met veel nieuwe woningen “rondom het station en in het centrum” waar “een levendige mix van duurzame midden- en hoogbouw” moet komen.
Bij dat woningbouwbeleid kunnen veel vraagtekens worden geplaatst. Zo is het bouwen van woontorens relatief erg duur, zeker boven 70 meter. Bovendien worden in woontorens
doorgaans kleinere appartementen gebouwd die niet geschikt zijn voor startende gezinnen. Maar wellicht het grootste probleem is dat de gemeente (te) grote verwachtingen heeft van de bereidheid en mogelijkheden van commerciële projectontwikkelaars om sociale woningbouw te realiseren.

Klik hier (pdf) om verder te lezen.

Luc Severijnen, directeur van corporatie Thuis, zal een reactie geven op het betoog van
Barend Wind. Peter Struik, secretaris van de Stichting Beter Eindhoven, is gespreksleider.
Sprekers:
Barend Wind is docent Volkshuisvesting en Stedelijke Ongelijkheid aan de Universiteit Groningen en adviseur van woningcorporatie de Alliantie in de regio Amsterdam. Hij promoveerde in 2017 op een studie over ongelijke verdeling van woningbezit in Europeselanden. Met een essay over de ‘strijd om de stad’ won hij vorig jaar de Banningprijs.

Luc Severijnen is directeur van Woningcorporatie Thuis en woordvoerder van de corporaties in de regio Zuid Oost Brabant.

Avondprogramma:
19.30 Inloop
20.00 Presentatie Barend Wind
20.45 Reactie van Luc Severijnen
21.00 Pauze
21.15 Discussie
22.00 Sluiting en informeel napraten
Kaartjes via Event Brite, 5 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *