Oproep aan de gemeenteraadsvergadering van 14.04.2020

Klaar om ons te vertegenwoordigen

De gemeenteraad van heden wordt dringend verzocht de behandeling van de Omgevingsvisie op 19.05.2020 tot na viruscrisistijd uit te stellen. Zowel op zwaarwegende gronden van procedurele als van inhoudelijke aard.

Procedureel vindt B&W dat de bevolking op 21.04.2020 kan inspreken. Nog binnen de lockdownperiode tot 28.04.2020, waarin heel veel mensen zich meer dan druk maken om ziekte en sterfgevallen, om hulp te verlenen en om als ondernemer te overleven. Het hoofd staat nu echt ergens anders naar dan naar een Omgevingsvisie. Precies zoals bij de voetbalcompetitie. Inspraak op 21.04.2020 vergt bovendien dat mensen die in verenigingsverband of in een ander collectief willen inspreken nu overijld een samenspraak moeten gaan organiseren die bijna steeds in strijd is met de RIVM-regels. Hier is niet goed over nagedacht.

Inhoudelijk stamt de Omgevingsvisie van voor de crisistijd, de booming periode. Niemand heeft kunnen voorzien dat we op zo’n korte termijn ernstig rekening moeten houden met een ingrijpende recessie. Daar kan B&W niets aan doen, maar wel dat het nu in crisistijd een voor de toekomst zwaarwegend besluit aan de raad voorlegt waarin geen enkel effect van welke terugslag dan ook is voorzien. Uitstel is geboden.

Laten we hopen dat de viruscrisisperiode snel voorbij is en dat we snel zicht hebben op de omvang van de recessie. Dat is het moment waarop B&W na een onbevangen inspraakronde een geactualiseerde Omgevingsvisie aan de gekozen volksvertegenwoordiging kan voorleggen. Haastige spoed is zelden goed.

Peer Notermans
Eindhoven

3 reacties

 • middenweg

  Ja, belachelijk dat er belangrijke beslissingen genomen worden in deze tijd. En zeker in een stad in Brabant.

  Het komt ze denk ik goed uit. Lekker sneaky straks ook de nog belangrijkere verdichtingsvisie er snel doorheen jagen. Zonder die lastige burgers die niet mee gaan met de internationale ambities van Eindhoven. Ik zou eerst eens wachten wat er nog over is van Brainport na deze crisis.

  Ze worden er bij de volgende verkiezingen wel op afgerekend. Deze Pvda-wethouder heeft ook wel erg veel macht voor maar de 3e partij van de stad.

 • Rien Valk

  Ik herhaal het hieronder nog maar eens:

  Hier op DSE bieden wij graag neutrale ruimte aan gemeente + politiek, bedrijfsleven, de wetenschap en niet in de laatste plaats aan de burgers van Eindhoven om gelijkwaardig met elkaar in dialoog te gaan. (Geen Helix3 maar Helix4)
  Dat doen we al 25 jaar gratis zonder reclame en dataverzamelaars

  Laten we elkaar hier inspireren en zoeken naar oplossingen die recht doen aan onze levenskwaliteit, welvaart en onze natuur. De Coronacrisis maakt duidelijk wat echt belangrijk is. Laten we daar naar handelen!

  Ik wens de gemeenteraad voor vandaag veel wijsheid en vooral zorgvuldigheid toe die niet door de crisis in gevaar moet worden gebracht.

 • BreugelJaap

  Deze oproep sluit geheel aan bij het standpunt van burgemeester Jorritsma over het uitspelen van de eredivisie voetbal. En dat zou volgens de KNVB in juni, met training in mei moeten plaatshebben.

  Het getuigt van eerlijkheid als de overheid kenbaar zou maken dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 2 jaar kunnen gaan duren. In plaats van steeds in langdurige herhaling van korte perioden te vervallen, waardoor sommigen die hun vroegere leefwijze willen hervatten, geen geduld meer kunnen opbrengen.

  Burgemeester Jorritsma is overigens bij de voorbereiding van de beslissing over de Omgevingsvisie niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, maar als voorzitter van de gemeenteraad ook voor de correcte democratische besluitvorming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *