Pompeus hoogaltaar op Eindhovens stationsplein?

Google earth

Dinsdagavond beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan District E, het nieuwe Stationsplein waar drie woontorens moeten verrijzen. Een van die torens wordt 170 meter hoog. Omwonenden en ondernemers zijn fel gekant tegen het ingrijpende plan. De inspraak procedure heeft echter niet mogen baten. Bezwaren tegen de verkeersintensiteit, de hittestress, schaduwhinder en de impact op de leefbaarheid zijn weggewuifd.
De gemeente maakt er zelfs een farce van. In de context van hittestress zegt de Nota van zienswijzen dat ‘hogere en dichtere bebouwing schaduw brengt die nu afwezig is. Dit zorgt voor een aangenamer verblijf tijdens hittegolven.’

www.district-e.nl

Dat sluit aan op de taal van stadspromotie die de gemeente gebruikt. De hallucinerende impressies op www.district-e.nl doen vermoeden dat Citymarketing elk gevoel voor realiteit mist. Het gemeentebestuur – de verantwoordelijke wethouder voorop – lijkt dronken van blijdschap. Eindelijk gaat Eindhoven meetellen!
De bezwaren van de direct-belanghebbenden zijn volkomen terecht. Linda Thijssens van eetcafé d’n Hertog legt de vinger op de zere plek: ‘Dadelijk is de omgeving helemaal opgeknapt en zijn wij vergane glorie. Hoe de plannen er nu uitzien, laat je het Stationsplein verpauperen.’ Goed gezien want het nieuwe plein wordt louter een doorgangsroute waar de bezoeker zo snel mogelijk weg wil zijn.
Iedereen vindt dat het Stationsplein verbeterd moet worden, zodanig dat je er wil vertoeven en de ogen de kost wil geven. Maar de drie op elkaar gepropte torens vormen tezamen een gigantische kluis van meer dan honderd meter hoog. De visuele impact daarvan is monsterlijk: tezamen vormen ze een pompeus hoogaltaar dat alle leven aan het Stationsplein ontneemt. Het fabuleuze Bijenkorf-groen en de monumentale glazen pui van het Station vallen volkomen in het niet. Alles van waarde is weerloos.
De oplossing is simpel: laat de vooraan liggende toren weg, halveer de hoogte van de twee andere torens, zorg dat de schil van die twee toonbaar wordt en besteedt veel meer aandacht aan de verblijfsfunctie van het Stationsplein.
Beste raadsleden, waarom toekomstige generaties Eindhovenaren opzadelen met deze boze droom? Waarom het nieuwe Stationsplein de incarnatie laten zijn van een minderwaardigheidscomplex? Oordeel zelf en stem zonder last en ruggespraak. Je hoeft het hoofd niet te laten hangen naar het bestuur. Neem nu nog geen beslissing en voer eerst een grondig debat met de belanghebbenden en de stad.

Bas van Stokkom is socioloog en verbonden aan de Stichting Beter Eindhoven.

6 reacties

 • BreugelJaap

  Het argument van de verkoeling door schaduw van de woontorens lijkt me onvoldoende, gezien universele onderzoeksresultaten die aangeven dat per saldo steden met hoogbouw warmer zijn dan hun omgeving. Men zou in dit geval het argument kunnen testen door de airco in deze woontorens weg te laten.

  De wethouder komt na uitstel van het besluit met een huilverhaal over woningnood. Die is echter gemakkelijk op te lossen met hoogwaardige noodwoningen op de begane grond. Te beginnen met het gebied van de Kennedylaan. Daarbij kan de TUE aanvullend studentenwoningen op eigen terrein laten bouwen; eventueel tot 100 meter hoog. En verder een groot aantal hoogwaardige noodwoningen in sommige landbouwgebieden aan de rand van Brainhoven.

  • Eindhovenaar

   Noodwoningen.. een gat in de markt waar een paar module-boeren schatrijk van worden.. over de rug van een woningcrisis, vaak nog gesubsidieerd door de overheid.. slecht voor het klimaat , gebouwd voor even… aub niet!! Wie moet daar dan wonen, studenten zonder colleges? Of ga jij daar wonen, waarschijnlijk niet…

   • BreugelJaap

    De opgesomde negatieve kenmerken “gat in de markt, moduleboeren die schatrijk worden, over de rug van de woningcrisis, vaak nog gesubsidieerd door de overheid, slecht voor het klimaat” kunnen net zo goed van toepassing zijn op woontorens zoals die van district E. De woontorens bevatten hoog gestapelde modules.

    Kwalitatief hoogwaardige noodwoningen kan men snel bouwen, met een levensduur van minstens 30 jaar. Ze bieden qua levensduur de mogelijkheid om flexibel te reageren op de veranderende wensen van de woningmarkt.
    Kijk ook eens naar de mogelijkheden en ervaringen met tiny houses. Die zijn hoopgevend.
    De overheid heeft het afgelopen decennium door afbraak van het Ministerie van VROM en de ruimtelijke ordening plus de verhuurdersheffing de woningnood gecreëerd. Het roer moet om! Allereerst de nood binnen 2 jaar laten verdwijnen!

    Studenten die graag in centraal Eindhoven willen wonen, kunnen ook op het terrein van de TUE of ander hoger onderwijs worden gehuisvest. Het idee van de campus. Overigens liefst studenten die willen studeren, wat grotendeels zelfstandig buiten de colleges gebeurt.

 • VvE Haagstaete

  Het is te hoog, te groot, te massaal, en te intrusief. Deze panden gaan voor jarenlange overlast zorgen door bouw, stof, herrie, en verkeershinder, en erna voor schaduw, wind, en drukte. Onze VvE is onvoldoende meegenomen in de planvorming. Op enkele publieksvoorlichtingsavonden en een informatiesessie in The Student Hotel is verteld wat de plannen waren. Ook verdwijnen in alle ontwikkelingen de parkeerplaatsen voor bewoners van de Stationsweg, een langetermijn alternatief ontbreekt. Met Lichthoven en EDGE erbij, evenals het VDMA-terrein, zitten we de komende tien jaar in een bouwput. Na die tien jaar bouwen, wonen wij in een badkuip: ons gebouw is een dwerg te midden van allerlei megalomane hoogbouw die qua schaalgrootte niet past bij de stad. Veel zorgen, weinig initiatieven die die zorgen wegnemen.

  • Sebastiaan

   Beste VVE Haagstaete,
   U heeft veel zorgen. Een aantal van die zorgen heeft betrekking hebben op de inrichting van de stationsweg en de verkeersdrukte en overlast tijdens bouwwerkzaamheden. Goede redenen om zienswijzen voor in te dienen. Dat de gebouwen te hoog zijn is subjectief. Dat vonden mensen misschien ook wel van uw appartementencomplex toen het werd gebouwd…

   • Rien Valk

    Beste Sebastiaan,

    Je hebt helemaal gelijk hoogte is subjectief! Maar waar je aan voorbijgaat dat je zelf die subjectieve hoogte fantastisch vindt en dat mag maar gun een ander ook die vrijheid, toch?

    Zoveel hoofden zoveel zinnen dat geld ook voor de woonomgeving van ons Eindhovenaren. Hoogte kan indrukwekkend zijn maar ook neerdrukkend. En heel eerlijk gezegd hoge torens imponerend? Ja! Maar mooi? Nee! Als er al interessant detail te zien is verdwijnt dat in de hoogte, nietwaar?

    Doe even een gedachten experiment stel je zelf voor je eigen woonplek (met een tuintje?) omringt door alle prachtige hoogbouw die jij zo graag ziet op laten we zeggen 30 meter afstand van je huis, hoe zou jij dat dan ervaren? Zou je dan nog steeds zo enthousiast zijn? ik zou me opgesloten voelen. Dat zullen vermoedelijk veel meer mensen zo ervaren met (te) veel hoogbouw in een (te) kleine binnenstad zoals ons historische centrum.

    Rekening houden met het verschil tussen gevoel en verstand is lastig maar wel de moeite waard.
    Overigens, wanneer zien we nu eindelijk eens in dat er echt grenzen zijn aan groei?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *