Regeringsbeleid Corona: De R van Corona is weer in de maand

Er is een tijdperk geweest dat Nederlanders elk jaar levertraan begonnen te slikken zodra de R weer in de naam van de maand voorkwam. Dat begon dus in september en het eindigde in april van het volgende jaar. Het doel was een tekort aan vitamine D te voorkomen. Kennelijk heeft Covid-19 een dergelijk seizoenseffect en het is daarom zinvol om in september te beginnen met de voorbereiding op het Covid-19 seizoen.

Het Nederlandse coronabeleid heeft ervoor gezorgd dat er met ingang van 2023 een aanbod voor vaccinatie voor mensen met een hoog risico op ernstige ziekte door corona is. De aanpak is vergelijkbaar met de vaccinaties tegen griep. De vaccinaties zijn vrijwillig en ze beginnen in oktober. Het is verstandig gebruik te maken van het aanbod, tenzij er duidelijke medische indicaties zijn om dat niet te doen.

Er zijn voortdurende metingen van aantallen deeltjes in het rioolwater die indirect aangeven of er een stijging van Covid-19 plaatsheeft. Intussen is volgens die metingen eind juli 2023 een stijging van het aantal deeltjes begonnen.

En via de website van de overheid is er allerlei informatie over hetgeen men zelf kan doen aan preventie en hoe men met de ziekte moet omgaan.

Die informatie is tamelijk overvloedig. Echter, omdat er geen bindende regels meer zijn zoals thuisblijven bij ziekte en mondneusmaskers gebruiken, leidt de overvloed van informatie tot een overvloed van onduidelijkheid. Kort getypeerd: iedereen doet maar wat, soms niks!

‘Iedereen doet maar wat’ betekent ook dat niemand erop kan vertrouwen dat anderen maatregelen nemen om te voorkomen dat hun medemensen Covid-19 krijgen.

Wereldwijd komt Covid-19 nog steeds veel voor, zij het niet meer in de omvang van een pandemie. Daarbij ontstaan steeds nieuwe varianten. Bij die varianten kan nog steeds een gevaarlijke variant opduiken.

Covid-19 gaat gepaard met Long Covid, waarbij mensen door postvirale verschijnselen lang ziek blijven, vermoedelijk soms levenslang. Duidelijk is inmiddels dat Long Covid cumulatief is, dat wil zeggen dat bij elke (her)infectie met Covid-19 de kans groot is dat de Long Covid in hevigheid toeneemt.
De zorg voor mensen met Long Covid blijkt beperkt te zijn. In het ernstigste geval van ziek zijn kunnen mensen in een situatie terechtkomen waarbij ze ernstig ziek blijven en aangewezen zijn op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstand.

Een andere cumulatie is griep plus corona. Het een sluit het ander namelijk niet uit.

Doe-het-zelf coronabeleid lijkt daarom bij het huidige overheidsbeleid belangrijk wanneer de R in de maand voorkomt. Dat kan onder meer omvatten:
– drukte binnen gebouwen vermijden, zeker bij gebouwen met onvoldoende ventilatie.
– winkels en horeca vermijden waar het personeel ziek is en toch werkt. Maak zoveel mogelijk gebruik van online inkopen. Bij de horeca het terras gebruiken. Anderhalve meter afstand in acht nemen.
– eersteklas neusmondmaskers gebruiken zodra corona aanzienlijk toeneemt.
– zelftests gebruiken zodra de indruk bestaat dat men ziek is door corona.

Tot slot nog het aantal overledenen door corona in Nederland per maand, van 2020 tot en met april 2023 volgens de thans meest recente publicatie van het CBS. Ook zonder cijfers zijn er indicaties dat de aantallen in 2023 aanzienlijk minder zijn dan in 2020-2022.

En er staat ook een schatting van het aantal personen in Nederland dat Long Covid heeft of gehad heeft.

202020212022*2023*
Januari044651014478
Februari025801057324
Maart221016491516648
April63781408926258
Mei1327951248
Juni267252274
Juli92178701
Augustus168439487
September337353293
Oktober2172673826
November32363138367
December39863522542

Bron : CBS. Van de maanden met * zijn de getallen nog niet geheel geverifieerd, hoewel toch voor meer dan 96 procent. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatshebben.

Het totaal aantal overledenen door corona bedroeg in de periode van maart 2020 tot en met april 2023 49.740 personen.

De aantallen Long Covid worden niet bijgehouden en zijn daardoor onbekend. De minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers verwijst naar de gegevens van het Verenigd Koninkrijk waar de aantallen wel worden bijgehouden. Daar werden het totaal aantal Long Covid per maart 2023 geschat op 1,9 miljoen. De totale bevolking van het VK bedraagt 67,7 miljoen. Het aandeel is derhalve 2,8%. Omgerekend naar Nederland: 2,8% van 17,9 miljoen Nederlanders is de schatting dan ongeveer 500.000 personen met Long Covid (3 maanden of meer ziek)

Meest voorkomend in het VK:

  • those aged 35 to 69 years
  • females
  • people living in more deprived areas
  • those working in social care
  • those aged 16 years and over and who were not working or not looking for work
  • those with another activity-limiting health condition or disability

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *