Rutte IV

Rutte IV

Onze spiksplinternieuwe regering, staat op 10 januari 2022 trots op het bordes bij de koning. Wij hadden op 17 maart 2021 een nieuwe tweede kamer gekozen, maar daarna had die tweede kamer wel driehonderd (!) dagen nodig om deze regering in elkaar te flansen. Die spiksplinternieuwe regering lijkt ook nog als twee druppels water op de oude versleten regering Rutte III die ze zelf op op 15 januari 2021 naar huis gestuurd hadden wegens overduidelijk geklungel met de toeslagenaffaire. Geen schoonheidsprijs, lijkt me zo.

Samenstelling

De nieuwe regering bestaat uit 29 ministers en staatssecretarissen. Die moeten samen verzinnen wat het voor hen betekent om ‘een nieuw elan’ te willen uitstralen. De kans dat je het met zoveel mensen eens wordt over welk onderwerp dan ook is ongeveer nul, dus dat nieuwe elan kunnen we wel vergeten.

Een bekende vuistregel is dat een team zeven plus of min twee teamleden mag hebben om effectief te kunnen opereren. Enig medelijden met de minister-president die al die kikkers in de kruiwagen moet zien te houden is dus wel op zijn plaats.

Merk op dat de 29 regeerders op de vingers worden gekeken door 150 kamerleden. Als dat zo doorgaat dan hebben we over een paar jaar een regering die groter is dan de tweede kamer. Dat geeft nog leukere managementproblemen voor de minister-president, maar het heeft wel het ‘voordeel’ dat de regering kan doen en laten wat ze zelf wil want de tweede kamer kan het vast niet bijhouden wat ze allemaal aan het uitvreten zijn. Dat is dan het einde van de democratie in Nederland.

Toekomst

Wat kunnen we dan wel verwachten van deze regering? Misschien kunnen we iets afleiden uit de opleiding die de geachte bewindslieden in hun formatieve jaren ondergaan hebben.

(Merk op dat onderstaand verhaal wel een beetje gekleurd is door de vooroordelen van de auteur.)

10

Er zijn tien bewindslieden met een Bedrijfskunde of Bestuurskunde achtergrond. Daar hebben we niets aan als het op vernieuwing aankomt. Ze hebben zowiezo geen inhoudelijke kennis over het onderwerp waar ze voor aangenomen zijn, dus ze moeten blindvaren op de schamele kennis binnen het ambtenarenapparatski, die nogal behoudend is ingesteld. Waar ze vast wel goed in zijn is hoe ze slim moeten communiceren door veel te praten en weinig te zeggen. Ook weten ze hoe ze hun politieke hachje moeten redden, dus wat ze zeggen en wat ze denken loopt niet altijd synchroon.

5

Er zijn vijf bewindslieden met een Rechten opleiding. Die zullen ervoor zorgen dat de problemen van de regering subiet worden opgelost met nieuwe wetgeving. Rutte probeerde dat al een keer, maar dat mislukte omdat hij niet wist hoe dat moest met zijn geschiedenisopleiding. Deze rechten-bewindslieden zullen regeren ‘by the book’, dus zoals het vroeger bedacht is. Dus veel vernieuwing is daar ook niet van te verwachten. Juristen lopen immers altijd achter de feiten aan.

3

Er zijn drie bewindsleden met een opleiding in de Socio-hoek. Die zullen ze hard nodig hebben om de dynamiek in de regering zelf een beetje te kunnen doorgronden. Deze drie bewindsleden hebben ook de ondankbare taak om uit te vinden hoe de gespleten Nederlandse bevolking weer een beetje met elkaar door één deur moet willen. Merk op dat wij Nederlanders redelijk goed doorhebben of we met authentieke mensen te doen hebben of dat er maar wat aangebazeld wordt. De eerste toespraak van Rutte over Corona was authentiek, maar wat ze nu allemaal uitkramen op de Corona persconferenties mist een beetje geloofwaardigheid. Maar een nieuw elan? Ook deze drie zullen daar niet voor zorgen.

2

Er zijn twee bewindslieden die Geschiedenis gestudeerd hebben. Mensen die goed in de achteruitkijkspiegel kunnen kijken zien die dikke boom vóór de auto soms te laat. Ook hier zijn geen disruptieve vernieuwingen te verwachten, hooguit een beetje extrapolatie uit het verleden.

2

Er zijn twee bewindslieden met een achtergrond in de gezondheidszorg. De ene is internist en de ander is vroeger operatieverpleegkundige geweest. Een mooie combinatie. Allebei gepokt en gemazeld door de grote problemen die daar spelen.

Dan zijn er nog een paar bewindslieden die wél kunnen tellen.

2

Er zijn twee Economen, eentje gepromoveerd en de ander gesjeest tijdens de opleiding. Twee is misschien wat aan de lage kant voor de problemen die deze regering dient op te lossen. Helaas zitten ze niet op Financiën want met die ministerspost wilde Kaag graag zelf beloond worden.

2

Er zijn twee bèta’s. Natuurkundigen deze keer. Een aimabele hoogleraar en eentje met ook nog een MBA. Ze zullen niet opkunnen tegen de overmacht dyscalculie in de regering.

3

Als laatste zijn er nog een paar HBO’ers en iemand met een bakkersopleiding. Als er een nieuw elan komt dan zal dit vooral van deze drie afhangen. De onderwijzer kennen we al, en daar neem ik mijn pet voor af. Wat we met een opleiding Facility Management in de regering moeten weet ik nog niet.


Kortom, het ligt in de lijn der verwachtingen dat we achteraf niet het verschil zullen kunnen zien in beleid tussen Rutte III en Rutte IV. Daar kan de betere verhouding tussen mannen en vrouwen ook niks aan veranderen.

 

Lijstje met bewindslieden:

Kabinet-Rutte IV – Wikipedia
drs.Mark RutteGeschiedenis
MScSigrid KaagInternationale Betrekkingen EN Politiek en Economie van het Midden Oosten
mr.Wopke HoekstraRechten
drs.Carola SchoutenBedrijfskunde
drs.Dilan Yesilgoz-ZegeriusSociaal Culturele Wetenschappen
mr.drs.Hanke Bruins-SlotStaats en Bestuursrecht, bestuurskunde en management EN KMA
prof.dr.Robbert DijkgraafNatuurkunde
Jkvr. Drs.Kajsa OllongronGeschiedenis
Mark HarbersEconomie (niet afgemaakt)
mr. drs.Micky AdriaansensRechten EN beleid en management gezondheidszorg
Henk StaghouwerBakker
ir. MBA.Karien van GennipTechnische Natuurkunde EN MBA
prof.dr.Ernst KuipersGeneeskunde
mr.drs.Liesje SchreinemacherCommunicatiewetenschappen, rechten
MAFranc WeerwindBestuurskunde
hboHugo de Jongeleraar in basisonderwijs
MADennis WiersmaSociologie, Bestuur en Beheer
MScRob JettenBestuurskunde
hboChristianne van der WalFacility Management
Conny Helderoperatieassistent, daarna bestuurder in de zorg
Eric van der BurgRechten (niet afgemaakt na 8 jaar)
drs.Alexandra van HuffelenBestuurskunde
dr.Gunay UsluBeleid&Management
mr.Marnix van RijRechten
drs.Aukje de VriesSociale Geografie
mr.drs.Christophe van der MaatInternationaal Recht, Bestuurskunde
drs.Vivianne Heijnen?
dr.Hans VijlbriefEconomie
MScMaarten van OoijenBestuurskunde

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *