Schoolkinderen belasten met klimaatzorgen?

Veel mensen, ook jongeren, maken zich tegenwoordig zorgen over de klimaatverslechtering, met name de verslechtering die wij door ons consumptiepatroon zelf teweegbrengen. Terecht, want er moet wat aan gedaan worden. En als stemgerechtigde burgers ligt de sleutel daarvoor in onze handen; wij kiezen de overheid die onze levenswijze ten goede moet bijsturen.
Maar nu zijn er ook plannen om al op school, in het basisonderwijs, aan de klimatologische dreiging veel meer lestijd te gaan besteden. De Italiaanse minister van onderwijs wil zelfs dat er wekelijks een lesuur aan gewijd gaat worden.

Ik denk dat hij verkeerd bezig is. We moeten kinderen wel informeren over onze volwassen klimaatzorgen, maar hen er niet mee belasten. Kinderen moeten zoveel mogelijk zorgeloos kunnen leven. En sommigen van hen zijn zo gevoelig dat zij door doemscenario’s angstig en neerslachtig kunnen worden. Bovendien kunnen niet zij, maar slechts de volwassenen maatregelen nemen om de klimaatverslechtering tegen te gaan. En ten slotte: hoe saai zullen de lessen worden, als het week in week uit over klimaatverandering gaat. Mijn god, daar ben je na een uur of drie toch wel over uitgepraat! Zelfs in het voortgezet onderwijs zul je moeten oppassen voor overdrijving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *