Scusate l’Italia per il nostro ministro delle finanze

We kunnen van alles vinden over Europa maar zoals Hoekstra en Rutte zich opstelde in de Europese “oorlogsituatie tegen het coronavirus” is grof en ongevoelig of om het fijnzinniger te zeggen uiterst ondiplomatiek

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer wonend in Italie zegt er in De Morgen o.a dit over:
“Ik heb ook geen goed woord over voor de houding van de Nederlandse regering om geen Europese steun toe te kennen aan Italië. Ik vind dat ze op dit moment een buitengewoon benepen, kortzichtige, contraproductieve en afkeurenswaardige stelling inneemt.”

“Nederland is altijd het braafste jongetje van de klas geweest en heeft zijn begroting op orde, dat begrijp ik. Maar het is onethisch dat Nederland voorwaarden stelt aan Europese hulp. Als het huis in brand staat en de buurman moet komen blussen, gaat die toch ook niet eerst voorwaarden stellen?

Dat ben ik geheel met hem eens! Waar wij Nederlanders bij hulp acties op de TV ons altijd zeer genereus tonen zijn beide heren kennelijk bang om stemmen te verliezen als zich empathisch en ondersteunend opstellen. Volgens Ilja ‘haten de Italianen ons nu!
Nu wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt op gediend, maar toch. In Europa hebben we elkaar nodig ook om geld te verdienen met de export van Nederlandse producten waarom dan de Italianen, Spanjaarden en Portugezen tegen ons in het harnas jagen?

Denk daarbij aan de Marshall hulp en de ondersteuning die wij zelf ondervonden tijdens de watersnoodramp in 1953 en zeer recent de Duitse ziekenhuizen in de grensstreek die ons bij springen.
In een tijd als deze kijk je eerst hoe je kunt helpen en daarna ga je na hoe we dat in Europa samen financieel moeten oplossen, toch?

Er valt nog heel wat te leren ook op stadsniveau als we deze pandemie achter de rug hebben en kunnen terugkijken.

2 reacties

 • BreugelJaap

  Deze aanpak van Rutte en Hoekstra is dezelfde als die van Rutte en Dijsselbloem tegenover Griekenland. Waar ooit de politicus Max van der Stoel Nederland bijzonder populair maakte in Griekenland door steun aan het verzet tegen het dictatoriale kolonelsregime, hebben Rutte en Dijsselbloem die populariteit om zeep geholpen.
  In wezen gaat het om een neonationalistische aanpak, die geen financiële overdrachten naar noodlijdende landen in de EU tolereert. Daarom ook geen euro obligaties. Daarom ook hardvochtige bezuinigingen in Griekenland. (Er is daarbij geen rekening mee gehouden dat massa’s Nederlandse toeristen hebben geprofiteerd van de bijzonder lage lonen en prijzen in Griekenland) Die aanpak heeft bij Griekenland vele mensenlevens gekost.

  Nu is het wel zo dat de regeringen Rutte binnen Nederland op analoge manier te werk gaan: zo min mogelijk financiële overdrachten naar mensen in moeilijkheden, bijvoorbeeld:
  Bijstand verlagen, in belangrijke mate ook voor mensen die invalide of chronisch ziek zijn.
  Sociale werkplaatsen opheffen.
  1 miljard bezuinigen op ontwikkelingshulp.
  Bezuinigingen op zorg, waardoor ouderen en zieken aanzienlijk minder geholpen worden.
  Bezuiniging op sociale woningbouw, waardoor er woningnood is ontstaan.

  Rutte is een fan van van Ayn Rand en dat is 10 jaar te zien in het Nederlandse overheidsbeleid. Dat houdt in: persoonlijke vrijheid van rijken en welgestelden maximaliseren, overheid minimaliseren, marktwerking maximaliseren, liefst geen overdrachten naar armen en anderen in problemen, zelfhulp voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Zoals de directeur van de Ayn Rand Foundation het heeft verwoord: “De rijken mogen niet lastiggevallen worden met de problemen van de armen, want dat tast de vrijheid van de rijken aan om ongestoord van hun bezittingen te genieten.”

  Eind 19e eeuw werden arm en rijk slachtoffer van ziekten die in de steden heersten vanwege de slechte hygiënische omstandigheden bij de armen. Toen kwamen de rijken in actie. Dat leidde tot allerlei sociale maatregelen, waardoor die ziekten verdwenen.
  Het coronavirus zonder vaccin of medicijn MAAKT OOK GEEN VERSCHIL TUSSEN RIJK EN ARM. Hopelijk werkt dat op dezelfde manier als de ziekten en de sociale maatregelen eind 19e eeuw. Zowel binnen als buiten Nederland.

  • Rien Valk

   Jaap bedankt voor deze uitgebreide reactie!

   Ik ben het grotendeels met je eens. Toch is enige nuance op zijn plaats, Het is niet Rutte alleen die hier voor verantwoordelijk is. De PvdA die toch voor de arbeiders in onze samenleving stond heeft hier volop aan meegewerkt.
   Rutte is vlot van de tongriem gesneden maar geen dictator hoe is het dan mogelijk dat de PvdA daarin meegegaan is.

   Zijn wij dan te calvinistisch zuinig en vond ook die partij dat al die bezuinigingen toen echt nodig waren? Het is achteraf makkelijk praten nu het mede door die bezuinigingen goed mis gaat. Welke ideeën kunnen wij nu aandragen om het in de toekomst beter te doen? Hopelijk helpt qua inzicht deze crisis daar aan mee….

   Ik roep elke bezoeker van DSE op om daar over mee te denken. In tijden van crisis is de aarde vruchtbaar voor het inzaaien van nieuwe ideeën, toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *