SDG 15: Leven op het Land

Naam: Woensel-West

Website: www.woensel-west.com

Contakt: https://www.woensel-west.com/contact.html

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

 

Woensel West is een wijk met meer dan honderd talen. Het is een stadse volkswijk die na volledig door haar hoeven te zijn gezakt zich druk aan het ontwikkelen is tot een levendige, kleurrijke hippe wijk. De wijk is de afgelopen tien jaar sterk veranderd door veel sloop en nieuwbouw. Het is nu een wijk waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar bewoners en ondernemers zich thuis voelen.

Na 10 jaar is de Buurtonderneming Woensel-West in 2020 gestopt. Nu moeten de buurtbewoners op eigen kracht het opgebouwde voorzieningenniveau op peil houden en uitbouwen.

In Buurthuis 360 kan de buurt terecht voor Nederlandse taallessen, seniorenactiviteiten, popmuziekles, muziekles voor kinderen en de financiële werkplaats. Daar is ook huiskamerinloop De Tulp voor een hapje en een drankje.

In het SPILcentrum (SPelen. Integreren, Leren) zijn veel naschoolse activiteiten. Van Woordenschat voor de kleintjes tot huiswerkbegeleiding en allerlei cursussen voor kinderen en jongeren. Ook de Wijksportclub is hier gehuisvest voor sport- en danslessen. Het SPILcentrum is ook de ontmoetingsplek van de buurt. Bewoners kunnen er met allerlei vragen terecht bij de Buurtinfowinkelen en een kopje koffie drinken.

Er is een programma voor volwassenen om de Nederlandse taal goed te leren, van leren lezen en schrijven tot het goed spreken van de Nederlandse taal. Omdat taal absoluut nodig is om ‘erbij’ te horen en ‘mee te doen’. Dit wordt georganiseerd door De Klaver, Woordenschat en Bijspijkeren. Daarnaast werkt de Buurtonderneming vanuit het SPILcentrum. Ook Lumens in de buurt en Wijeindhoven zijn er regelmatig. Sociale Raadslieden houdt er wekelijks haar spreekuur.

= = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadsakkers Eindhoven

Website: www.stadsakkerseindhoven.nl

Contakt: www.stadsakkerseindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

In Eindhoven zijn momenteel ongeveer 450 gezinnen, (dus meer dan duizend personen) voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van de Voedselbank. Daarom is het doel van Stadsakkers Eindhoven groenten kweken voor de cliënten van de Eindhovense Voedselbank. Zo simpel kan een doel zijn!

Wekelijks zijn een heleboel vrijwilligers op de akkers enthousiast aan het werk om een gevarieerd pakket aan verse groenten te kunnen leveren aan de Voedselbank.

Sommige groenten, zoals postelein of spinazie, kunnen al vroeg in het jaar geoogst worden. Maar in de zomer zijn er eigenlijk bijna de hele tijd groenten klaar om gegeten te worden zoals sla, sperzieboontjes, worteltjes en bietjes.

Als al die groenten geoogst zijn, moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk klaargemaakt en gegeten worden, want verse groenten zijn het lekkerst.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadstuin Duurzame Kost

Website: www.duurzamekost.nl

Contakt: www.duurzamekost.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Duurzame Kost gelooft in een maatschappij waar meedoen en gezondheid voor iedereen hand in hand gaan. Door mensen die willen de kans te geven samen gezond voedsel te telen dragen ze bij aan het dichtbij beschikbaar maken van gezond voedsel.

Duurzame Kost produceert en distribueert op duurzame wijze groente, fruit en vis. Hierbij werken ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun groenten, fruit en vis telen ze zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmatige meststoffen en medicatie.

Duurzame Kost is een ook zorgboerderij. Duurzame Kost speelt in op wat iemand kan en wil leren. Dit doen we samen in een leuk team. Wij bieden dagbesteding, sociale activering en arbeidstraining.

De groente en de vis gaan naar lokale afnemers zoals horecazaken en restaurants. Maar mensen van Duurzame Kost verkopen tegenwoordig op vrijdag ook forel in de Vershal in Veem.

De ‘boerderij’ is te vinden op de vijfde verdieping van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. De zon wordt nagebootst met ledlampen, de wind met ventilatoren en het water komt gewoon uit de kraan.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting STIR – Stad van Morgen

Website: www.stadvanmorgen.com

Contakt: jean-paul.close@stadvanmorgen.com

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17

Sustainocratie is een moderne samenleving gebaseerd op vijf kernwaarden van duurzame menselijke vooruitgang. Dat zijn gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en basisbehoeftes.

Stichting STIR werkt samen met anderen in Eindhoven en Nederland om de Stad van Morgen vorm te geven, waaronder AiREAS (luchtkwaliteit, volksgezondheid en mobiliteit), FRE2SH (regionale voedselzekerheden), COS3i (sociale inclusie, integratie en innovatie in de kernwaarden), School of Talents (Participerend leren) en Circulaire Stad.

AiREAS zet voor het Leefbaarheidsfonds van vliegveld Eindhoven en Eindhoven Noord burgerparticipatie op en meet geluidoverlast en luchtvervuiling door het vliegverkeer.

FRE2SH is een community in het Veemgebouw die bezig is met het upcyclen van gebruikte materialen. Een groeiende groep creatieve mensen vormen de community voor circulaire economie in FRE2SH.

COS3I organiseert de wekelijkse internationale sociale eetavonden en organiseert Gezondheid voor de Ziel programma´s in de wijken. Het zijn geluk en liefde gedreven programma´s waarmee stress wordt verdreven en mensen in hun kracht komen te staan door aandacht voor hun innerlijke zelf en elkaar.

School of Talents heeft een aantal Erasmus+ aanvragen ingediend voor studentenuitwisseling met EU landen. De jongeren worden meegenomen in de sustainocratische kernwaarden en duurzaamheid doelstellingen.

U kunt op de site het Stad van Morgen “Eindhoven de Speelste” spel spelen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

  • Exploitatie wereldwinkel
  • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
  • Promotie Fair Trade Food;
  • Publiciteit en verdieping Global Goals;
  • Activiteiten tegen verspilling;
  • Hergebruik textiel;
  • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
  • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
  • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
  • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Hartveilig

Website: www.eindhovenhartveilig.nl

Contakt: https://www.eindhovenhartveilig.nl/contact

SDG’s: 3, 9, 10, 11, 15

Stichting Eindhoven Hartveilig (EHV) is een burgerinitiatief dat Eindhoven op wijkniveau hartveilig wil maken. Ze organiseren reanimatieketens die de overlevingskans van personen met een acute hartstilstand vergroten. De 2900 burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij het alarmeringssysteem HartslagNu zorgen ervoor dat reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten plaats kan vinden.

De wijken houden zelf de regie. EHV zorgt voor voorlichting over reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED). EHV zorgt voor organisatorisch en technisch advies aan de werkgroepen in de wijken en de contacten met onder andere de hulpdiensten, de hartstichting en de gemeente.

Ook wil EHV graag dat de AED’s buiten gebouwen worden opgehangen om ervoor te zorgen dat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Zo is de AED van het Stadskantoor enige tijd geleden naar buiten verhuisd

 

kaart: De aangegeven wijken doen al mee, de rest moet nog!

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: WIJeindhoven

Website: www.wijeindhoven.nl

Contakt: https://www.wijeindhoven.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17

 

WIJeindhoven wil samen met inwoners, gemeente, ketenpartners en de rest van de stad ondersteuning op het gebied van het sociaal domein voor alle eindhovenaren passend, toegankelijk en betaalbaar te houden.

WIJeindhoven gelooft in de eigen kracht van ieder mens om zelf regie te houden op het eigen leven. WIJeindhoven ondersteunt hen om deze weer terug te krijgen als de regie tijdelijk ontbreekt. De ondersteuning vindt plaats vanuit maatwerk en is gericht op duurzame zelfredzaamheid.

WIJeindhoven heeft daarin de unieke taak om de ondersteuning rond de inwoner te organiseren en deze te verbinden. Ze maken daarbij gebruik van de kracht en het talent van de stad: de sociale basis, eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning, mensen en organisaties.

Er zijn acht wijkteams verspreid over de stad waarin 350 generalisten en 35 verbinders ongeveer 25.000 Eindhovenaren ondersteunen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Fitcoins

Website: www.itsmylife24.nl

Contakt: www.itsmylife24.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Bewegen is een krachtig middel om de gezondheid te bevorderen. Het is de missie van Itsmylife dat in 2025 minstens 1 miljoen Nederlanders via hun beweeg-app aantoonbaar dagelijks 1 kilometer meer zijn gaan lopen. Volgens hen is het It’s My Life-platform hier bij uitstek geschikt voor.

Het Fitcoins® programma is in het leven geroepen om mensen bewust te maken dat bewegen goed is. Bewegen schiet er steeds vaker bij in nu we meer thuiswerken en voor veel sporten beperkende maatregelen gelden. Onder het motto ‘Wandelen werkt!’ worden mensen gestimuleerd om ook tijdens de werkdag actief te bewegen en daarmee Fitcoins® te verdienen. Medewerkers van het netwerk kunnen met hun Fitcoins® shoppen voor leuke kortingen en aanbiedingen van partnerbedrijven in de virtuele marktplaats van het gezondheidsplatform It’s my Life.

Bedrijven, zorginstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te doen met het Fitcoins programma.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Vitaal

Website: www.eindhovenvitaal.nl

Contakt: www.eindhovenvitaal.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Eindhoven Vitaal is een stichting die zich inzet om Eindhovenaren te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl.

Een van de aktiviteiten is de Fitcoin app. Met fietsen, wandelen en meedoen met sociale aktiviteiten verdien je virtuele punten: Fitcoins. Deze Fitcoins kun je uitgeven aan allerlei gezonde producten of diensten, zoals kaartjes voor het zwembad of Parktheater en sla van Duurzame Kost. De app is nu beschikbaar voor Gestel, Stratum en de Achtse Barrier.

Een andere aktiviteit is de cursus ‘Gezonde leefstijl’ die gaat over gezonde voeding, meer bewegen, omgaan met stress en lekker slapen.

Verschilmakers:

Wil je bijdragen aan een gezonde stad? Dat kan via Eindhoven Vitaal. Jouw organisatie kan hieraan bijdragen door gezonde beloningen (producten of diensten) aan te bieden aan de bewoners van Eindhoven die meedoen met Eindhoven Vitaal. Denk aan een kaartje voor een voorstelling in het Parktheater of een gezond volkoren brood van Bakkerij Bekkers. Hoe meer aantrekkelijke beloningen er zijn, hoe meer bewoners zullen gaan bewegen!

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Groene Vlinder

Website: www.bs-degroenevlinder.nl

Contakt: www.bs-degroenevlinder.nl/nl/contact

SDG’s: 1 – 17

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat. Daar wil Basisschool de Groene Vlinder kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust van maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Hiermee creëren ze bewustwording en levert een kleine bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

Ze leren de kinderen om de natuur te verzorgen door zelf groenten, kruiden en planten te onderhouden in de moestuin en plantenbakken. Kinderen leren zo om verantwoordelijkheid te nemen en leren de cyclus van de natuur kennen.

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0. Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen onderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen. Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

 

Zo koppelen ze de onderwerpen in het onderwijs aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Hasselbraam

Website: https://bs-hasselbraam.nl/

Contakt: info@bs-hasselbraam.nl

SDG’s: 1 – 17

 

In de laagste klassen van de Hasselbraam zitten de Stampertjes, de Krullenvaren en de Dollies. Mooie herinneringen komen boven van het voorlezen uit Pluk van de Pettenflat: De Haffelbofjef (want het kereltje kon de ‘fff’ nog niet zeggen).

De Hasselbraam trekt mee in het gedachtengoed van basisschool de Groene Vlinder.

Ze wil graag de leermiddelen van de SDG’s om deze te delen met andere scholen in de stad.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Move Eindhoven

Website: https://www.stichtingmove.nl/steden/eindhoven/

Contakt: https://www.stichtingmove.nl/contact/

SDG’s: 1 – 17

 

In 2007 richtten studenten van roeivereniging Orca in Utrecht een commissie op om studenten, kinderen en een woningcorporatie met elkaar te verbinden. Ze wilden studenten en kinderen in actie laten komen voor hun wijk. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren, het Aeroplay, en gingen de kinderen roeien bij de studenten. Nu is Move aktief in elf studentensteden, waaronder Eindhoven.

Move wil de kansengelijkheid van kinderen en jongeren vergroten en de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond kleiner maken. Zij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Inmiddels is Move landelijk actief is met projecten op basisschool en vmbo. Evaluatie van de projecten leert dat Leerlingen aangeven beter te zijn geworden in samenwerken, plannen en organiseren, goed nadenken en creativiteit. Studenten doen vooral mee omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, praktijkervaring en projectmanagementvaardigheden willen opdoen en met kinderen willen werken.

= = = = = = = = = = = = =

 


Naam:
Stichting Buurtplatform Bennekel Belang

Website: www.bennekel.nl

Contakt: bennekel/contact

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

Bende van de Bennekel, kinderbennekels, snertwandelingen, ze organiseren vanalles daar in Bennekel.

Groen-Bennekel organiseert opschoondagen en operatie steenbreek: stenen uit en groen in de tuinen.

Vereniging Ons Huukske handhaaft en verbetert veiligheid, rust en leefbaarheid in de wijk. Gerealiseerde projecten: door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie en hulpverleners is kamerverhuur stopgezet en zijn achterpoorten gebouwd.

Schôn Bennekel behartigt de belangen van zowel de huurders als de kopers van de woningen. Schôn Bennekel is op een aantal terreinen actief, in nauw overleg met de Gemeente Eindhoven en Trudo . Dat zijn verbetering van de woningen, herinrichten van de openbare ruimte, de straten, pleintjes en het speeltuintje, herinrichten van binnenterreinen en achterpaden, nieuwbouw op braakliggende terreinen.

Tante Netty Selfie wedstrijd: #ikbennekel: Bennekels zijn kei trots op de Bennekel. Daarom heeft Tante Netty iets bedacht om je wijk en jezelf van de beste kant te laten zien. Zet jezelf met het mooiste, gaafste, geheimste, raarste, vriendelijkste stukje Bennekel op de foto.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *