SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn

Naam: Fitcoins

Website: www.itsmylife24.nl

Contakt: www.itsmylife24.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Bewegen is een krachtig middel om de gezondheid te bevorderen. Het is de missie van Itsmylife dat in 2025 minstens 1 miljoen Nederlanders via hun beweeg-app aantoonbaar dagelijks 1 kilometer meer zijn gaan lopen. Volgens hen is het It’s My Life-platform hier bij uitstek geschikt voor.

Het Fitcoins® programma is in het leven geroepen om mensen bewust te maken dat bewegen goed is. Bewegen schiet er steeds vaker bij in nu we meer thuiswerken en voor veel sporten beperkende maatregelen gelden. Onder het motto ‘Wandelen werkt!’ worden mensen gestimuleerd om ook tijdens de werkdag actief te bewegen en daarmee Fitcoins® te verdienen. Medewerkers van het netwerk kunnen met hun Fitcoins® shoppen voor leuke kortingen en aanbiedingen van partnerbedrijven in de virtuele marktplaats van het gezondheidsplatform It’s my Life.

Bedrijven, zorginstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te doen met het Fitcoins programma.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Vitaal

Website: www.eindhovenvitaal.nl

Contakt: www.eindhovenvitaal.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Eindhoven Vitaal is een stichting die zich inzet om Eindhovenaren te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl.

Een van de aktiviteiten is de Fitcoin app. Met fietsen, wandelen en meedoen met sociale aktiviteiten verdien je virtuele punten: Fitcoins. Deze Fitcoins kun je uitgeven aan allerlei gezonde producten of diensten, zoals kaartjes voor het zwembad of Parktheater en sla van Duurzame Kost. De app is nu beschikbaar voor Gestel, Stratum en de Achtse Barrier.

Een andere aktiviteit is de cursus ‘Gezonde leefstijl’ die gaat over gezonde voeding, meer bewegen, omgaan met stress en lekker slapen.

Verschilmakers:

Wil je bijdragen aan een gezonde stad? Dat kan via Eindhoven Vitaal. Jouw organisatie kan hieraan bijdragen door gezonde beloningen (producten of diensten) aan te bieden aan de bewoners van Eindhoven die meedoen met Eindhoven Vitaal. Denk aan een kaartje voor een voorstelling in het Parktheater of een gezond volkoren brood van Bakkerij Bekkers. Hoe meer aantrekkelijke beloningen er zijn, hoe meer bewoners zullen gaan bewegen!

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Circulo

Website: www.stichting-circulo.nl

Contakt: info@stichting-circulo.nl

SDG’s: 1, 3, 11, 13

Het Drents Dorp is een multiculturele buurt in Eindhoven. Circulo (opgericht door en voor de bewoners) wil dat de buurt meer is dan een aantal losse gezinnen. Drents Dorp is een gezellige, veilige en sociale buurt: mensen kennen elkaar, hebben aandacht voor elkaar, zorgen voor elkaar en waarderen elkaars talenten en kwaliteiten.

Er worden veel aktiviteten en evenementen georganiseerd waaronder dedeelwinkel ‘t Cirkeltje met koffie en een buurtwerkplaats om spullen te repareren. Samen bouwt de buurt een Urban Sportspark. Een kunstenaar maakt samen met de buurtbewoners het buurtkunstwerk omhet 90 jarigbestaan van de buurt te herdenken.

Het filmpje op de site geeftheel goed aan waar het om gaat in het Drents Dorp.

De vrijwilligers van Circulo

= = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Ik Wil

Website: https://www.stichtingikwil.nl

Contakt: info@stichtingikwil.nl

SDG’s: 1, 3

Stichting Ik Wil bouwt aan een dragende en inclusieve samenleving in de wijk de Barrier.

Stichting Ik Wil streeft naar bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid bij bewoners in de wijk. Onze laagdrempelige aktiviteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Iedereen (!) hoort er bij. Iedereen binnen Stichting Ik Wil moet kunnen zeggen: “Ik neem leiding over mijn eigen leven.”

De ontmoetingsplek aan de Kronehoefstraat is de ‘huiskamer’ met koffie en keuken. Er zijn werkgroepen voor textiel, techniek, tuin, taal, sociale basisactiviteiten en informele zorg. Er zijn activiteiten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Lessen in tekenen en schilderen, naailes, creatief bezig zijn, houtbewerking, Nederlandse les, Arabische les. Er is voor ieder wat wils. Digi-Weet is een digitaal inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over, of moeilijk overweg kunnen met de digitale wereld.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 


Naam:
StichtingBuurtplatform Bennekel Belang

Website: www.bennekel.nl

Contakt: bennekel/contact

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

Bende van de Bennekel, kinderbennekels, snertwandelingen, ze organiseren vanalles daar in Bennekel.

Groen-Bennekel organiseert opschoondagen en operatie steenbreek: stenen uit en groen in de tuinen.

Vereniging Ons Huukske handhaaft en verbetert veiligheid, rust en leefbaarheid in de wijk. Gerealiseerde projecten: door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie en hulpverleners is kamerverhuur stopgezet en zijn achterpoorten gebouwd.

Schôn Bennekel behartigt de belangen van zowel de huurders als de kopers van de woningen. Schôn Bennekel is op een aantal terreinen actief, in nauw overleg met de Gemeente Eindhoven en Trudo. Dat zijn verbetering van de woningen, herinrichten van de openbare ruimte, de straten, pleintjes en het speeltuintje, herinrichten van binnenterreinen en achterpaden, nieuwbouw op braakliggende terreinen.

Tante Netty Selfie wedstrijd: #ikbennekel: Bennekels zijn kei trots op de Bennekel. Daarom heeft Tante Netty iets bedacht om je wijk en jezelf van de beste kant te laten zien. Zet jezelf met het mooiste, gaafste, geheimste, raarste, vriendelijkste stukje Bennekel op de foto.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Woensel-West

Website: www.woensel-west.com

Contakt: https://www.woensel-west.com/contact.html

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

 

Woensel West is een wijk met meer dan honderd talen. Het is een stadse volkswijk die na volledig door haar hoeven te zijn gezakt zich druk aan het ontwikkelen is tot een levendige, kleurrijke hippe wijk. De wijk is de afgelopen tien jaar sterk veranderd door veel sloop en nieuwbouw. Het is nu een wijk waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar bewoners en ondernemers zich thuis voelen.

Na 10 jaar is de Buurtonderneming Woensel-West in 2020 gestopt. Nu moeten de buurtbewoners op eigen kracht het opgebouwde voorzieningenniveau op peil houden en uitbouwen.

In Buurthuis 360 kan de buurt terecht voor Nederlandse taallessen, seniorenactiviteiten, popmuziekles, muziekles voor kinderen en de financiële werkplaats. Daar is ook huiskamerinloop De Tulp voor een hapje en een drankje.

In het SPILcentrum (SPelen. Integreren, Leren) zijn veel naschoolse activiteiten. Van Woordenschat voor de kleintjes tot huiswerkbegeleiding en allerlei cursussen voor kinderen en jongeren. Ook de Wijksportclub is hier gehuisvest voor sport- en danslessen. Het SPILcentrum is ook de ontmoetingsplek van de buurt. Bewoners kunnen er met allerlei vragen terecht bij de Buurtinfowinkelen en een kopje koffie drinken.

Er is een programma voor volwassenen om de Nederlandse taal goed te leren, van leren lezen en schrijven tot het goed spreken van de Nederlandse taal. Omdat taal absoluut nodig is om ‘erbij’ te horen en ‘mee te doen’. Dit wordt georganiseerd door De Klaver, Woordenschat en Bijspijkeren. Daarnaast werkt de Buurtonderneming vanuit het SPILcentrum. Ook Lumens in de buurt en Wijeindhoven zijn er regelmatig. Sociale Raadslieden houdt er wekelijks haar spreekuur.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Doet

Website: www.eindhovendoet.nl

Contakt: www.eindhovendoet.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17

De missie van Eindhoven Doet is het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. Die zorgt immers voor een stad waarin je vrij kunt leven en iedereen mee kan doen: die levert een sterke sociale basis.

Eindhoven Doet informeert, adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties die werken met vrijwilligers. Ze ondersteunen organisaties die werken met vrijwilligers met informatie en advies, workshops en trainingen en andere diensten. Met de organisatiescan krijgen besturen een heldere momentopname van hoe zij ervoor staan, wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij die aan kunnen pakken.

Eindhoven Doet inspireert zoveel mogelijk Eindhovenaren om zich vrijwillig in te zetten door workshops, trainingen en inspiratiesessies. Er is een vacaturebank en een vrijwilligersapp. Er is een Pop-up kantoor om bij mensen in de buurt te komen.

Het team bestaat uit 6 betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers.

Eindhoven Doet is onderdeel van Lumens.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: InBetween café

Website: https://www.inbetweencafe.nl

Contact: inbetweencafeeindhoven@gmail.com

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16

In Between Café is een maandelijks event voor werk- en opdrachtzoekenden die op zoek zijn naar (betaald) werk en/of projecten. Bij elke bijeenkomst worden een of meerdere korte workshops gegeven. De workshops hebben tot doel om de bezoekers te inspireren en te informeren. We stimuleren dat onze bezoekers elkaar ondersteunen en actief gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. De workshops die gegeven worden zijn daarin een katalysator.

Inhoudelijk staan de thema’s ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘het vinden van betaald werk’ centraal. Bij het eerste gaat het dan over in je kracht komen en het (her)vinden van je passie.

Toegang tot de workshops van het In Between Café zijn gratis, je rekent alleen je eigen consumpties af. Wel staat er een varkentje klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten, die de organisatie maakt. Dus kijk en voel wat het je waard is geweest en doneer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Expat Spouses Initiative

Website: www.expatspousesinitiative.org ,

Contakt: www.expatspousesinitiative.org/contact-us

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

Expat Spouses Initiative (ESI) is een gemeenschap van de wederhelften van internationale kenniswerkers die als hoog opgeleid internationaal talent gekoppeld wordt aan lokale bedrijven. Doel is dat ze zo sneller toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zo sneller inclusiever en diverser worden.

De wederhelften kunnen cursussen en bijeenkomsten volgen die culturele drempels verlagen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Centro Latinoamericano de Orientación

Website: www.cloeindhoven.nl

Contakt: www.cloeindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

El Centro Latinoamericano de Orientación, Eindhoven (C.L.O.), is een stichting die ondersteuningsactiviteiten verleent bij de inburgering van de Latijns-Amerikaanse inwoners van regio Eindhoven.

De algemene doelstellingen zijn:

• Stimuleren en/of ontwikkelen van activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, communicatie en deelname aan de samenleving

• Voorlichting geven aan de Latijns-Amerikaanse inwoners over bestaande plannen en programma’s voor inburgering

• Een centrum voor uitwisseling van ervaringen over inburgering en maatschappelijke verscheidenheid zijn voor migranten

• Bevorderen van het zoeken van mogelijkheden op het gebied van werk, van deelname in instellingen en het vrijwilligerswerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: International Creative Women
Website : www.internationalcreativewomen.nl

Contakt: internationalcreativewomen@gmail.com

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17

International Creative Women wil vrouwelijke creatieve ondernemers verbinden, ondersteunen en promoten.

Het is niet eenvoudig om ondernemer te zijn, helemaal als je dat in een ander land met een andere taal moet doen. Veel vrouwen zijn bang voor de toekomst als ze hun succesvolle carriere en netwerk hebben achtergelaten in hun vaderland. Niet alle vrouwen krijgen daarna In Nederland weer een carriere of een baan.

Ze zijn een ondersteunende en gevarieerde gemeenschap van vrouwen, die elkaar helpen met de start van hun eigen onafhankelijke ondernemerschap.

Online komen ze bij elkaar via sociale media, blogs en whatapp groepen. Offline hebben ze evenementen, koffiebijeenkomstem em workshops.

Ze creeeren samen een veilige en vriendelijke omgeving waar vrouwen van verschillende culturen elkaar tegenkomen om te leren en te groeien. De voordelen zijn niet alleen economisch van aard maar ook emotioneel.

Ze willen graag in contakt komen met andere organisaties.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven in Dialoog

Website: https://eindhovenindialoog.nl/

Contakt: sjaak@eindhovenindialoog.nl

SDG’s: 1, 3, 4, 10, 11, 16, 17

 

Het doel van Eindhoven in Dialoog is het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Dialoog voor Eindhoven.

Eindhoven in Dialoog wil effecten bereiken op drie niveaus:

 1. Op individueel niveau het inzicht laten ontstaan dat dialoog een alternatief is voor debat en dat waarderend onderzoeken en waarderend oplossen alternatieven zijn voor probleemoplossen en dat positieve energie genereren een alternatief is voor negatieve energie genereren.
 2. Op sociaal niveau verbinding laten ontstaan.
 3. Op maatschappelijke niveau cohesie, een dialoogcultuur laten ontstaan: spreken op de wijze van een dialoog wordt de norm.

Voorbeelden van thema’s van eindhoven dialoog in de afgelopen jaren zijn: Durven delen, Samen (w)aardig, Thuis voelen, Erbij horen én jezelf zijn en Domweg gelukkig in Brainport. Dialogen worden gevoerd onder leiding van een opgeleide dialoogbegeleider en volgt een voorgeschreven stappenplan. De deelnemers dienen zich te houden aan de voorgeschreven dialooghouding.

Hoe zo’n dialoog verloopt kunt u hier lezen: Verslag van een Dialoog

 

Inspiratiekaart Eindhoven in Dialoog

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: De wakkere grootmoeders

Website: www.wakkeregrootmoeders.nl

Contact: https://wakkeregrootmoeders.nl/?page_id=69

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17

 

De wakkere grootmoeders zijn Nel, Elly, Loes, Sandra, Annelies en Anka.

Hun wakker-makers raken meerdere aspecten van het menselijk zijn; lichaam-geest en ziel. Ze zijn bedoeld voor ieder die dit aanspreekt: vrouwen of mannen, jong en oud en iedere afkomst. Om de rijkdom van de diversiteit te ervaren.

Er zijn diepgaande cursussen en workshops over:

 • Hoe ga je om met jezelf en de uitdagingen van het leven vanuit het licht dat je in wezen bent.
 • Samen weven we de toekomst
 • Wakker maken van het spiritueel bewustzijn in jezelf en hoe je die in kan zetten.
 • Rituelen bij overgangsfases: Iedere fase geeft de mogelijkheid om van Lot tot Bestemming te komen.
 • Het vraagt moed om te blijven luisteren en handelen naar jouw eigen wijsheid, vooral wanneer het schuurt.
 • De kracht en (levens)wijsheid van de ouderen in het werk
 • Dialoog sessies op het werk hoe de levenswijsheid van de oudere werknemer blijvend actief ingezet kan worden.
 • Meedenk sessies met werkgevers hoe leeftijdsbestendig personeelsbeleid vorm gegeven worden.
 • Bezield ouder worden, zinvol en vervuld het leven blijven leven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: DeLimes

Website: https://www.delimes.nl

Contact: https://www.delimes.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 11, 16, 17

DeLimes is een organisatie-adviesbureau uit Zwammerdam dat het Rijnlandse managementmodel uitdraagt.

De Rijnlandse principes stellen de professional, de vakman centraal. Wie het weet mag het zeggen. Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Die Rijnlandse principes zijn nooit weg geweest. Zo deden we het toch altijd al? Klopt. Er zou nauwelijks nog een organisatie bestaan zonder. Vakmensen zijn wat dat betreft onbewust bekwaam. Ze zouden echter zo veel beter doen als ze bij het volledige kennisrepertoire zouden kunnen. En als ze er echt over zouden gaan.

Daar willen we die vakmensen bij helpen.

En dan al die mensen in management-functies. En die mensen in stafdiensten die de dienst willen uitmaken. Bang zijn ze. Bang als het niet goed gaat als zij hun werk niet goed doen. Maar ergens weten ze ook wel; dit klopt niet. Ze zouden wel anders willen, als ze wisten hoe.

Ook hen willen we helpen. Helpen te laten schitteren.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Richter Education

Website: https://www.richter.education

Contact: info@richter.education

SDG’s: 3, 4, 5, 9, 11

 

Stichting Richter Education wil met Leergebied® op kleine schaal stappen zetten in het verbinden van mensen om samen te werken aan een betere toekomst, zoals vastgelegd in de SDG’s.

Teams van vijf personen (bij voorkeur zonder inkomen uit werk) nemen deel aan begeleide Design Thinking workshops. Het team bedenkt een creatieve oplossing voor een vraagstuk uit de wijk of uit de gemeente die het algemeen belang dient. De oplossingen worden gedeeld op de website van de Global Goals Community, zodat anderen die oplossingen ook kunnen gebruiken.

De deelnemers zelf ontwikkelen in de workshop vaardigheden waarmee ze voor zichzelf hun eigen belemmeringen om leren zetten in kansen. De Stichting wil zo mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten.

Zo willen ze jong en oud kansen bieden om betekenisvol mee te doen, hun talenten en kennis in te zetten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ze verbinden mensen om samen te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente. Hun missie is Verbinding voor Leefbaarheid.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting STIR – Stad van Morgen

Website: www.stadvanmorgen.com

Contakt: jean-paul.close@stadvanmorgen.com

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17

Sustainocratie is een moderne samenleving gebaseerd op vijf kernwaarden van duurzame menselijke vooruitgang. Dat zijn gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en basisbehoeftes.

Stichting STIR werkt samen met anderen in Eindhoven en Nederland om de Stad van Morgen vorm te geven, waaronder AiREAS (luchtkwaliteit, volksgezondheid en mobiliteit), FRE2SH (regionale voedselzekerheden), COS3i (sociale inclusie, integratie en innovatie in de kernwaarden), School of Talents (Participerend leren) en Circulaire Stad.

AiREAS zet voor het Leefbaarheidsfonds van vliegveld Eindhoven en Eindhoven Noord burgerparticipatie op en meet geluidoverlast en luchtvervuiling door het vliegverkeer.

FRE2SH is een community in het Veemgebouw die bezig is met het upcyclen van gebruikte materialen. Een groeiende groep creatieve mensen vormen de community voor circulaire economie in FRE2SH.

COS3I organiseert de wekelijkse internationale sociale eetavonden en organiseert Gezondheid voor de Ziel programma´s in de wijken. Het zijn geluk en liefde gedreven programma´s waarmee stress wordt verdreven en mensen in hun kracht komen te staan door aandacht voor hun innerlijke zelf en elkaar.

School of Talents heeft een aantal Erasmus+ aanvragen ingediend voor studentenuitwisseling met EU landen. De jongeren worden meegenomen in de sustainocratische kernwaarden en duurzaamheid doelstellingen.

U kunt op de site het Stad van Morgen “Eindhoven de Speelste” spel spelen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

 • Exploitatie wereldwinkel
 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
 • Promotie Fair Trade Food;
 • Publiciteit en verdieping Global Goals;
 • Activiteiten tegen verspilling;
 • Hergebruik textiel;
 • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
 • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
 • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
 • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Cultuur-Inclusief

Website: https://www.cultuur-inclusief.nl

Contact: info@cultuur-inclusief.nl

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 17

Er is een tweedeling in Eindhoven, waardoor een grote groep Eindhovenaren niet in staat is te genieten van het brede cultuuraanbod in de stad.

Het doel van Cultuur Inclusief is het voor mensen uit de regio Eindhoven met een kleine portemonnee mogelijk maken te genieten van kunst en cultuur. Ze bieden waardebonnen aan om vier keer per jaar naar een zelfgekozen voorstelling te gaan tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ook geven ze de mogelijkheid om te participeren in de stichting om deelnemers te stimuleren om actief te worden in de cultuursector. Door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden of zelf eigen producties en theatervoorstellingen te maken.

Partners van Cultuur-Inclusief zijn Parktheater, Muziekgebouw Eindhoven, Dynamo, het Van Abbemuseum en Bibliotheek Eindhoven.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Hartveilig

Website: www.eindhovenhartveilig.nl

Contakt: https://www.eindhovenhartveilig.nl/contact

SDG’s: 3, 9, 10, 11, 15

Stichting Eindhoven Hartveilig (EHV) is een burgerinitiatief dat Eindhoven op wijkniveau hartveilig wil maken. Ze organiseren reanimatieketens die de overlevingskans van personen met een acute hartstilstand vergroten. De 2900 burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij het alarmeringssysteem HartslagNu zorgen ervoor dat reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten plaats kan vinden.

De wijken houden zelf de regie. EHV zorgt voor voorlichting over reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED). EHV zorgt voor organisatorisch en technisch advies aan de werkgroepen in de wijken en de contacten met onder andere de hulpdiensten, de hartstichting en de gemeente.

Ook wil EHV graag dat de AED’s buiten gebouwen worden opgehangen om ervoor te zorgen dat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Zo is de AED van het Stadskantoor enige tijd geleden naar buiten verhuisd

 

kaart: De aangegeven wijken doen al mee, de rest moet nog!

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: WIJeindhoven

Website: www.wijeindhoven.nl

Contakt: https://www.wijeindhoven.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17

 

WIJeindhoven wil samen met inwoners, gemeente, ketenpartners en de rest van de stad ondersteuning op het gebied van het sociaal domein voor alle eindhovenaren passend, toegankelijk en betaalbaar te houden.

WIJeindhoven gelooft in de eigen kracht van ieder mens om zelf regie te houden op het eigen leven. WIJeindhoven ondersteunt hen om deze weer terug te krijgen als de regie tijdelijk ontbreekt. De ondersteuning vindt plaats vanuit maatwerk en is gericht op duurzame zelfredzaamheid.

WIJeindhoven heeft daarin de unieke taak om de ondersteuning rond de inwoner te organiseren en deze te verbinden. Ze maken daarbij gebruik van de kracht en het talent van de stad: de sociale basis, eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning, mensen en organisaties.

Er zijn acht wijkteams verspreid over de stad waarin 350 generalisten en 35 verbinders ongeveer 25.000 Eindhovenaren ondersteunen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadsakkers Eindhoven

Website: www.stadsakkerseindhoven.nl

Contakt: www.stadsakkerseindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

In Eindhoven zijn momenteel ongeveer 450 gezinnen, (dus meer dan duizend personen) voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van de Voedselbank. Daarom is het doel van Stadsakkers Eindhoven groenten kweken voor de cliënten van de Eindhovense Voedselbank. Zo simpel kan een doel zijn!

Wekelijks zijn een heleboel vrijwilligers op de akkers enthousiast aan het werk om een gevarieerd pakket aan verse groenten te kunnen leveren aan de Voedselbank.

Sommige groenten, zoals postelein of spinazie, kunnen al vroeg in het jaar geoogst worden. Maar in de zomer zijn er eigenlijk bijna de hele tijd groenten klaar om gegeten te worden zoals sla, sperzieboontjes, worteltjes en bietjes.

Als al die groenten geoogst zijn, moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk klaargemaakt en gegeten worden, want verse groenten zijn het lekkerst.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadstuin Duurzame Kost

Website: www.duurzamekost.nl

Contakt: www.duurzamekost.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Duurzame Kost gelooft in een maatschappij waar meedoen en gezondheid voor iedereen hand in hand gaan. Door mensen die willen de kans te geven samen gezond voedsel te telen dragen ze bij aan het dichtbij beschikbaar maken van gezond voedsel.

Duurzame Kost produceert en distribueert op duurzame wijze groente, fruit en vis. Hierbij werken ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun groenten, fruit en vis telen ze zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmatige meststoffen en medicatie.

Duurzame Kost is een ook zorgboerderij. Duurzame Kost speelt in op wat iemand kan en wil leren. Dit doen we samen in een leuk team. Wij bieden dagbesteding, sociale activering en arbeidstraining.

De groente en de vis gaan naar lokale afnemers zoals horecazaken en restaurants. Maar mensen van Duurzame Kost verkopen tegenwoordig op vrijdag ook forel in de Vershal in Veem.

De ‘boerderij’ is te vinden op de vijfde verdieping van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. De zon wordt nagebootst met ledlampen, de wind met ventilatoren en het water komt gewoon uit de kraan.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Groene Vlinder

Website: www.bs-degroenevlinder.nl

Contakt: www.bs-degroenevlinder.nl/nl/contact

SDG’s: 1 – 17

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat. Daar wil Basisschool de Groene Vlinder kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust van maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Hiermee creëren ze bewustwording en levert een kleine bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

Ze leren de kinderen om de natuur te verzorgen door zelf groenten, kruiden en planten te onderhouden in de moestuin en plantenbakken. Kinderen leren zo om verantwoordelijkheid te nemen en leren de cyclus van de natuur kennen.

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0. Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen onderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen. Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

 

Zo koppelen ze de onderwerpen in het onderwijs aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Hasselbraam

Website: https://bs-hasselbraam.nl/

Contakt: info@bs-hasselbraam.nl

SDG’s: 1 – 17

 

In de laagste klassen van de Hasselbraam zitten de Stampertjes, de Krullenvaren en de Dollies. Mooie herinneringen komen boven van het voorlezen uit Pluk van de Pettenflat: De Haffelbofjef (want het kereltje kon de ‘fff’ nog niet zeggen).

De Hasselbraam trekt mee in het gedachtengoed van basisschool de Groene Vlinder.

Ze wil graag de leermiddelen van de SDG’s om deze te delen met andere scholen in de stad.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Move Eindhoven

Website: https://www.stichtingmove.nl/steden/eindhoven/

Contakt: https://www.stichtingmove.nl/contact/

SDG’s: 1 – 17

 

In 2007 richtten studenten van roeivereniging Orca in Utrecht een commissie op om studenten, kinderen en een woningcorporatie met elkaar te verbinden. Ze wilden studenten en kinderen in actie laten komen voor hun wijk. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren, het Aeroplay, en gingen de kinderen roeien bij de studenten. Nu is Move aktief in elf studentensteden, waaronder Eindhoven.

Move wil de kansengelijkheid van kinderen en jongeren vergroten en de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond kleiner maken. Zij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Inmiddels is Move landelijk actief is met projecten op basisschool en vmbo. Evaluatie van de projecten leert dat Leerlingen aangeven beter te zijn geworden in samenwerken, plannen en organiseren, goed nadenken en creativiteit. Studenten doen vooral mee omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, praktijkervaring en projectmanagementvaardigheden willen opdoen en met kinderen willen werken.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Kobane

Website: www.werkgroepeindhovenkobane.nl

Contakt: Info@eindhovenkobane.nl

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16

Kobane is een stad in Noord Syrië. Werkgroep Eindhoven Kobanê helpt gehandicapte kinderen naar school.

De werkgroep is opgericht na enkele bezoeken vlak na de verwoesting van Kobanê in de winter 2014. Toen de stad en kanton veilig genoeg waren keerden ongeveer 100.000 inwoners terug om op de puinhopen een democratische en multiculturele samenleving op te bouwen. Vooral vrouwen spelen hierin een belangrijke rol. De Vrouwenraad van Kobanê heeft o.a. een school voor gehandicapte kinderen geopend. De vrouwen vragen: ‘geef ons geld voor onderwijs aan deze kinderen` en ‘vertel ons verhaal verder, opdat Kobanê niet vergeten wordt`.

In Eindhoven en omgeving is de werkgroep actief bij allerlei multiculturele evenementen. Vaak worden ze uitgenodigd en een paar keer per jaar organiseren zijzelf een informatieve bijeenkomst met een benefietmaaltijd. Onder de vrijwilligers zijn een aantal voortreffelijke koks uit het Midden-Oosten. Hun traditionele gerechten vormen een van onze specialiteiten.

Eindhovense burgers gaven in anderhalf jaar ruim €10.000 voor deze school. Met dit bedrag is in juni 2018 een gebouw opgeknapt en ingericht met ruimte voor 50 pupillen. Veel kinderen kwamen met een lege maag en zonder lunchpakket op school. Een gezond schoolontbijt van ca. €400 per maand is sindsdien de eerste prioriteit.

Eindhoven Kobane is een werkgroep van Stichting Vredesburo Eindhoven.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *