SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Naam: Basisschool de Groene Vlinder

Website: www.bs-degroenevlinder.nl

Contakt: www.bs-degroenevlinder.nl/nl/contact

SDG’s: 1 – 17

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat. Daar wil Basisschool de Groene Vlinder kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust van maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Hiermee creëren ze bewustwording en levert een kleine bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

Ze leren de kinderen om de natuur te verzorgen door zelf groenten, kruiden en planten te onderhouden in de moestuin en plantenbakken. Kinderen leren zo om verantwoordelijkheid te nemen en leren de cyclus van de natuur kennen.

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0. Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen onderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen. Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

 

Zo koppelen ze de onderwerpen in het onderwijs aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Hasselbraam

Website: https://bs-hasselbraam.nl/

Contakt: info@bs-hasselbraam.nl

SDG’s: 1 – 17

 

In de laagste klassen van de Hasselbraam zitten de Stampertjes, de Krullenvaren en de Dollies. Mooie herinneringen komen boven van het voorlezen uit Pluk van de Pettenflat: De Haffelbofjef (want het kereltje kon de ‘fff’ nog niet zeggen).

De Hasselbraam trekt mee in het gedachtengoed van basisschool de Groene Vlinder.

Ze wil graag de leermiddelen van de SDG’s om deze te delen met andere scholen in de stad.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Move Eindhoven

Website: https://www.stichtingmove.nl/steden/eindhoven/

Contakt: https://www.stichtingmove.nl/contact/

SDG’s: 1 – 17

 

In 2007 richtten studenten van roeivereniging Orca in Utrecht een commissie op om studenten, kinderen en een woningcorporatie met elkaar te verbinden. Ze wilden studenten en kinderen in actie laten komen voor hun wijk. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren, het Aeroplay, en gingen de kinderen roeien bij de studenten. Nu is Move aktief in elf studentensteden, waaronder Eindhoven.

Move wil de kansengelijkheid van kinderen en jongeren vergroten en de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond kleiner maken. Zij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Inmiddels is Move landelijk actief is met projecten op basisschool en vmbo. Evaluatie van de projecten leert dat Leerlingen aangeven beter te zijn geworden in samenwerken, plannen en organiseren, goed nadenken en creativiteit. Studenten doen vooral mee omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, praktijkervaring en projectmanagementvaardigheden willen opdoen en met kinderen willen werken.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Doet

Website: www.eindhovendoet.nl

Contakt: www.eindhovendoet.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17

De missie van Eindhoven Doet is het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. Die zorgt immers voor een stad waarin je vrij kunt leven en iedereen mee kan doen: die levert een sterke sociale basis.

Eindhoven Doet informeert, adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties die werken met vrijwilligers. Ze ondersteunen organisaties die werken met vrijwilligers met informatie en advies, workshops en trainingen en andere diensten. Met de organisatiescan krijgen besturen een heldere momentopname van hoe zij ervoor staan, wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij die aan kunnen pakken.

Eindhoven Doet inspireert zoveel mogelijk Eindhovenaren om zich vrijwillig in te zetten door workshops, trainingen en inspiratiesessies. Er is een vacaturebank en een vrijwilligersapp. Er is een Pop-up kantoor om bij mensen in de buurt te komen.

Het team bestaat uit 6 betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers.

Eindhoven Doet is onderdeel van Lumens.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: InBetween café

Website: https://www.inbetweencafe.nl

Contact: inbetweencafeeindhoven@gmail.com

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16

In Between Café is een maandelijks event voor werk- en opdrachtzoekenden die op zoek zijn naar (betaald) werk en/of projecten. Bij elke bijeenkomst worden een of meerdere korte workshops gegeven. De workshops hebben tot doel om de bezoekers te inspireren en te informeren. We stimuleren dat onze bezoekers elkaar ondersteunen en actief gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. De workshops die gegeven worden zijn daarin een katalysator.

Inhoudelijk staan de thema’s ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘het vinden van betaald werk’ centraal. Bij het eerste gaat het dan over in je kracht komen en het (her)vinden van je passie.

Toegang tot de workshops van het In Between Café zijn gratis, je rekent alleen je eigen consumpties af. Wel staat er een varkentje klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten, die de organisatie maakt. Dus kijk en voel wat het je waard is geweest en doneer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Expat Spouses Initiative

Website: www.expatspousesinitiative.org ,

Contakt: www.expatspousesinitiative.org/contact-us

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

Expat Spouses Initiative (ESI) is een gemeenschap van de wederhelften van internationale kenniswerkers die als hoog opgeleid internationaal talent gekoppeld wordt aan lokale bedrijven. Doel is dat ze zo sneller toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zo sneller inclusiever en diverser worden.

De wederhelften kunnen cursussen en bijeenkomsten volgen die culturele drempels verlagen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Centro Latinoamericano de Orientación

Website: www.cloeindhoven.nl

Contakt: www.cloeindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

El Centro Latinoamericano de Orientación, Eindhoven (C.L.O.), is een stichting die ondersteuningsactiviteiten verleent bij de inburgering van de Latijns-Amerikaanse inwoners van regio Eindhoven.

De algemene doelstellingen zijn:

• Stimuleren en/of ontwikkelen van activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, communicatie en deelname aan de samenleving

• Voorlichting geven aan de Latijns-Amerikaanse inwoners over bestaande plannen en programma’s voor inburgering

• Een centrum voor uitwisseling van ervaringen over inburgering en maatschappelijke verscheidenheid zijn voor migranten

• Bevorderen van het zoeken van mogelijkheden op het gebied van werk, van deelname in instellingen en het vrijwilligerswerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: International Creative Women
Website : www.internationalcreativewomen.nl

Contakt: internationalcreativewomen@gmail.com

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17

International Creative Women wil vrouwelijke creatieve ondernemers verbinden, ondersteunen en promoten.

Het is niet eenvoudig om ondernemer te zijn, helemaal als je dat in een ander land met een andere taal moet doen. Veel vrouwen zijn bang voor de toekomst als ze hun succesvolle carriere en netwerk hebben achtergelaten in hun vaderland. Niet alle vrouwen krijgen daarna In Nederland weer een carriere of een baan.

Ze zijn een ondersteunende en gevarieerde gemeenschap van vrouwen, die elkaar helpen met de start van hun eigen onafhankelijke ondernemerschap.

Online komen ze bij elkaar via sociale media, blogs en whatapp groepen. Offline hebben ze evenementen, koffiebijeenkomstem em workshops.

Ze creeeren samen een veilige en vriendelijke omgeving waar vrouwen van verschillende culturen elkaar tegenkomen om te leren en te groeien. De voordelen zijn niet alleen economisch van aard maar ook emotioneel.

Ze willen graag in contakt komen met andere organisaties.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven in Dialoog

Website: https://eindhovenindialoog.nl/

Contakt: sjaak@eindhovenindialoog.nl

SDG’s: 1, 3, 4, 10, 11, 16, 17

 

Het doel van Eindhoven in Dialoog is het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Dialoog voor Eindhoven.

Eindhoven in Dialoog wil effecten bereiken op drie niveaus:

 1. Op individueel niveau het inzicht laten ontstaan dat dialoog een alternatief is voor debat en dat waarderend onderzoeken en waarderend oplossen alternatieven zijn voor probleemoplossen en dat positieve energie genereren een alternatief is voor negatieve energie genereren.
 2. Op sociaal niveau verbinding laten ontstaan.
 3. Op maatschappelijke niveau cohesie, een dialoogcultuur laten ontstaan: spreken op de wijze van een dialoog wordt de norm.

Voorbeelden van thema’s van eindhoven dialoog in de afgelopen jaren zijn: Durven delen, Samen (w)aardig, Thuis voelen, Erbij horen én jezelf zijn en Domweg gelukkig in Brainport. Dialogen worden gevoerd onder leiding van een opgeleide dialoogbegeleider en volgt een voorgeschreven stappenplan. De deelnemers dienen zich te houden aan de voorgeschreven dialooghouding.

Hoe zo’n dialoog verloopt kunt u hier lezen: Verslag van een Dialoog

 

Inspiratiekaart Eindhoven in Dialoog

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: De wakkere grootmoeders

Website: www.wakkeregrootmoeders.nl

Contact: https://wakkeregrootmoeders.nl/?page_id=69

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17

 

De wakkere grootmoeders zijn Nel, Elly, Loes, Sandra, Annelies en Anka.

Hun wakker-makers raken meerdere aspecten van het menselijk zijn; lichaam-geest en ziel. Ze zijn bedoeld voor ieder die dit aanspreekt: vrouwen of mannen, jong en oud en iedere afkomst. Om de rijkdom van de diversiteit te ervaren.

Er zijn diepgaande cursussen en workshops over:

 • Hoe ga je om met jezelf en de uitdagingen van het leven vanuit het licht dat je in wezen bent.
 • Samen weven we de toekomst
 • Wakker maken van het spiritueel bewustzijn in jezelf en hoe je die in kan zetten.
 • Rituelen bij overgangsfases: Iedere fase geeft de mogelijkheid om van Lot tot Bestemming te komen.
 • Het vraagt moed om te blijven luisteren en handelen naar jouw eigen wijsheid, vooral wanneer het schuurt.
 • De kracht en (levens)wijsheid van de ouderen in het werk
 • Dialoog sessies op het werk hoe de levenswijsheid van de oudere werknemer blijvend actief ingezet kan worden.
 • Meedenk sessies met werkgevers hoe leeftijdsbestendig personeelsbeleid vorm gegeven worden.
 • Bezield ouder worden, zinvol en vervuld het leven blijven leven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: DeLimes

Website: https://www.delimes.nl

Contact: https://www.delimes.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 11, 16, 17

DeLimes is een organisatie-adviesbureau uit Zwammerdam dat het Rijnlandse managementmodel uitdraagt.

De Rijnlandse principes stellen de professional, de vakman centraal. Wie het weet mag het zeggen. Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Die Rijnlandse principes zijn nooit weg geweest. Zo deden we het toch altijd al? Klopt. Er zou nauwelijks nog een organisatie bestaan zonder. Vakmensen zijn wat dat betreft onbewust bekwaam. Ze zouden echter zo veel beter doen als ze bij het volledige kennisrepertoire zouden kunnen. En als ze er echt over zouden gaan.

Daar willen we die vakmensen bij helpen.

En dan al die mensen in management-functies. En die mensen in stafdiensten die de dienst willen uitmaken. Bang zijn ze. Bang als het niet goed gaat als zij hun werk niet goed doen. Maar ergens weten ze ook wel; dit klopt niet. Ze zouden wel anders willen, als ze wisten hoe.

Ook hen willen we helpen. Helpen te laten schitteren.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Richter Education

Website: https://www.richter.education

Contact: info@richter.education

SDG’s: 3, 4, 5, 9, 11

 

Stichting Richter Education wil met Leergebied® op kleine schaal stappen zetten in het verbinden van mensen om samen te werken aan een betere toekomst, zoals vastgelegd in de SDG’s.

Teams van vijf personen (bij voorkeur zonder inkomen uit werk) nemen deel aan begeleide Design Thinking workshops. Het team bedenkt een creatieve oplossing voor een vraagstuk uit de wijk of uit de gemeente die het algemeen belang dient. De oplossingen worden gedeeld op de website van de Global Goals Community, zodat anderen die oplossingen ook kunnen gebruiken.

De deelnemers zelf ontwikkelen in de workshop vaardigheden waarmee ze voor zichzelf hun eigen belemmeringen om leren zetten in kansen. De Stichting wil zo mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten.

Zo willen ze jong en oud kansen bieden om betekenisvol mee te doen, hun talenten en kennis in te zetten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ze verbinden mensen om samen te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente. Hun missie is Verbinding voor Leefbaarheid.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting STIR – Stad van Morgen

Website: www.stadvanmorgen.com

Contakt: jean-paul.close@stadvanmorgen.com

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17

Sustainocratie is een moderne samenleving gebaseerd op vijf kernwaarden van duurzame menselijke vooruitgang. Dat zijn gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en basisbehoeftes.

Stichting STIR werkt samen met anderen in Eindhoven en Nederland om de Stad van Morgen vorm te geven, waaronder AiREAS (luchtkwaliteit, volksgezondheid en mobiliteit), FRE2SH (regionale voedselzekerheden), COS3i (sociale inclusie, integratie en innovatie in de kernwaarden), School of Talents (Participerend leren) en Circulaire Stad.

AiREAS zet voor het Leefbaarheidsfonds van vliegveld Eindhoven en Eindhoven Noord burgerparticipatie op en meet geluidoverlast en luchtvervuiling door het vliegverkeer.

FRE2SH is een community in het Veemgebouw die bezig is met het upcyclen van gebruikte materialen. Een groeiende groep creatieve mensen vormen de community voor circulaire economie in FRE2SH.

COS3I organiseert de wekelijkse internationale sociale eetavonden en organiseert Gezondheid voor de Ziel programma´s in de wijken. Het zijn geluk en liefde gedreven programma´s waarmee stress wordt verdreven en mensen in hun kracht komen te staan door aandacht voor hun innerlijke zelf en elkaar.

School of Talents heeft een aantal Erasmus+ aanvragen ingediend voor studentenuitwisseling met EU landen. De jongeren worden meegenomen in de sustainocratische kernwaarden en duurzaamheid doelstellingen.

U kunt op de site het Stad van Morgen “Eindhoven de Speelste” spel spelen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

 • Exploitatie wereldwinkel
 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
 • Promotie Fair Trade Food;
 • Publiciteit en verdieping Global Goals;
 • Activiteiten tegen verspilling;
 • Hergebruik textiel;
 • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
 • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
 • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
 • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: WIJeindhoven

Website: www.wijeindhoven.nl

Contakt: https://www.wijeindhoven.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17

 

WIJeindhoven wil samen met inwoners, gemeente, ketenpartners en de rest van de stad ondersteuning op het gebied van het sociaal domein voor alle eindhovenaren passend, toegankelijk en betaalbaar te houden.

WIJeindhoven gelooft in de eigen kracht van ieder mens om zelf regie te houden op het eigen leven. WIJeindhoven ondersteunt hen om deze weer terug te krijgen als de regie tijdelijk ontbreekt. De ondersteuning vindt plaats vanuit maatwerk en is gericht op duurzame zelfredzaamheid.

WIJeindhoven heeft daarin de unieke taak om de ondersteuning rond de inwoner te organiseren en deze te verbinden. Ze maken daarbij gebruik van de kracht en het talent van de stad: de sociale basis, eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning, mensen en organisaties.

Er zijn acht wijkteams verspreid over de stad waarin 350 generalisten en 35 verbinders ongeveer 25.000 Eindhovenaren ondersteunen.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Kobane

Website: www.werkgroepeindhovenkobane.nl

Contakt: Info@eindhovenkobane.nl

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16

Kobane is een stad in Noord Syrië. Werkgroep Eindhoven Kobanê helpt gehandicapte kinderen naar school.

De werkgroep is opgericht na enkele bezoeken vlak na de verwoesting van Kobanê in de winter 2014. Toen de stad en kanton veilig genoeg waren keerden ongeveer 100.000 inwoners terug om op de puinhopen een democratische en multiculturele samenleving op te bouwen. Vooral vrouwen spelen hierin een belangrijke rol. De Vrouwenraad van Kobanê heeft o.a. een school voor gehandicapte kinderen geopend. De vrouwen vragen: ‘geef ons geld voor onderwijs aan deze kinderen` en ‘vertel ons verhaal verder, opdat Kobanê niet vergeten wordt`.

In Eindhoven en omgeving is de werkgroep actief bij allerlei multiculturele evenementen. Vaak worden ze uitgenodigd en een paar keer per jaar organiseren zijzelf een informatieve bijeenkomst met een benefietmaaltijd. Onder de vrijwilligers zijn een aantal voortreffelijke koks uit het Midden-Oosten. Hun traditionele gerechten vormen een van onze specialiteiten.

Eindhovense burgers gaven in anderhalf jaar ruim €10.000 voor deze school. Met dit bedrag is in juni 2018 een gebouw opgeknapt en ingericht met ruimte voor 50 pupillen. Veel kinderen kwamen met een lege maag en zonder lunchpakket op school. Een gezond schoolontbijt van ca. €400 per maand is sindsdien de eerste prioriteit.

Eindhoven Kobane is een werkgroep van Stichting Vredesburo Eindhoven.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *