SDG 8: Waardig Werk en Economische Groei

Naam: InBetween café

Website: https://www.inbetweencafe.nl

Contact: inbetweencafeeindhoven@gmail.com

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16

In Between Café is een maandelijks event voor werk- en opdrachtzoekenden die op zoek zijn naar (betaald) werk en/of projecten. Bij elke bijeenkomst worden een of meerdere korte workshops gegeven. De workshops hebben tot doel om de bezoekers te inspireren en te informeren. We stimuleren dat onze bezoekers elkaar ondersteunen en actief gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. De workshops die gegeven worden zijn daarin een katalysator.

Inhoudelijk staan de thema’s ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘het vinden van betaald werk’ centraal. Bij het eerste gaat het dan over in je kracht komen en het (her)vinden van je passie.

Toegang tot de workshops van het In Between Café zijn gratis, je rekent alleen je eigen consumpties af. Wel staat er een varkentje klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten, die de organisatie maakt. Dus kijk en voel wat het je waard is geweest en doneer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =


Naam:
StichtingBuurtplatform Bennekel Belang

Website: www.bennekel.nl

Contakt: bennekel/contact

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

Bende van de Bennekel, kinderbennekels, snertwandelingen, ze organiseren vanalles daar in Bennekel.

Groen-Bennekel organiseert opschoondagen en operatie steenbreek: stenen uit en groen in de tuinen.

Vereniging Ons Huukske handhaaft en verbetert veiligheid, rust en leefbaarheid in de wijk. Gerealiseerde projecten: door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie en hulpverleners is kamerverhuur stopgezet en zijn achterpoorten gebouwd.

Schôn Bennekel behartigt de belangen van zowel de huurders als de kopers van de woningen. Schôn Bennekel is op een aantal terreinen actief, in nauw overleg met de Gemeente Eindhoven en Trudo. Dat zijn verbetering van de woningen, herinrichten van de openbare ruimte, de straten, pleintjes en het speeltuintje, herinrichten van binnenterreinen en achterpaden, nieuwbouw op braakliggende terreinen.

Tante Netty Selfie wedstrijd: #ikbennekel: Bennekels zijn kei trots op de Bennekel. Daarom heeft Tante Netty iets bedacht om je wijk en jezelf van de beste kant te laten zien. Zet jezelf met het mooiste, gaafste, geheimste, raarste, vriendelijkste stukje Bennekel op de foto.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Woensel-West

Website: www.woensel-west.com

Contakt: https://www.woensel-west.com/contact.html

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

 

Woensel West is een wijk met meer dan honderd talen. Het is een stadse volkswijk die na volledig door haar hoeven te zijn gezakt zich druk aan het ontwikkelen is tot een levendige, kleurrijke hippe wijk. De wijk is de afgelopen tien jaar sterk veranderd door veel sloop en nieuwbouw. Het is nu een wijk waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar bewoners en ondernemers zich thuis voelen.

Na 10 jaar is de Buurtonderneming Woensel-West in 2020 gestopt. Nu moeten de buurtbewoners op eigen kracht het opgebouwde voorzieningenniveau op peil houden en uitbouwen.

In Buurthuis 360 kan de buurt terecht voor Nederlandse taallessen, seniorenactiviteiten, popmuziekles, muziekles voor kinderen en de financiële werkplaats. Daar is ook huiskamerinloop De Tulp voor een hapje en een drankje.

In het SPILcentrum (SPelen. Integreren, Leren) zijn veel naschoolse activiteiten. Van Woordenschat voor de kleintjes tot huiswerkbegeleiding en allerlei cursussen voor kinderen en jongeren. Ook de Wijksportclub is hier gehuisvest voor sport- en danslessen. Het SPILcentrum is ook de ontmoetingsplek van de buurt. Bewoners kunnen er met allerlei vragen terecht bij de Buurtinfowinkelen en een kopje koffie drinken.

Er is een programma voor volwassenen om de Nederlandse taal goed te leren, van leren lezen en schrijven tot het goed spreken van de Nederlandse taal. Omdat taal absoluut nodig is om ‘erbij’ te horen en ‘mee te doen’. Dit wordt georganiseerd door De Klaver, Woordenschat en Bijspijkeren. Daarnaast werkt de Buurtonderneming vanuit het SPILcentrum. Ook Lumens in de buurt en Wijeindhoven zijn er regelmatig. Sociale Raadslieden houdt er wekelijks haar spreekuur.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Doet

Website: www.eindhovendoet.nl

Contakt: www.eindhovendoet.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17

De missie van Eindhoven Doet is het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. Die zorgt immers voor een stad waarin je vrij kunt leven en iedereen mee kan doen: die levert een sterke sociale basis.

Eindhoven Doet informeert, adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties die werken met vrijwilligers. Ze ondersteunen organisaties die werken met vrijwilligers met informatie en advies, workshops en trainingen en andere diensten. Met de organisatiescan krijgen besturen een heldere momentopname van hoe zij ervoor staan, wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij die aan kunnen pakken.

Eindhoven Doet inspireert zoveel mogelijk Eindhovenaren om zich vrijwillig in te zetten door workshops, trainingen en inspiratiesessies. Er is een vacaturebank en een vrijwilligersapp. Er is een Pop-up kantoor om bij mensen in de buurt te komen.

Het team bestaat uit 6 betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers.

Eindhoven Doet is onderdeel van Lumens.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Expat Spouses Initiative

Website: www.expatspousesinitiative.org ,

Contakt: www.expatspousesinitiative.org/contact-us

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

Expat Spouses Initiative (ESI) is een gemeenschap van de wederhelften van internationale kenniswerkers die als hoog opgeleid internationaal talent gekoppeld wordt aan lokale bedrijven. Doel is dat ze zo sneller toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zo sneller inclusiever en diverser worden.

De wederhelften kunnen cursussen en bijeenkomsten volgen die culturele drempels verlagen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Centro Latinoamericano de Orientación

Website: www.cloeindhoven.nl

Contakt: www.cloeindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

El Centro Latinoamericano de Orientación, Eindhoven (C.L.O.), is een stichting die ondersteuningsactiviteiten verleent bij de inburgering van de Latijns-Amerikaanse inwoners van regio Eindhoven.

De algemene doelstellingen zijn:

• Stimuleren en/of ontwikkelen van activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, communicatie en deelname aan de samenleving

• Voorlichting geven aan de Latijns-Amerikaanse inwoners over bestaande plannen en programma’s voor inburgering

• Een centrum voor uitwisseling van ervaringen over inburgering en maatschappelijke verscheidenheid zijn voor migranten

• Bevorderen van het zoeken van mogelijkheden op het gebied van werk, van deelname in instellingen en het vrijwilligerswerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: International Creative Women
Website : www.internationalcreativewomen.nl

Contakt: internationalcreativewomen@gmail.com

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17

International Creative Women wil vrouwelijke creatieve ondernemers verbinden, ondersteunen en promoten.

Het is niet eenvoudig om ondernemer te zijn, helemaal als je dat in een ander land met een andere taal moet doen. Veel vrouwen zijn bang voor de toekomst als ze hun succesvolle carriere en netwerk hebben achtergelaten in hun vaderland. Niet alle vrouwen krijgen daarna In Nederland weer een carriere of een baan.

Ze zijn een ondersteunende en gevarieerde gemeenschap van vrouwen, die elkaar helpen met de start van hun eigen onafhankelijke ondernemerschap.

Online komen ze bij elkaar via sociale media, blogs en whatapp groepen. Offline hebben ze evenementen, koffiebijeenkomstem em workshops.

Ze creeeren samen een veilige en vriendelijke omgeving waar vrouwen van verschillende culturen elkaar tegenkomen om te leren en te groeien. De voordelen zijn niet alleen economisch van aard maar ook emotioneel.

Ze willen graag in contakt komen met andere organisaties.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: DeLimes

Website: https://www.delimes.nl

Contact: https://www.delimes.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 11, 16, 17

DeLimes is een organisatie-adviesbureau uit Zwammerdam dat het Rijnlandse managementmodel uitdraagt.

De Rijnlandse principes stellen de professional, de vakman centraal. Wie het weet mag het zeggen. Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Die Rijnlandse principes zijn nooit weg geweest. Zo deden we het toch altijd al? Klopt. Er zou nauwelijks nog een organisatie bestaan zonder. Vakmensen zijn wat dat betreft onbewust bekwaam. Ze zouden echter zo veel beter doen als ze bij het volledige kennisrepertoire zouden kunnen. En als ze er echt over zouden gaan.

Daar willen we die vakmensen bij helpen.

En dan al die mensen in management-functies. En die mensen in stafdiensten die de dienst willen uitmaken. Bang zijn ze. Bang als het niet goed gaat als zij hun werk niet goed doen. Maar ergens weten ze ook wel; dit klopt niet. Ze zouden wel anders willen, als ze wisten hoe.

Ook hen willen we helpen. Helpen te laten schitteren.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

  • Exploitatie wereldwinkel
  • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
  • Promotie Fair Trade Food;
  • Publiciteit en verdieping Global Goals;
  • Activiteiten tegen verspilling;
  • Hergebruik textiel;
  • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
  • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
  • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
  • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadsakkers Eindhoven

Website: www.stadsakkerseindhoven.nl

Contakt: www.stadsakkerseindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

In Eindhoven zijn momenteel ongeveer 450 gezinnen, (dus meer dan duizend personen) voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van de Voedselbank. Daarom is het doel van Stadsakkers Eindhoven groenten kweken voor de cliënten van de Eindhovense Voedselbank. Zo simpel kan een doel zijn!

Wekelijks zijn een heleboel vrijwilligers op de akkers enthousiast aan het werk om een gevarieerd pakket aan verse groenten te kunnen leveren aan de Voedselbank.

Sommige groenten, zoals postelein of spinazie, kunnen al vroeg in het jaar geoogst worden. Maar in de zomer zijn er eigenlijk bijna de hele tijd groenten klaar om gegeten te worden zoals sla, sperzieboontjes, worteltjes en bietjes.

Als al die groenten geoogst zijn, moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk klaargemaakt en gegeten worden, want verse groenten zijn het lekkerst.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadstuin Duurzame Kost

Website: www.duurzamekost.nl

Contakt: www.duurzamekost.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Duurzame Kost gelooft in een maatschappij waar meedoen en gezondheid voor iedereen hand in hand gaan. Door mensen die willen de kans te geven samen gezond voedsel te telen dragen ze bij aan het dichtbij beschikbaar maken van gezond voedsel.

Duurzame Kost produceert en distribueert op duurzame wijze groente, fruit en vis. Hierbij werken ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun groenten, fruit en vis telen ze zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmatige meststoffen en medicatie.

Duurzame Kost is een ook zorgboerderij. Duurzame Kost speelt in op wat iemand kan en wil leren. Dit doen we samen in een leuk team. Wij bieden dagbesteding, sociale activering en arbeidstraining.

De groente en de vis gaan naar lokale afnemers zoals horecazaken en restaurants. Maar mensen van Duurzame Kost verkopen tegenwoordig op vrijdag ook forel in de Vershal in Veem.

De ‘boerderij’ is te vinden op de vijfde verdieping van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. De zon wordt nagebootst met ledlampen, de wind met ventilatoren en het water komt gewoon uit de kraan.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Groene Vlinder

Website: www.bs-degroenevlinder.nl

Contakt: www.bs-degroenevlinder.nl/nl/contact

SDG’s: 1 – 17

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat. Daar wil Basisschool de Groene Vlinder kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust van maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Hiermee creëren ze bewustwording en levert een kleine bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

Ze leren de kinderen om de natuur te verzorgen door zelf groenten, kruiden en planten te onderhouden in de moestuin en plantenbakken. Kinderen leren zo om verantwoordelijkheid te nemen en leren de cyclus van de natuur kennen.

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0. Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen onderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen. Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

Zo koppelen ze de onderwerpen in het onderwijs aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Hasselbraam

Website: https://bs-hasselbraam.nl/

Contakt: info@bs-hasselbraam.nl

SDG’s: 1 – 17

 

In de laagste klassen van de Hasselbraam zitten de Stampertjes, de Krullenvaren en de Dollies. Mooie herinneringen komen boven van het voorlezen uit Pluk van de Pettenflat: De Haffelbofjef (want het kereltje kon de ‘fff’ nog niet zeggen).

De Hasselbraam trekt mee in het gedachtengoed van basisschool de Groene Vlinder.

Ze wil graag de leermiddelen van de SDG’s om deze te delen met andere scholen in de stad.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Move Eindhoven

Website: https://www.stichtingmove.nl/steden/eindhoven/

Contakt: https://www.stichtingmove.nl/contact/

SDG’s: 1 – 17

 

In 2007 richtten studenten van roeivereniging Orca in Utrecht een commissie op om studenten, kinderen en een woningcorporatie met elkaar te verbinden. Ze wilden studenten en kinderen in actie laten komen voor hun wijk. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren, het Aeroplay, en gingen de kinderen roeien bij de studenten. Nu is Move aktief in elf studentensteden, waaronder Eindhoven.

Move wil de kansengelijkheid van kinderen en jongeren vergroten en de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond kleiner maken. Zij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Inmiddels is Move landelijk actief is met projecten op basisschool en vmbo. Evaluatie van de projecten leert dat Leerlingen aangeven beter te zijn geworden in samenwerken, plannen en organiseren, goed nadenken en creativiteit. Studenten doen vooral mee omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, praktijkervaring en projectmanagementvaardigheden willen opdoen en met kinderen willen werken.

= = = = = = = = = = = = =

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *